Císař Xenu

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání

Verze z 8. 2. 2012, 17:47

Rasa: Mogra

Domovský svět: Mogra Troi, Kosmopolitní světy

Éra: 4070 Tu - 4188 Tu

Původně známý jako Xenuth Pašerák. Mezihvězdný zlodějíček, který se pokusil proniknout do sektoru těžebních planet střežených Ligou. Velmi rychle byl ale odhalen a bezpečnostní složky ho obklíčily na jedné z planetek. Xenuth po přistání na jejím povrchu využil právní kličky v komplikovaném právním systému Kosmopolitů a těsně před zatčením se prohlásil císařem Xenu. Složitá, ale přísně dodržovaná byrokracie ho skutečně uchránila před vězením a mnohaleté průtahy mu pak zajistily bezpečný azyl až do smrti. Na jinak zcela pusté planetě vládl jako osamocený císař přes 80 let bez možnosti ji opustit.

Poměrně málo známé jsou takzvané Xenovy imigrační články, které prohlašují všechny formy života za ilegální a na planetě zcela zakazují například pohyb nebo dýchání. Císař se tím ale pravděpodobně jen snažil dokázat, že na planetě zůstává sám z vlastní vůle a ne z donucení.

Jako právoplatnému císaři mu automaticky chodily pozvánky na společenské akce pořádané Klubem vládců a přátel Kosmu. Xenu vždy zdvořile odmítl s tím, že je příliš zaměstnán budováním svého platinového paláce a péčí o zeleninovou zahrádku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje