Nnoria

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Annor

Domovský svět: Annor

Éra: okolo 700 Tu - současnost


První skupiny žen, které kolem 700 Tu odcházejí do divočiny, tak činí na protest proti patriarchálnímu systému, který v dobách druhé annorské říše staví ženy do pozice majetku. V lesích se pak věnují především chovu a křížení zvěře. Legendy o divoženkách, které za svitu Nnoru tančí s nočními tvory, ale brzy přerostou ve všeobecnou hysterii. Ta vyústí v masakr v 2320 Tu, při němž Annhova osobní garda povraždí tisíce Nnorií. Tento čin se obrátí proti Annhovi, který jej nařídil, protože vede k největším nepokojům v dějinách říše, jež značně oslabí jeho autoritu. Kult Nnoria říši přežije. V dnešní, poměrně rovnostářské annorské společnosti se paradoxně proměňuje v kult oslavující ženskou odlišnost, čímž zcela otáčí původní smysl Nnorií, který spočíval v boji za rovnoprávnost.

Znalosti Nnorií v oblasti xenozoologie jsou Annhy brzy vnímány jako ohrožující, protože nabourávají tradiční představy o nízké inteligenci žen. Annh Ar-Tuat proto v 1234 Tu zakládá první univerzitu a štědře dotuje její xenozoologickou sekci. Vzájemné soupeření teoreticky zaměřených vzdělanců a prakticky zaměřených Nnorií přináší největší nárůst vzdělanosti v historii Annoru.

Když v 2280 Tu cestovatel Rin‘T zavítá mezi Nnorie, s překvapením zjišťuje, že zde nežijí zdaleka jen ženy, ale také osoby, které mají znaky obou pohlaví. V jeho době to vede k pomluvám, že Nnorie obcují se zvířaty a rodí pak netvory. Až v 3205 Tu vědecká obec konečně dochází k závěru, že mezi Annory existuje třetí, minoritní pohlaví, jehož příslušníci mezi Nnoriemi často hledali útočiště.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje