Kosmopolitní světy

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Verze z 13. 10. 2014, 21:28; MyLAAN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

v jazyce Mogra nazývané Gatta-Dan (Mnohosvětí) nebo Ganna-Dar (Velký Celek), v jazyce coraabish jsou Kosmopolitní světy označované jako Mogarra.

Obsah

Popis

A
Kosmopolitní světy v romantizujícím podání umělce.
(Coraabia Artist: ng)

Kosmopolitní světy jsou v současnosti ekonomickým a mocenským středobodem Coraabie. Tvoří je tři centrální světy - Agan, Kogan a Mogra Troi - a čtveřice menších, tzv. vnějších světů - Dud, Šin, Khoma a Vestru. Díky svému potenciálu a vysoké životní úrovni jde o bezesporu nejvýznamnější politický subjekt moderních dějin ve známém multivesmíru.


Historie

Kosmopolitní světy jsou vlastně fiskální i politickou unií několika vysoce vyspělých hvězdných soustav. Civilizace Mogra se na Aganu úspěšně rozvíjí již od konce éry kultur Šera mezi -25 000 Tu-22 000 Tu. Okolo -2500 Tu již Mograté ovládají v té době ještě značně primitivní technologie transplanetárních letů. S Koganem (tehdy ještě nazývaným Koharr) navazuje Agan úzké diplomatické styky již okolo -1100 Tu. Společně tvoří tzv. sousvětí Mogra-Dan, jde o jakéhosi předchůdce dnešní rozsáhlé konplanetury. Meugo (tehdy nazývané Meghro) do Mogra-Danu vstupuje v -514 Tu. Sousvětí nabývá na síle a zanedlouho patří k nejrozvinutějším civilizacím široko daleko. V -302 Tu Mograté kolonizují nedaleký svět, který pojmenují Mogra Troi. Kolonisté ale o několik staletí později na Aganu rázně žádají o nezávislost - výsledkem je vojenská okupace Mogra Troi v -88 Tu a následné vleklé separatistické války, jež trvají s přestávkami dodnes.

Poprvé se označení Gatta-Dan (tedy Kosmopolitní světy) objevuje během osídlování Dudu v 401 Tu v tzv. Pegallské chartě. Společenství planet a národů je již tak rozmanité, že se postupně rozmnoží nelibost nad názvem Mogra-Dan, který tolik privileguje majoritní skupinu obyvatel. Aganská vláda ustoupí a zavede nové označení. Obyvatelé všech světů se sjednocují pod označením tzv. Kosmopolity, u kterého nezáleží na rase, víře či etniku, ke kterému daný tvor patří.

A
Pohled z aganského hotelu Gata-Gan na prolétávající magrav třídy ULD, mířící na místní exoport.
(Coraabia Artist: Johann Goutard)

Energetický a průmyslový potenciál civilizace roste a je třeba najít nové zdroje pro udržení všeobecného standardu kvality života. V 720 Tu Kogan ke svým državám připojuje neveliký těžební měsíc Khoma, který disponuje bohatými nalezišti strategicky významných surovin. Posledním přírůstkem je Vestru, nově objevená planetka se závratnými zásobami těžkých kovů. Aganští prospektoři na ní přistávají v 1505 Tu.

V 806 Tu dochází k objevu několika mykoidních strun, které protínají prakticky celou Coraabii a na východě vedou kamsi do neprobádaných hlubin nitra galaxie. Struny dramaticky zefektivní pohyb po celém multivesmíru. Kosmopolitní světy brzy navazují diplomatický i obchodní styk s celou řadou dalších vyspělých oblastí a dlouhodobě si upevňují pozici hegemona.

K významnější krizi dojde za války Sedmi Svatých Světů především mezi 965 Tu - 1106 Tu. Qu-Puo má totiž v plánu Kosmopolitní světy dobýt a připojit je ke své svaté říši. To se mu nikdy nepodaří a rozpoutaná válka s Kosmopolity je jedním z důvodů fatální porážky, která Sedm Svatých Světů nakonec srazí na kolena. Kosmopolitní světy jsou ovšem vleklou a nákladnou válkou notně vyčerpány a trvá dlouhá staletí, než naplno obnoví svůj předchozí status.

V 4044 Tu je na Aganu zřízen nový orgán nadplanetární ochrany - mocná Liga. Její zakladatel, Pachdan, ustanoví útvar patnácti týmů o třech až pěti členech, rekrutujících se z elitních útvarů v celém známém multivesmíru bez ohledu na rasu či minulost. Později se proporce Ligy budou často měnit, metodika a skvělé výsledky, které ligani v perfektně sehraných operačních týmech dosahují, však přetrvává.

6|4269 Tu - Ligan Gamoa oficiálně připustil, že by přijal funkci po Donnerovi, jehož zhoršující se stav signalizuje personální obměny na nejvyšších pozicích v Agadě. Počet možných kandidátů se se tak rozrostl na tři.

4|4270 Tu - Gamoa byl oficiálně zvolen sedmým liganorem. Ve věku 50 Tu se tak stává nejmladším šéfem Ligy v její historii. Hlasování proběhlo v Mogradě, přítomno bylo 217 členů aganské vlády.

Střet s mykoidy

Mezi méně šťastné události také patří nerozumné počínání xenologů, kteří v 882 Tu objevují mykoizovaný svět Id. Vědci podceňují vlastnosti mykoidních spór, které nerušeně kontaminují jejich lodě. Mezipřistání na nedalekém planetárním obru Org se pak tomuto světu stává osudným - svět je během několika Tu kompletně mykoizován a Kosmopolité tím přichází o další potenciální teritorium k expanzi. Dodnes si ovšem mohou s úlevou připomínat, že kdyby se ona prokletá expedice vrátila bez mezipřistání, jak bylo původně v plánu, chmurný osud mohl potkat namísto Orgu samotný Kogan.

Kosmopolité si uvědomují, že se jim de facto "v sousedství" usídlila velice nebezpečná hrozba. Sebemenší selhání může přivodit ztrátu celých hvězdných systémů. I proto se říká, že jsou Kosmopolitní světy regionem s největšími pravomocemi bezpečnostních orgánů - ochrana obyvatelstva je tou nejvyšší prioritou. Dlouhá staletí je ovšem vše v pořádku, na cesty do území tzv. Mykoidních světů je uvaleno přísné embargo. Hrozba se postupně zlehčuje a je považována za překonanou minulost. Vše se ale dramaticky mění v 4231 Tu.

Dodnes není jasné, jak k mykoizaci Meuga vlastně došlo. Kosmopolité tím ovšem ztratili jeden z klíčových centrálních světů, což v regionu vyvolalo vleklou recesi a společenskou krizi. Meugo potkal podobný osud jako Org - mykoizace ovšem probíhala díky menším proporcím planety dramaticky rychleji. Meugo samozřejmě ihned po detekci mykoidních spór v atmosféře začalo s kompletní evakuací obyvatelstva. Lodí ovšem nebyl dostatek a než dorazily posily ze zbylých světů, planeta byla nenávratně kontaminována. Z Meuga se zachránilo pouhých 41 000 000 Kosmopolitů. Oběti podle posledních čísel dosáhly závratného čísla 3 092 000 000. Jde bezesporu o největší hromadné ztráty na životech v Coraabii v moderní historii. Kosmopolitní světy se dodnes z této katastrofy nadplanetárních rozměrů nevzpamatovaly.

Populace

A
Sídlo správce Mogra Troi nacházející se v centropoli Val-Mag.
(Coraabia Artist: Johann Goutard)

Na Kosmopolitních světech dnes žije dohromady bezmála 30 800 000 000 Kosmopolitů všemožných ras a etnik. Centrem sousvětí je pak centrální svět Agan se stejnojmennou centropolí, jež v současnosti zabírá téměř polovinu povrchu planety.


Centrální světy


Vnější světy

údaje z 4259 Tu


Demografie

V Kosmopolitních světech jsou až na výjimky zastoupena prakticky všechna významná etnika Coraabie.

Populační složení Kosmopolitů

údaje jsou z 4249 Tu

Ekonomika

Kosmopolitní světy jsou ekonomickou supervelmocí dnešní Coraabie. Byly historicky první civilizací, která přijala za svou měnu Xot a úspěšně tuto velevzácnou komoditu rozšířila po všech koutů vyspělého multivesmíru. Díky četné diverzitě svých držav disponují Kosmopolité značnými zásobami všemožných energetických surovin i vzácných kovů.

Kosmopolité zajišťují průmyslové zpracovaní 71,8% Xotu v Coraabii. Jsou významným exportérem širokého spektra surovin, technologií a umělé inteligence.

Kosmopolitní světy importují především zemědělsky využitelné ruuky z Xenozóny, bimetan z WaalkWaku, titan z Ulgoru či jakostní coraabský corabit.

Zajímavosti

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje