Sub-log

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Verze z 16. 10. 2014, 13:49; MyLAAN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Sub-log je souhrnné označení pro dokument, zprávu, informaci, sub-literární dílo, rezoluci, obchodní, úřední či smluvní sdělení, kmitnuté na daný svět pomocí transplanetární sítě sub-net.

Sub-log může být volně dostupný (tzv. plovoucí sub-log, exhibiční sub-log, ad.) či kódovaný (tzv. privátní sub-log, magský sub-log, ad.).

Pro zprávu, poslanou výhradně přes starou coraabskou síť oroi, se používá označení or-log.


Spřízněné odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje