C'Ora

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Sago (diskuse | příspěvky)
(Založena nová stránka: Zvaná též ''Coraahg'' (''Město Coraab'') či ''Outha'Wahg'' (''Periferní Město''). '''C'Ora''' je jedinou centropolí planety Coraab. Zároveň...)
Porovnání s novější verzí →

Verze z 8. 2. 2012, 17:48

Zvaná též Coraahg (Město Coraab) či Outha'Wahg (Periferní Město).

C'Ora je jedinou centropolí planety Coraab. Zároveň jde o zdaleka nejrozsáhlejší aglomeraci v nerozvinutém středu Coraabie.

Obsah

Popis

Se svými téměř 335 000 000 obyvateli dnes patří C'Ora k největším koncentrovaným osídlením ve známém multivesmíru. Jde o vysoce kosmopolitní společenství mnoha set ras a národů, které se na Coraabu vyvinuly, či na něj jednoduše přilétly z některého z okolních světů. C'Ora je hlavním sídlem coraabské planetární vlády a dalších významných složek jako jsou armáda či všemožné ekonomické, vědecké a kulturní orgány.

Historie

Vznik

Město je vystavěno před cca 3000 lety v centrální oblasti planety. Do této doby je většina coraabské populace koncentrována v tzv. Talských koloniích a neživém městském státě Min'Ora. Brzy dochází mezi Těžaři v koloniích k ostrému rozporu - část z nich odlétá a zbytek je ponechán napospas neživým, v nichž po celá staletí narůstá odpor vůči svým pánům, kteří je neváhali zotročit kvůli tvrdé práci. Aby se zabránilo zničující válce, rozhodnou se Těžaři neživým garantovat nové pravomoci a práva. Zároveň dojde během tzv. Bognorského setkání v 1261 Tu k jednomyslnému rozhodnutí od základů vybudovat novou planetární megapoli, ve které si budou všichni Coraabiané bez rozdílu rovni.

Za ideální místo jsou považovány rovníkové oblasti v blízkosti pohoří Malá Taga, jež jsou tak vzdálené většině Talských kolonií. Jde o tektonicky stabilní prostředí, kam prakticky nedosáhnou silné kovové bouře vznikající v Rezavých dunách, obepínajících zbytek rovníku. Výhodou je také přítomnost blízkého jezera Yakh-Pagae (Hluboké Vody), jež na Coraabu tvoří jeden z mála vzácných zdrojů tekutin.

Na výstavbě se podle dobových logů podílí okolo 4 000 000 Těžařů a až 31 000 000 neživých dělníků.

C'Ora je v začátcích projektovaná v předem naplánovaném kruhovém půdorysu (kruh symbolizuje v místní kultuře nejvyšší čistotu a poznání), jež je tvořen spirálovitou sousledností jednotlivých distriktů, pojmenovaných jednoduše Coraai (Okruh, později též Sektor). Těch je zprvu zbudováno dvanáct. Po čase se ale centropole nadále rozrůstá a původní symetrický tvar se spontánně mění. Dnes se C'Ora skládá z bezmála 27 Sektorů.

První staletí budování C'Ory jsou podle historiků pozitivním obdobím plným naděje a radosti z nově nabyté svobody a rovnoprávnosti. Neživí konečně dosahují respektovaného postavení, Těžaři si mohou ulevit od staletí strávených monotónní a náročnou těžbou v koloniích. Neživý stát Min'Ora ale vytrvale odmítá navázat jakékoliv styky s nově vznikající planetární megapolí. Místní obyvatelé stále ještě cítí pachuť ponížení a utrpení, kterému byli nucení po dlouhou dobu čelit.

Za jediné tisíciletí se pak život i neživot na Coraabu promění k nepoznání.

V 2274 Tu se pak C'Oře se poprvé odehrává slovutná Coraabiáda, jež se na konci každého Gulu (šestiletky Těžby) s corabitovou pravidelností opakuje dodnes. Zprvu jde o komorní akci pořádanou hrstkou neživých tradicionalistů, během staletí ovšem celá akce narůstá do obřích rozměrů.

O několik století později proběhne centropolí vlna derobotizace, jež po sobě zanechá značné následky. Nově vzniklé anti-technologické hnutí Wat Wonght! (Navždy Sví!) rozpoltí společnost. Trvá desetiletí, než se vše vrátí do původních kolejí.

Centropole C'Ora má v tuto dobu již dvaadvacet Sektorů, jež dohromady čítají bezmála šedesát milionů Coraabianů.


Padesátiletý Skeletát

3435 Tu - 3449 Tu – Téměř 300 let relativního poklidu nečekaně vyúsťuje v dlouhou a krvavou občanskou válku. Těžařské hnutí Tu'Rokarr vyprovokuje puč (dnes připomínaný jako Talské Trojšeří), jenž má za cíl vypudit xenické obyvatele z Coraabu. Následné boje uvrhnou planetu do naprosté izolace. Jediným výsledkem je kolaps planetární ekonomiky a mnoho mrtvých na obou stranách. Těžařům se na odpor postaví dobře zorganizované a početné ilokajské hnutí Nu'Okha (volně přeloženo provázané bytosti), vedené kontra-revolucionářem Bocheezaiem. Ilokajové totiž po staletí tiše snáší útlak ze strany svých bývalých pánů a tento konflikt pojímá jako záminku pro krvavé vyřízení účtů. C'Ora se ocitá v totální válce.

3450 Tu – 3501 Tu – Celá krize vyúsťuje v tzv. Padesátiletý Skeletát. Nekonečné rozbroje mezi těžařskými pučisty a neživými tvrdě rozhodují Baelové, kteří pomocí tzv. Ban-bomb srovnají se zemí prvních sedm Sektorů coraabské centropole. Tímto činem byli během jediného dne Šera odstraněni vedoucí představitelé obou znesvářených frakcí, což městskou společnost zcela paralyzuje. Do budoucna jde zdaleka o nejkravější čin Baelů, kteří do té doby vyjadřují své přesvědčení zásadně formou diplomacie. Tento čin šokuje celou Coraabii.

V nastávajícím chaosu se vlády ujímá Nejvyšší Skelethor Ulthaao (uváděný též jako Ulthao, Ul-tha) a železnou rukou navrací roztříštěný Coraab k poslušnosti. Za jeho padesátileté období vlády společnost nabírá druhý dech. Je to ovšem za cenu totální diktatury a nucené restrukturalizace veškerého politického i kulturního života v C'Oře. Snad nejvýznamnějším Ulthaaovým počinem bylo definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci, podepsané představiteli obou znesvářených stran v r. 3491.

50 let embarga uvaleného na transplanetární obchod vypršelo a krátce po smrti Skelethora Ulthaaa v r.3499 byl Skeletát radou ostatních Skelethorů oficiálně rozpuštěn.

3554 Tu financuje centropolitní vláda zřízení slavné coraabské Orbitální univerzity.

3707 Tu začíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu pojmenovaném po dávném revolucionáři, který pro neživé symbolizuje ilokajského národního hrdinu. Bochezai vzniká na západním okraji C'Ory a do budoucna se stane plnohodnotným "městem ve městě", jež každý den přináší práci miliónům Coraabianů.

V 3901 Tu občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňáci - tzv. Kruhovou Lóži. Do této doby formálně centropoli spravovali většinou Těžaři, mnozí historici toto datum později uvádí jako první rok skutečné coraabské demokracie. Složení první Kruhové Lóže: 43% Těžařů, 29% neživých, 23% xeňáků, 4% Baelů, 1% umělá inteligence.

Sedmého Tolu těžebního roku 4258 konečně přiznává Guvernér Zula městskému přístavu Bochezai status suverénního městského státu. Mnohamiliónová a bohatá aglomerace si tak může od nynějška zřídit vlastní vládní orgán, jež je prakticky nezávislý na sousední centropoli.


Významná místa

TolChent -


Sektory

Centrální sektory

 • Sektor 1 -
 • Sektor 2 -
 • Sektor 3 -
 • Sektor 4 -
 • Sektor 5 -
 • Sektor 6 -
 • Sektor 7 -

Kruhové sektory

 • Sektor 8 -
 • Sektor 9 -
 • Sektor 10 -
 • Sektor 11 -
 • Sektor 12 -

Vnější sektory

 • Sektor 13 -
 • Sektor 14 -
 • Sektor 15 -
 • Sektor 16 -
 • Sektor 17 -
 • Sektor 18 -
 • Sektor 19 -
 • Sektor 20 -
 • Sektor 21 -
 • Sektor 22 -
 • Sektor 23 -
 • Sektor 24 -
 • Sektor 25 -
 • Sektor 26 -
 • Sektor 27 -

Populace

Významné osobnosti

Politika

Kultura

Věda

Planetární vláda

Orgány

Instituce

Zajímavosti

 • Na stavbě C'Ory se nepodílel prakticky ani jediný Zomb. Zombové existenci nového místa, ve kterém má dojít k harmonickému soužití mezi oběma národy, po staletí striktně odmítali. Většina Zombů z Talských kolonií tak dobrovolně zůstává v původních sídlech či přesidluje do osvobozené Min'Ory.
 • Studenti Orbitální univerzity získávají při svém přijetí automaticky čestné c'orské občanství.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje