Xaisan

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Některými Kosmopolity nazýváni Grannesuv (jednoduše Grannočané)

Obsah

Popis

Xaisan je pojmenovaní, které si dala rasa původních obyvatel Grannoku. Jsou rozšíření po celé Xenozóně a v některých dalších částech Coraabie. Z necelých 4 miliard jedinců, jich pouze 28% žije na Grannoku. Většina, která činí 63%, trvale obývá měsíc Grannoku Kormx, na nějž Xaisané utekli před hrozbou šířící se Hmoty Xa. V Coraabii jsou známí jako výborní bojovníci s mírnou povahou a jako nesmlouvaví obchodníci s Hmotou Xa.

Původ

Xaisané se přirozeně vyvinuli v džunglích na jihu Grannoku, odkud se postupně rozšířili po celé planetě. Nejen izolovanost džunglí, v jejichž blízkosti se Xaisané usazovali, ale i různé druhy endemických predátorů, kterým museli čelit, u Grannočanů způsobily malé fyziologické a podstatné etnické rozdíly. Tyto rozdíly po globalizaci časem vymizely. Téměř všechny etnické skupiny uctívaly jako svého patrona jistou obdobu Nu'Xa.

Fyziologie

Jde o humanoidní, antropomorfní, vejcoživorodé plazy. Specifickým znakem je především segmentovaná houževnatá kůže. V případě zranění je možné poškozený segment svléct k rychlé regeneraci další vrstvy. Kůže se samovolně obměňuje jednou přibližně za 3 Tu. Disponují dvěma páry končetin. Zatímco na ruce mohou mít 3-6 prstů, na noze mají pouze 3. Každý prst je opatřený drápem. Drápy spodních končetin velice znepříjemňují (někdy dokonce zamezují) nošení obuvi, proto bývají v případě potřeby chirurgicky odstraněny. Hlava je vybavena párem očí, ganglionem citlivým na teplo, sluchovým, čichovým a ústním otvorem. Dožívají se až 230 Tu a dorůstají výšky kolem 2,5 metru. U Xaisanů lze rozdělit pohlaví na maskulinní a feminní.

Pohlavní dimorfismus

Maskulinní pohlaví má zpravidla tužší, tmavší kůži a bývá o něco vyšší, avšak není nijak výrazně fyzicky silnější. Feminní pohlaví má o 4 čtyři segmenty kůže více, břišní vaječní dutinu a zásobárny tuků a lipidů v oblasti hrudníku, které v době březosti dočasně zanikají a dodávají látky důležité k tvorbě vajec.

Poddruhy

Thasané - deformovaní potomci Xaisanú z vesnice Katha.

Xini - mnohdy nesprávně řazeni mezi poddruhy.

Zajímavosti

Dnes nejznámějším Xaisanem je jistě modelka a herečka Goxxé, jejíž "sláva" pronikla daleko za hranice Xenozóny.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje