Annor

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Verze z 13. 10. 2014, 16:22; MyLAAN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Annor, oficiální název zní Annori preeta aia haph Anna-thei-tei li nnoma bei (cosi jako Annorské výsostné panství, sídlo moudrého lidu Bílých Očí).

Obsah

Popis

A
Annor – xenický svět, překypující životem. Výhled na malebné údolí Di-Appa-Da.
(Coraabia Artist: David Lecossu)

Annor je jeden z významných vyspělých světů Xenozóny. Vegetací překypující svět obíhá okolo hvězdy, kterou Annoři nenazvou jinak než Nnor.

Annor má dva měsíce – Annkor a Arnn. Annkor je obydlený, má atmosféru a disponuje unikátními biotopy. Arnn je nevelikým kusem skály, který čas od času Annkor ohrožuje srážkou.

Hlavním městem Annoru je centropole Annora. Ta má bezmála 19 miliónů obyvatel. Další města Annoru jsou výrazně menší a jsou roztroušená prakticky po celé obyvatelné ploše planety. Celkem na Annoru existuje asi 40 etnik (často zformovaných do států či souměstských aliancí) a zhruba 3 500 000 exotických forem života.

Povrch Annoru tvoří především tři kontinenty – Nnopa, Ainh a Ka-pai.

Historie

Annor má za sebou mnohatisíciletý přirozený vývoj, jenž vyústil v dnešní kulturu moderního a suverénního národa. První psané zmínky o lidu Bílých Očí se datují do cca −12 000 Tu, kdy annorský kontinent Nnopa trvale osidlují první annorské kmeny. Následuje období táhlých válek, kdy Annoři o svá teritoria bojují jak mezi sebou, tak s dlouholetým etnickým nepřítelem – Baiánci (přezdívanými také Černé Oči).

Okolo −400 Tu dochází ke sjednocení několika velkých annorských kmenů v tzv. říši Tanga-li. Tento dosud největší státní útvar na Annoru vydrží po mnoho staletí. V 542 Tu je říše Tanga-li rozprášena invazí dodnes neznámé transplanetární mechakultury (Annory přezdívané RoiKováci). Zděšení Annoři prchají do svých původních teritorií. Z této doby také může pramenit určitá nevraživost Annorů vůči cizincům, jež trvá víceméně dodnes.

Druhá annorská říše vzniká okolo 690 Tu. Sjednocuje jí slovutný válečník, dějinami známý pouze pod označením Annh Annor (také Lei Annori, Pán Annoru). Ten dramaticky zreformuje do té doby čistě kmenovou společnost a nechává vystavět první velká města. Zde začíná dlouhá rodová linie annorských Annhů. Druhá annorská říše zaniká v 2384 Tu po dlouhé a krvavé válce se znepřátelenými Baiánci. Vládnoucí rod je vyvražděn a společnost je opět uvržená do chaosu.

Třetí annorskou říši zakládá společenství annorských dóžat. Annoři s lidem Baia uzavírají křehké spojenectví a začínají se intenzivně věnovat svému dalšímu rozvoji. Čím dál více domorodých Annorů se stěhuje do velkých měst. Chov ruuků zažívá nový boom. Dochází sice k několika střetům mezi Bílýma a Černýma Očima, jde ovšem již pouze o menší pohraniční šarvátky.

K podpisu Dohody o plné baiánské asimilaci pak dochází v 3240 Tu. Oba národy se postupně slévají v jeden, což se dodnes neobejde bez komplikací.

V 3305 Tu nečekaně přistává na Annoru loď z dalekého WaalkWaku. Její posádka se záhy oficiálně setkává s annorskou delegací. Nadutí Annoři ale na Waky příliš dobrý dojem neudělají. Nakonec je ovšem první transplanetární spojenectví v historii Annoru podepsáno. Pro celou planetu je to nenávratná cesta od starých hodnot k moderní kosmopolitní společnosti.

Společnou měnu Xot přijímá Annor již v 3354 Tu. Strunifikace annorské soustavy pak probíhá v 3501 Tu.

A
Oblasti Den-Biraji, dobové zobrazení. • okolo −750 Tu
(Coraabia Artist: Pavel Tretera)

První cesty do hlubin Coraabie pro Annory znamenají revoluci ve vnímání všeho – nesmíme zapomenout na fakt, že tato kultura vznikla přirozeným vývojem a nikdy sama o sobě nedosáhla takové úrovně, aby dokázala opustit svou vlastní planetu. Zelený měsíc Annkor, odjakživa tak opěvovaný v annorských písních, je kolonizován v 3488 Tu – jde rozhodně o jeden z nejúchvatnějších přírodních klenotů Coraabie, malý svět je dodnes vnímán jako luxusní turistická destinace. Annoři následně upínají svou pozornost na okolní oblasti Xenozóny. Rychle zjišťují, že i další světy okolo nich překypují životem a jsou také často vděčným cílem k získávání nových zdrojů. Na Annor jsou především z Forneeku, Ymefu a později i Hoptaru I a Hoptaru II dovážené nové a zcela exotické druhy ruuků, meta-hmyzu a rostlin. Místní civilizace díky postupnému rozšíření svých držav do velké části Xenozóny prosperuje jako nikdy předtím.

Politika

Annh

Annh je po většinu annorských dějin titul, označující nejvyšší vládnoucí autoritu Annoru.

Vladařský stolec Annha, Pána Annoru, se nazývá Annoi.

Současným Annhem je dlouholetý rádce bývalého vladaře, moudrý Annh Durai.

Tradice annorských Annhů trvá dlouhá staletí, nejde ale o jednu souvislou rodovou linii. Nového Annha vždy volí sněm annorských dóžat, tzv. Nnodoa.

Ekonomika

Annor je v současnosti největším a nejvýznamnějším chovatelem ruuckých plemen v Coraabii.

Primární exportní surovinou je pak především vzácné Chaalkové dřevo, na jehož produkci má Annor monopol.

Annor nedisponuje prakticky žádným těžkým průmyslem. Všechny pokročilé technologie a kovy importuje. Annoři jsou ovšem excelentními zpracovateli všech druhů dřevin i meta-dřevin, což se nutně zrcadlí v jejich architektuře i produkci předmětů denní potřeby. Kosmopolité občas Annory trochu posměšně titulují Guanasallar (mog. Dřeváci).

Konstantně rostoucí položkou annorské ekonomiky je pak turismus. Annor má úchvatné přírodní scenérie, jeho fauna i flóra tak tvoří jeden ze skutečných klenotů Coraabie. V žebříčku nejnavštěvovanějších turistických destinací se tak v posledních staletích tento svět trvale objevuje na předních pozicích.

Zajímavosti

  • Téměř 83% v současnosti chovaných ruuckých plemen na Annoru ve skutečnosti pochází z okolních světů Xenozóny.
  • Annoři coby svého patrona uctívají tzv. Nui'Patu. Historici se domnívají, že by mělo jít o tzv. Nu'Pataaie, jednu z bytostí Nu, o které existují četné zmínky i na jiných světech.


A
Kišok − bájná postava annorské liturgie.
(Coraabia Artist: Stephen Mabee)
A
Annor − první technologické krůčky velmoci, do této doby známé jako "dřevěná říše". • 3358 Tu
(Coraabia Artist: Aleksandr Nikonov)
A
Annh Annor − nejznámnější historická postava annorských dějin. Často také bývá zobrazován se svým legendárním magickým kopím přezdívaném Osu-Ga.
(Coraabia Artist: Johann Bodin)
A
Zánik říše Tanga-li způsobený mechakulturou Roi.
(Coraabia Artist: Valerij Maksimov)
A
Nitro posvátné hory, posvátné místo Anna-rai − místo, kam se odedávna chodí Annhové radit s duchy předků.
(Coraabia Artist: Kirsi Salonen)
A
Annorský válečník v ceremoniální zbroji Iei-kkaleu klanu Bruuanno − černé zbarvení údajně činilo bruuanny neporazitelnými. • 711 Tu
(Coraabia Artist: Daniel Clarke)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje