Min'Ora

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 16: Řádka 16:
 
'''Město [[Mino]]'''
 
'''Město [[Mino]]'''
  
Okolo [[časová osa|-3700 Tu]] vznikají první známé [[Neživí|neživé]] osady na jižní polokouli. Nejvíc se jich objevuje kolem [[Velká corabitová studna|Velké corabitové studny]], což je obří mnohakilometrový kráter, vedoucí hluboko do nitra planety. [[Neživí]] si zde díky moudrosti [[Zomb]]ů osvojují těžbu vzácného [[corabit]]u a rafinaci [[hmota Tun'g|hmoty Tun'g]].
+
Okolo [[časová osa|-3700 Tu]] vznikají první známé [[Neživí|neživé]] osady na jižní polokouli. Nejvíc se jich objevuje kolem [[Velká corabitová studna|Velké corabitové studny]], což je obří mnohakilometrový kráter, vedoucí hluboko do nitra planety. [[Neživí]] si zde díky moudrosti [[Zomb]]ů osvojují těžbu vzácného [[corabit]]u a rafinaci [[hmota T'ung|hmoty T'ung]].
  
 
V [[časová osa|-2511 Tu]] je pak založen městský stát ''Wrrhta'' (též později [[Mino]]). Toto tzv. "civilizační procitnutí" způsobil velký prorok a pozdější první správce města [[Miniz]].
 
V [[časová osa|-2511 Tu]] je pak založen městský stát ''Wrrhta'' (též později [[Mino]]). Toto tzv. "civilizační procitnutí" způsobil velký prorok a pozdější první správce města [[Miniz]].

Aktuální verze z 13. 9. 2015, 14:48

Coraabish min ora.jpg

Min'Ora je prastarý neživý městský stát na Coraabu, který z většiny tvoří konurbace dvou velkých měst Mino (cor. Jáma) a Ora (cor. Corabidový had).

Obsah

Popis

A
Min'Ora - pohled na čtvrť Dolní Cumokh. Neživá megapole skýtá jedny z nejromantičtějších panoramat na Coraabu.
(Coraabia Artist: Lucas Hardi)

Min'Ora je tradičním a nejvýznamnějším sídlem národa neživých. Je také jediným územím na Coraabu, kde dodnes neplatí zákony planetární vlády, sídlící v centropoli C'Ora. Mimo pravomoce jsou zde i nejmocnější exekutivní orgány jako InSbor či Bahoofa.

Min'Ora je v současnosti se svými 79 000 000 obyvateli druhou největší aglomerací Coraabu.

Historie

Město Mino

Okolo -3700 Tu vznikají první známé neživé osady na jižní polokouli. Nejvíc se jich objevuje kolem Velké corabitové studny, což je obří mnohakilometrový kráter, vedoucí hluboko do nitra planety. Neživí si zde díky moudrosti Zombů osvojují těžbu vzácného corabitu a rafinaci hmoty T'ung.

V -2511 Tu je pak založen městský stát Wrrhta (též později Mino). Toto tzv. "civilizační procitnutí" způsobil velký prorok a pozdější první správce města Miniz.

-2255 Tu čelí město Mino zdrcujícímu útoku Du'Baelů (tzv. Divokých Koster). Město je takřka vypleněné a Miniz je donucen nasadit proti nepříteli pokročilé biologické zbraně. Útok se podaří odrazit, ale po několik dlouhých Tu je většina Mina neobyvatelná. Neživí se do ruin města postupně vrací, stahují se sem další a další neživé kmeny Unh či joobo.

V -1997 Tu je Mino zpustošeno ničivým zemětřesením. Dvě třetiny města jsou srovnány se zemí, v troskách zahyne vedení města v čele s Minizem. Mino na několik dalších Tu upadá do nepokojů a sílící občanské války. Brzy se ale situace obrátí k lepšímu. Z pustin do města přichází wigitský primus Raabdwa se svou obsáhlou armádou a obsazuje město. Je to jediný okamžik, kdy Minu vládne jiný neživý kmen než Zombové - Wigitové jsou zprvu bráni jako okupanti, později ovšem díky svým mimořádným schopnostem a efektivnímu systému vládnutí pozvednou město Mino zpět k jeho bývalé slávě.

V období neživých států se město Mino snažilo držet stranou konfliktů, které po celém Coraabu rozdmýchával despotický Zomboss a jeho Atomová říše. Wigitové se vrací do své domoviny ve snaze ubránit jí před novým agresorem. Nečekaný exodus vládnoucí elity vystraší zbytek obyvatelstva, šíří se nejistota z budoucnosti. Po dobytí Říše Kruhu začali mít minští mocnáři obavy, že se válka s Atomovou říší přenese až na území jejich městského státu. Proto se Mino v -767 Tu aktivně zúčastní po boku ilokajských států tzv. Atomové genocidy.

Přílet Těžařů Mino drtivě zasáhne. Těžaři si dlouhou dobu brousí zuby na bezedná naleziště corabitu okolo Velké corabitové studny. Po smrti těžařského magnáta Zomboga 225 Tu skutečně Těžaři obsazují poslední vyspělý neživý stát na Coraabu. Neživí v čele se Zomby se připravují klást houževnatý odpor, Těžaři ale pohrozí Minu zničením termonukleárními zbraněmi. Členové městské Lóže rezignují, nechtějí znovu nechat srovnat prastaré město se zemí - nabídnou Těžařům, že jejich vyškolení a schopní neživí dělníci odevzdají podíl z vytěženého corabitu výměnou za mír. Následující staletí trpí prastará a mocná metropole otrockým vazalstvím pod diktátem nově příchozích kořistníků.


Vznik Min'Ory

A
Přílet magravu do Min'Ory je vždy událostí hodnou pozornosti. Tradicionalisté dodnes nepovolili postavit hvězdný přístav odpovídající dnešním standardům, lodě tak většinou přistávají na velkých planinách za městem.
(Coraabia Artist: Alex Ruiz)

V 303 Tu zakládají Těžaři poblíž Mina průmyslové město Ora. Ora je zprvu čistě těžařská, Těžaři jsou ovšem díky náročným podmínkám při těžbě corabitu ve velkých hloubkách často nuceni úzce spolupracovat s neživými těžebními experty z Mina. Po čase se tedy původně segregovaná města prorůstají do sebe. Vzniká tak unikátní konurbace Min'Ora, která po dlouhá století tvoří největší aglomeraci na Coraabu.

V 1164 Tu se nakonec celá Min'Ora díky zásahu mocného Zomba Wohrry osvobozuje z těžařského područí. Těžaři jsou vyhnáni nazpět do talských kolonií a neživí zabírají veškerá svá původní území. Na dlouho půjde o jedinou autonomní samosprávu neživých kmenů na planetě. Tento ostrov nezávislosti jim dodává naději v lepší časy.

Po opuštění talských kolonií a následné společné spolupráci při výstavbě C'Ory přestávají být Těžaři hrozbou. Min'Oru zaplavuje vlna navrátivších se nuceně nasazených neživých dělníků. Stejně tak dochází k postupnému navracení Ory pod těžařskou samosprávu.

Dnes je Min'Ora živoucím "skanzenem", jenž zdárně přečkal všechny útrapy dávné i moderní coraabské historie. Vždy byla a je vděčným domovským přístavem pro neživé uprchlíky bez rozdílu na kmen či společenský status. I ta nejpodřadnější káďovka zde může nalézt prostor pro důstojnou existenci.

Kultura & Tradice

Min'Ora je tradičním sídlem hlavní duchovní autority většiny neživých kmenů - Nejvyšší Ozářený sídlí v tzv. Kostěnátu po celá tisíciletí. Ten je pro místní i c'orské neživé považován za svaté místo vyšší podstaty.

Tento městský stát je dnes především centrem moci drtivé většiny Zombů na planetě. Údajně zde sídlí až 96,4% příslušníků tohoto nepočetného, avšak stále velice mocného neživého kmene.

Právě na území Min'Ory za vlády Paši Raabdwy vznikl Yach-Log, nevýznamnější soubor neživých traktátů (min-logů).

Část Min'Ory (konkrétně město Mino) dosud nebyla xotizována. V Oře se mezi Taly Xotem platí běžně.

Významné osobnosti

  • Miniz - bájný zakladatel města a jeho první správce.
  • Raabdwa - významný myslitel a zachránce města Mino po jeho druhém zničení.
  • Zombog - "Věčný Og", nejvýznamnější průmyslník předtěžařské éry.

Zajímavosti


A
Ora - těžařská megapole, jež tvoří nedílnou součást Min'Ory.
(Coraabia Artist: Rasmus Berggreen)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje