Altruon

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Flavor blank.jpg
Altruoni jsou po tisíce Tu oblíbeným domácím zvířetem záhadných Searthů, kteří jsou vůči jejich schopnostem patrně zcela imunní. Existují dokonce konspirační teorie o tom, že je Searthové v dávné minulosti sami záměrně vyšlechtili, aby tak snáze manipulovali s inteligenčně slabšími rasami.
(Coraabia Artist: ???)

Rasa: Altruon

Domovský svět: neznámý

Éra: ? - současnost


Altruoni jsou evolučně úspěšní meta-korýši, jež se dokázali rozšířit téměř po celé Coraabii. Coby neškodná havěť byli na palubách magravů trpělivě snášeni a jejich chov nebyl příliš náročný. Ve druhém tisíciletí se dokonce díky nim vžilo pořekadlo - každý korýš má svůj magrav (cosi jako správný gravec žije ve své lodi). Trvalo několik století, než se přišlo na to, že altruoni vylučují psychoaktivní látky, které na mnoho ras působí jako inhibitor aktivity. To se negativně projevilo při nepozorném zavlečení altruonů na bojová plavidla. Posádky doslova ztratily chuť pouštět se do boje, či se alespoň bránit. Neznalost a později naopak znalost schopností altruonů stála mnoho zmařených životů a nakonec zajistila masivní restrikce vůči tomuto druhu. Na CuCaanu za pašování altruona dokonce hrozí trest smrti.

Altruoni se snaží shlukovat do početných skupin. Vzájemným třením si zaktivují podkrunýřová ganglia, jež vyzařují tele-empatické vlny. Rozumné bytosti v dosahu pak okamžitě pocítí nutkání k nesobecké vstřícnosti až podbízení se, touží se svěřovat. Toho dnes využívá nejedna policejní složka v Coraabii - její příslušníci tyto překvapivě inteligentní tvory cvičí k nenásilné manipulaci s vědomím vyslýchaných.

Dnes jsou populace altruonů udržovány v podkritických množstvích, nejlépe pak v izolovaných zařízeních jako je coraabská xenoZOO Kirtú.V minulosti však byly Altruony zamořovány celé oblasti s cílem utlumit agresi obyvatel. Vždy se však našel někdo odolný, který otupělosti ostatních zneužil. Dodnes se najdou Coraabiané, kteří jsou ochotni na šerém trhu za kradeného policejního altruona zaplatit celé jmění.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje