Časová osa

Z Coraabopedia | Souborn� encyklopedie coraabsk�ho multivesm�ru
Přejít na: navigace, hledání

Gallery picture timeline.jpg


Časová osa všech významných událostí v Coraabii.

Všechny události jsou zaznamenané v coraabském čase. Jednotkou je Tu – rok Těžby.

Obsah

Letopočty

Annor

Datum Událost
-2200000 Tu počátky rasy xago
-1800000 Tu počátky rasy Erta (Ertošovci)
-930000 Tu počátky rasy taran
-840000 Tu počátky rasy denuár
-600000 Tu počátky ruucké rasy boruuk
-150000 Tu počátky ruucké rasy pteruuk
-50000 Tu počátky rasy naginata
-37000 Tu počátky ruucké rasy megaruuk
-30000 Tu počátky kmene čimaka
-12000 Tu první psané zmínky o lidu Bílých Očí
-10000 Tu počátky rasy ostrodon
-6000 Tu počátek rasy megadont
první zvěsti o Mat-Puk
-500 Tu počátky rasy anando
-400 Tu dochází ke sjednocení několika velkých annorských kmenů v tzv. říši Tanga-li
první zmínky o Vorh Damaxovi
200 Tu počátky šamanů Bei Šám
542 Tu říše Tanga-li je rozprášena invazí dodnes neznámé transplanetární mechakultury (Annory přezdívané Roi - Kováci)
600 Tu zhruba do této doby je strom chaal (také chaa-lam) považován za posvátný
684 Tu odehrává se bitva u Nann-Badrei
750 Tu vyhubení glauruuků
690 Tu vzniká druhá annorská říše
1077 Tu vyhynutí megaruuků
1400 Tu narozena Biraj
1427 Tu umírá Biraj
1900 Tu počátek klonování garokků
2335 Tu narozen Caleph
2381 Tu zabití Calepha
2384 Tu zaniká druhá annorská říše po dlouhé a krvavé válce se znepřátelenými Baiánci
3240 Tu podepsána Dohoda o plné baiánské asimilaci mezi rasou Baia a Annor
3251 Tu narozena Paala Kor
3305 Tu nečekaně přistává na Annoru loď z dalekého WaalkWaku
3316 Tu umírá Paala Kor
3354 Tu Annor přijímá společnou měnu Xot
3488 Tu je kolonizován měsíc Annkor
3501 Tu probíhá strunifikace annorské soustavy
3740 Tu zánik šamanů Bei Šám
3750 Tu Annor podepisuje s ulgorským meta-králem závratný xotový kontrakt na transport několika ruuckých plemen na Ulgor
3912 Tu narozen Starý Bolgo
4245 Tu narozen Bimmák Soň
4277 Tu pod vyhlídkovou plošinou v Bai-Kallapi jsou nalezeny desítky polámaných těl turistů
4281 Tu stavy annorských naginat jsou na nejnižších hodnotách v historii
stavy naginat se poprvé za poslední století mírně zvýšily

BaMal

Datum Událost
-110000 Tu první a dnes zřejmě nejstarší zmínky o přítomnosti bytostí Nu v Coraabii

Bau-Zonda

Datum Událost
4175 Tu narozen Kargando
4223 Tu umírá Sol Ikka

Bolga

Datum Událost
895 Tu narozen Ibar Sigor
932 Tu Ibar Sigor opouští Bolgu a v touze po dobrodružství narukuje k vojskům Císaře-Proroka Quagh-Pua
1240 Tu umírá Ibar Sigor
4218 Tu narozen Maniok
4221 Tu narozena Briia Pawa
4223 Tu rodina Manioka prchá z Bolgy ve strachu před nadcházející válkou s qu-puoským korátem
4245 Tu začíná násilný politický převrat, který zachvacuje celou planetu
k moci se dostávají radikální fundamentalisté
4249 Tu Briia Pawa se stává historicky nejmladším armem bolžských ozbrojených sil
4265 Tu armo Pawa vypisuje na hlavu Joggy závratnou xotovou odměnu
4269 Tu Excelence 15 varuje před další vlnou derobotizace na Bolze
4270 Tu Bolga čelí smrtícímu hladomoru
Armo Pawa nařídila preventivní úder na patrolující magrav qu-puoské říše
v Lirmaru došlo k setkání mezi bolžskými fundamentalisty a zástupci znepřáteleného Qu-Pua
situace na Bolze stabilizována
Armo Pawa nařídila okamžité vypovězení diplomatických styků s Qu-Puem
4271 Tu Briia Pawa přežívá sestřelení antigravu převážející vedoucí představitele ozbrojených sil Bolgy
4272 Tu Bolga vstupuje do historicky čtvrté války s Qu-Puem
Briia Pawa nařízuje nasadit do těžkých bojů s Qu-Puem také sedm Kodo-botů vyzbrojených kvantary
4273 Tu počet obětí 4. bolžské války přesáhl jeden milión
bolžská vláda s okamžitou platností ukončila boje a kapituluje
armo Gónsur spáchal sebevraždu
spekuluje se o tom, že Briia Pawa uprchla na Yttor
4277 Tu Briia Pawa stráví zbytek života v domácím vězení na utajeném místě v Lirmaru
plavidlo exomorfů je zaměřeno v prostoru mezi Bolgou a Kokranem
4284 Tu armo Pawa již strávila sedm Tu v domacím vězení na utajeném místě v centropoli Lirmar a její zdravotní stav se dramaticky zhoršuje
4285 Tu soud zamítá odvolání a Briia Pawa je v řádném termínu popravena ve spánku ve své rezidenci

Bothra

Datum Událost
4202 Tu narozen Kucan

Coraab

Datum Událost
do -36000 Tu na Coraabu již po dlouhá tisíciletí existuje rozvinutá kultura původních obyvatel
-36000 Tu až -33000 Tu stovky skládkařských lodí ročně přisypávají na Coraab další a další odpad
-36000 Tu na Coraabu se objevují společně s příchodem Skládkařů neživí
éra Unhů
počátky rasy drinh
první výskyt bobtnáků
-33000 Tu až -2000 Tu planetární Skládka se již nerozrůstá, ale v jejích útrobách se děje mnoho podivných věcí
-33000 Tu počátky rasy vakant, lasturo
počátky podkmene latent, hypomor, Bytost Bzang
vznik kmene frenetik
počátky rození lachtů, Pala Boiů
začátky šlechtění druhu Mono
první výskyty žlutky
období vzniku mýtů o Murotovi z Hlubin
počátky dungského podkmene Nugo, Pak
-30000 Tu objevuje se jazyk Zomb'Skaraa poprvé společně s prvními procitlými Zomby
procitla Coraabiana
-25000 Tu datují se první zmínky o Zombech
-20000 Tu počátky atomixů (ilokajští řadoví vojáci)
umírá Coraabiana
počátky dungského podkmene Mak
vznikají první koncentrovaná osídlení, individualistická společenství se postupně přeměňují v rozsáhlé civilizace, tzv. neživé státy
v oblasti okolo Wat-Pagae jsou nalezeny nejstarší nálezy neživých kmenů na Coraabu
-16000 Tu procitá Shagtak
-14000 Tu na Coraabu se objevují první Rezavé duny
-12000 Tu první doložené užití dvoudenního cyklu
-11000 Tu procitnutí Zombolta
-11200 Tu umírá Shagtak
-11000 Tu procitá Radiokarbon
objevují se první Du'Baelové
díky tenké ozonosféře a vysokým teplotám se Skládka rozkládá nejrychleji v okolí rovníku, vznikají tzv. Rezavé duny
-10500 Tu procitá Sjušst
-9000 Tu Wat-Pagan se ponořuje i se svým palácem do radioaktivních hlubin jezera Wat-Pagae
-8020 Tu Sjušst vydává odvážnou rezoluci zakazující užívání ree všem Dlouhověkým v říši
-7707 Tu umírá Sjušst
-7500 Tu vzniká stará zombská říše Kao-Paga
-4500 Tu vznik kasty Dwaga
-4400 Tu procitnutí Zomboga
-4300 Tu Neživý kmen Wigitů zabírá obsáhlé oblasti okolo rovníku
vznik neživého státu Dwagi
vznik názvu Keleeri pro Wigitu, který byl za své zločiny vyhoštěn z území neživé říše Dwagi
-4062 Tu Keleeri vyvražděni armádou elitních Dwa'ge
-3700 Tu na jižní polokouli vznikají první neživé osady
-3500 Tu první výskyty Kavokhů
-3450 Tu spojením několika ilokajských sídlišť dochází v Rezavých dunách ke vzniku tzv. Říše Kruhu (také Patriarchát Kruhu)
-3100 Tu první výskyty kategatů
-2511 Tu je založen městský stát Wrrhta (později známý jako Mino)
-2255 Tu město Mino čelí zdrcujícímu útoku Du'Baelů (tzv. Divokých Koster)
-2100 Tu procitnutí Ganreehozrušením kasty Dwaga
-2001 Tu zrušení kasty Dwaga
-2000 Tu až -825 Tu Coraab nabírá druhý dech
-2000 Tu počátky rodu leprontů, polybáb, kožnateců, korostenců
počátky vzniku yach-drogů
Raabdwa se z Dwagi vydává se svými přívrženci na velkou pouť napříč Rezavými dunami
počátky dungského podkmene Bogg, Nom, Umbu
období vzniku mýtů o Azurách
-1997 Tu Mino je zpustošeno ničivým zemětřesením
-1968 Tu z pustin přichází wigitský primus Raabdwa se svou armádou a obsazuje město Mino
-1907 Tu narozen Norid Wask
-1759 Tu umírá Norid Wask
-1645 Tu vznik funkce Nejvyšší Ozářený
-1645 Tu zrozen Komoří Chang
-1617 Tu za vlády wigitského primuse Raabdwy vzniká Yach-Log
dokončen Ptharský min-log
-1600 Tu dokončen Ilkarrský min-log
-1597 Tu dokončen Watský min-log
-1594 Tu umírá Komoří Chang
-1595 Tu je dokončen Yach-Log, liturgický soubor věrouky většiny neživých kmenů na Coraabu
-1430 Tu dokončen Abcayský min-log
-1235 Tu dokončen Wigitský min-log
-1100 Tu dokončen min-log Ilokae
-979 Tu narozen Katangh
-920 Tu narozen Drugar Hnisota
-900 Tu narozen Azatoth
-825 Tu vznik Atomové říše největšího neživého superstátu v dějinách Coraabu
Zomboss nachází v temných vodách radioaktivního jezera Wat-Pagae vzácný artefakt – tajemstvími opředený Wohraab
stvoření wohraalů
-823 Tu Atomské hordy v čele se Zombossem zabírají rozsáhlá území Říše Kruhu
-822 Tu dokončen Minoiský min-log
-820 Tu Atomové se zvolna dostávají do popředí zájmu
-819 Tu vznik oddílů laraajských
-817 Tu při jedné z bitev o další z městských států Říše Kruhu se zřítí nosítka i se Zombossem do skládkového zlomu
-800 Tu v začíná období Neživých států (též Mo'tha-Gokarra, eon Atomové Říše)
-771 Tu umírá Azatoth
-770 Tu Divoké Kostry zcela neočekávaně ruší svou dohodu s Atomy a staví se na stranu nepřátel
-767 Tu umírá Zomboss, Katangh
nastává událost známá jako Atomová genocida, které se účastní i Mino
zaniká Říše Kruhu
zaniká Atomová říše
-765 Tu zánik wohraalů, oddílů laraajských a atomixů
-760 Tu založen významný neživý stát kmene Ilokajů Wa'Ghra
-717 Tu dokončen Atomský min-log
-691 Tu umírá Drugar Hnisota
-500 Tu umírá Radiokarbon
-422 Tu umírá Ganree
-400 Tu procitnutí Wohrry
-230 Tu dokončen Karbonský min-log
-206 Tu založen výhradně dungský neživý stát Lebbu
-104 Tu zánik neživého státu Dwagi
-100 Tu narozen Bejerek Shoka
-61 Tu narozena Ytterbia
-17 Tu narozen Tvyng
0 Tu – 1262 Tu toto období je nejzásadnějším zlomem pro moderní historii Coraabu
0 Tu konec období vrcholného rozmachu Neživých států (též Mo'tha-Gokarra, eon Atomové Říše)
přílet Těžařů na Coraab
vznikají první talské kolonie
19 Tu umírá Zombolt
zaniká významný neživý stát kmene Ilokajů Wa'Ghra
30 Tu umírá Ytterbia
48 Tu umírá Tal Tvyng
51 Tu zaniká výhradně dungský neživý stát Lebbu
80 Tu počátky povolání xocht
91 Tu narozena Xirhanna
100 Tu první zmínky o An-Tutovi
148 Tu narozen Tal Tuong
175 Tu procitá Yansai
185 Tu na rozkaz Tuonga z X-Talu započíná stavba hráze Makard
188 Tu umírá Xirhanna
191 Tu založen reformační orgán zvaný též Dorra-Tal
Tuong postaven před narychlo zformovanou panskou radu Dorra-Tal
192 Tu Tuong demonstrativně popraven
Tuong označení Tal je určeno výhradně vládci X-Talu
230 Tu umírá Bejerek Shoka
295 Tu umírá Zombog
po smrti Zomboga Těžaři obsazují poslední vyspělý neživý stát na Coraabu
300 Tu má se uskutečnit hromadný odlet Těžařů z Coraabu, Těžaři nakonec Coraab neopustí
310 Tu dokončen min-log Ree
303 Tu Těžaři zakládají poblíž Mina průmyslové město Ora
305 Tu vyrobeno několik prototypů Piko-botů
335 Tu vymření Unhů
350 Tu první zmínky o můlech
400 Tu počátky národa neživců
466 Tu vymření dungského podkmene Bogg
500 Tu první stvoření cherzenga
511 Tu první výskyt pajšlovky
524 Tu dokončen Talský min-log
600 Tu začátek křížení wrecků
většina neživých je pod hrozbou vyhlazení prakticky zotročena
poslední příslušníci Divokých koster se definitivně odvracejí od drsného a útrpného života v okolí talských kolonií a opouštějí civilizaci
700 Tu Těžaři zaveden Gul
980 Tu počátky šlechtění ruug
1012 Tu dochází v těžařské kolonii D-Tal k hromadnému vyvraždění všech neživých dělníků včetně jejich těžařských pánů
1055 Tu konec užívání titulu Tal coby obecného označení vážené osoby
1100 Tu vyvraždění zanXů, viz také Diamantový zanX
dolování cenností z útrob země se přestává Těžařům vyplácet
coraabská společnost prochází rozsáhlou krizí
1164 Tu díky zásahu mocného Zomba Wohrry se celá Min'Ora osvobozuje z těžařského područí
1211 Tu mezi Těžaři v talských koloniích vypuká rozpor
1224 Tu jazyk Talská těžařština jako takový je považován za mrtvý
1261 Tu během tzv. Bognorského setkání dojde k jednomyslnému rozhodnutí od základů vybudovat novou planetární megapoli
1263 Tu miliony neživých dělníků začínají budovat nejrozsáhlejší centropoli C'Oru
1263 Tu – současnost nastává období všeobecné prosperity
1300 Tu procitnutí Kanaan
počátek kasty byrokrathů na Coraabu
1314 Tu umírá Wohrra
1350 Tu počátek funkce klajgarů na Coraabu
1350 Tu na Coraabu se začíná používat termín Opačná Sedmička pro folklórní označení sedmi procitnutých Zombek
1400 Tu zánik povolání xocht
1420 Tu založeny Corašské cechy v C'Oře
1496 Tu první série Cor-botů
1520 Tu dochází ke stavbě slavného Bokoronu
1550 Tu zavedení povolání pyromon
1590 Tu populace bobtnáků v podzemí C'Ory se odhaduje na neuvěřitelné tři miliardy jedinců
1600 Tu vznik rodu hanth
1681 Tu ukončena těžba v talské kolonii Ox-Tal
1751 Tu procitnutí Warrchara
1781 Tu je nalezen poslední xocht
1800 Tu zřízen úřad poly-koronera
1805 Tu na C'Oru dopadá obrovské torzo vraku mezihvězdné lodě
1824 Tu centropolitní vláda nechává vyleptat všechny kanalizační systémy silnu bio-kyselinou
1917 Tu Těžaři oficiálně opuštěn Xo-Tal, který byl poslední velkou talskou kolonií
1991 Tu procitá Woreekai
1997 Tu začátek funkčního období skelethora Baanua
2000 Tu vzniká označení Okokh
2031 Tu do C'Ory přichází delegace přímo z dob pradávných, jsou to Du'Baelové
2039 Tu Mango Mana poprvé pěšky obchází celou planetu
2050 Tu známým Caorským paktem jsou Du'Baelové plnohodnotně včleněni do společnosti
2069 Tu konec funkčního období skelethora Baanua
2250 Tu znovuobjeveno několik hnízd vakantů známým cestovatelem Mango Manou
2274 Tu v C'Oře se odehrává první slovutná Coraabiáda
2304 Tu umírá Mango Mana
2440 Tu zřízení úřadu zamsu
2667 Tu planetou probíhá vlna derobotizace, která po sobě zanechá značné následky
2670 Tu vznik cechu korporátorů
2700 Tu vznik funkce coraaba
2711 Tu založen An-Waranh významným talským xenoracheologem An Makkim
2770 Tu v centropoli C'Ora se dostává k moci do té doby přehlížený a nepříliš známý boter Honta
2800 Tu začátek výroby Sado-botů
2811 Tu narozen Brug Tumor
2844 Tu vydána novela o zaznamenávání práce poly-koronerů
2845 Tu na posledním funkčním magravu na Coraabu je zastaven provoz
2900 Tu založeno avantgardní uskupení cylindrínů
2954 Tu v laboratořích informačních expertů těžařské univerzity Pthral vzniká komunikační rozhraní oroi
2976 Tu umírá Brug Tumor
3073 Tu na Coraab doráží delegace ze vzdálených Kosmopolitních světů
na Coraabu je uveden do provozu styčný strunový uzel třídy Gath-9
započíná výstavba Iontalu v reakci na dohodu s WaalkWakem
3092 Tu Mak-Mino tajně absolvovuje svou poslední cestu na Traxol
3117 Tu xotizace Coraabu
3119 Tu zaznamenána rekordní úmrtnost zápasníků během zápasu Joobo Habuta : Son-Pataj v zápase Káďové ligy
3140 Tu vyrobena první série botů Choppa
3155 Tu narozen Ulthaao
3192 Tu Iontal je s dlouhými prodlevami a bezmála dvojnásobným překročením rozpočtu dostavěn
3197 Tu za pomoci vyspělých techno-Waků z WaalkWaku je konečně k coraabské soustavě napnuta syntetická struna WakaX+
3250 Tu komunikační rozhraní oroi využívá 54% coraabské populace
3211 Tu šestiletý válečný střet C'Ory s Min'Orou, známý jako Curr'Gul (Tvrdý Gul)
3265 Tu oroi se oficiálně stává součástí sítě sub-net
3370 Tu vyrobena první série Red-botů
3400 Tu xenofobie velké části neživé populace způsobovuje v C'Oře čím dál brutálnější etnické střety s příchozími imigranty z okolních světů
3401 Tu Pyromoni nechtěně přispívají ke vzniku katastrofální ohnivé apokalypsy poblíž pohoří Malé Tagy
3435 Tu počátek krvavé občanské války
3437 Tu Bocheezai zakládá hnutí známé dnes jako Nu'Okha (Provázané Bytosti)
3449 Tu konec krvavé občanské války
3450 Tu počátek Padesátiletého Skeletátu v C'Oře
začátek funkčního období skelethora Ulthaaa
umírá Bocheezai
3452 Tu vznik oddílů innero
3470 Tu umělec Shaamo opouští zničené centrální Sektory C'Ory
3491 Tu definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci
3501 Tu umírá Ulthaao
po smrti skelethora Ulthaaa je Skeletát radou ostatních skelethorů oficiálně rozpuštěn
3502 Tu coraabské úřady přikazují místním podnikatelům platit Makům za práci výhradně v naturáliích
3504 Tu narozen Beupo XII
3521 Tu založeny oddíly xenub
3554 Tu založena slavná coraabská Orbitální univerzita financována centropolitní vládou
prvním rektorem Orbitální univerzity se stává Ikram Dogo
3555 Tu narozena Ozoon
3580 Tu vznik programu OR-BI.TA
3581 Tu první imatrikulace orbit
3584 Tu Ikrama Doga nahrazuje ve funkci rektora na Orbitální univerzité první xenorektor Beupo XII
3593 Tu umírá Ozoon na nemoc z ozáření
3600 Tu objevují se první xenocirkusy na Coraabu společně s rostoucím výskytem xeňáků
3602 Tu Coraab navazuje obchodní i politické styky s Annory
umírá Beupo XII
Xách Koinič nahrazuje na pozici rektora Orbitální univerzity Beupa XII
3620 Tu vznik funkce algebrid
3639 Tu Xách Koinič končí jako rektor na Orbitální univerzité, nahrazuje ho Ombok
3650 Tu vznik agentury Lubro (agent Lubro)
na okrajích rozbombardovaných centrálních Sektorů centropole C'Ory vzniká Sokurr
3692 Tu narozena Khoilei
3700 Tu počátky Řádu samaritánských takkomnichů
3707 Tu započíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu Bochezai
3710 Tu vznik agentury Rekkra (rekrutoři)
mocný min'orský Zomb Valigursai nechává z hlubin vyzdvihnout Zombogův oblek
3721 Tu Ombok končí ve funkci rektora na Orbitální univerzité
3733 Tu Lop' Anree (Služebnický Gen), log vytvořený významnou zomboložkou Khoilei
3739 Tu umírá Khoilei
3757 Tu vyrobena první série Centro-botů
3799 Tu vznik jednotek aglomeros a oddílu Qybak
3800 Tu záčátek používání přezdívky orboto pro dálniční xenoobchodníky
3802 Tu vznik agentury Zmuchlan (agent Zmuchlan)
3812 Tu jeden z hacknutých Cor-botů vstupuje do arény Sokurru a zasypává diváky salvou vysoce tříštivých střel
3840 Tu narozen Bo-Ke
3846 Tu ke Coraabu je natažena druhá syntetická struna a exoport Iontal se přestavuje na styčný uzel druhé třídy
3850 Tu první série bitevníků Rudý kolos
3868 Tu Coraabiané jsou nuceni čelit zcela nečekanému nepříteli, ke coraabské soustavě se blíží neznámá mechanická kultura označená jako Redda
Reddi bez jakéhokoliv jednání s Coraabem obsazují We'Rd
3869 Tu poprvé zasedá Kruhový sněm v reakci na hrozbu invaze Reddů na Coraab, protektorem je Serrendeo
Reddi začínají na čerstvě obsazeném světě s budováním rozsáhlých průmyslových komplexů
3871 Tu Coraab opouští flotila lodí vyzbrojených jadernými hlavicemi
několik vybuchlých ban-bomb nad povrchem třetí planety (We'Rd) způsobí vychýlení její osy
3872 Tu Sokurr je krátce legitimizován coby právoplatný sport
započíná výstavba věznice Goa'Kach
3875 Tu delegaci meta-krále Xul-bi-chora přivítá osobně centropolitní guvernér Muezzich
Kruhový sněm končí své první funkční období, protektorem byl Serrendeo
3881 Tu umírá Kníže Mange
3891 Tu Serrendeo-Kolmanův pakt – zákaz dovozu Minghů na Coraab
3900 Tu začátek projektu velDigo
první série Mechanitronů
3901 Tu občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňáci - tzv. Kruhovou Lóži
3902 Tu Im-Bal získává svůj první titul Nu'Sok v Sokurru
3905 Tu první série Destro-botů
3913 Tu mocná min'orská Zombka Ynree uložena do ree
3915 Tu Reddi se již dlouho chystají k druhé, tentokrát mnohem masivnější invazi na Coraab
3918 Tu protektorem 2. funkčního období Kruhového sněmu se stává Hermes
3920 Tu jaderný útok hloubkovými střelami těžce poškozuje samotné Rudé velení We'Rdu
Kruhovým sněmem založeny oddíly LAMAE
3924 Tu končí druhé funkční období Kruhového sněmu v čele s protektorem Hermesem
3925 Tu zabito několik neživých, když se pokouší deklakopizovat annhské farmy v údolí Or'Gelpe
3933 Tu vznik fiktivní postavy Er-Menech
3935 Tu Im-Bal získává svůj třetí a zároveň poslední titul Nu'Sok
3940 Tu xenoarcheologové našli v údajných troskách Dómu Sloupů nález dvou koster, které údajně disponují více páry končetin
3941 Tu Sokurr je znovu postaven mimo zákon
3950 Tu Coraabu nabízí pomoc s výstavbou věznice Goa'Kach Traxol
3970 Tu stvořen Prachaan Zaan
3991 Tu Sub-kanál CorCHA uděluje byrokrathovi tentakulárních derivátů cenu za nejnesmyslnější resort roku
založen coraabský bulvární sub-deník Žumpič!
3997 Tu založení elitního policejního útvaru Bahoofa
4011 Tu Zaga'Mull získává titul Nu'Sok
komanda 0-LAMAE rozpuštěna a převelena do jiných oddílů
Yansai je potupně vyloučen z řad příslušníků konsorcia Ti, jež Mají
4012 Tu prudká expanze klakopů je zastavena masivní chemickou deklakopizací
4014 Tu Qybak vede tým aglomeros, který je nucen obklíčit a zneškodnit šest set metrů (!) dlouhého masožravého červa
4015 Tu Zaga'Mull obdrží titul Nu'Sok po dvanácti vítězných kláních v řadě
nezávislá skupina radikálů získává od antuoského překupníka Undanga bio-bombu, kterou odpálí v monogravu váženého těžařského úředníka
4017 Tu – 4090 Tu Jamamba předsedá městské Kruhové Lóži
4017 Tu na povel Hermese obsazují armádní jednotky Kruhového sněmu ústředí Bahoofy
4019 Tu umírá Bo-Ke
4033 Tu zánik funkce algebrid
4040 Tu narozen Dagh Dvojkostra
4050 Tu – 4180 Tu Xenocirkus zažívá vrcholné období
4071 Tu narozen Undang
4074 Tu zemřel Starý Bolgo
4075 Tu xenokatedra univerzity Pthral získává soukromý grant k výzkumu neprobádaných oblastí xenosvěta Hoptar I
4081 Tu založena zločinecká organizace Blupan zkorumpovaným armo Blunnem
4082 Tu narozen Onopko
4084 Tu narozena Mina Mord
4099 Tu Goa'Kach je oficiálně uveden do plného provozu
4101 Tu narozen Kra-Nol
4103 Tu An-Waranh se objevuje v TOP 10 muzejních subjektů ve vyhlášeném Ussurbadžiově Dekatlonu
4106 Tu narozen Graada
4110 Tu narozen Holmes
vyrobena první série Omega-botů
4114 Tu konec výroby Sado-botů
4117 Tu armo Blunn odstupuje z vedení zločinecké organizace Blupan
4116 Tu muzeum An-Waranh pořádá historicky nejúspěšnější výstavu s názvem "Ptharové a my" (O'Ptharrae)
4118 Tu Fu-Ton se ujímá vedení zločinecké organizace Blupan
4131 Tu narozen BrokHat
4134 Tu Unree aktivuje nálože umístěné pod stadiony slovutné 310. Coraabiády, ztráty na životech jsou obrovské
4135 Tu narozen Fu-Ton
umírá Undang
4136 Tu narozen Hettzib
4139 Tu narozen Wat-Son
4140 Tu v podzemních komplexech přežívají Reddi a s nimi i nejvýše postavený živý ideolog Rudého velení v solárním systému – fanatický armo Tiamar
4142 Tu do funkce protektora Kruhového sněmu se vrací Hermes
narozen Guvernér Zula
4144 Tu vymyšlen Bažag
4147 Tu narozen Dr. Ikrill
4148 Tu 3. funkční období Kruhového sněmu končí spolu s protektorem Hermesem
4150 Tu narozena Dazzil Sikh
4151 Tu narozen Dolgith
4155 Tu narozen Daggy
4157 Tu narozen Khuzdul
4158 Tu nalezen prozatím poslední neprocitlý Zomb poblíž Velké corabitové studny zaměstnanci důlní společnosti ToZanx
procitá Zagrul
4161 Tu smlouva o uvěznění traxolských vězňů v Goa'Kach definitivně vypovězena Hermesem
4163 Tu narozen Padatuo
4164 Tu coraabský důlní gigant ToZanX kupuje patent na výrobu Qu-botů
4169 Tu narozen Demesaraai, Gul Betar
4170 Tu narozen Xott
4171 Tu narozena Bulthai
4174 Tu v továrně na palivové články, kde se živila jako dělnice Dazzil Sikh, vypuká ozbrojený puč
začátek 4. funkčního období Kruhového sněmu, do funkce protektora nastupuje Kanaan
4177 Tu narozen Bluttus
4179 Tu invaze Red-botů spojená s masakrem studentů na coraabské Orbitální univerzitě
4180 Tu založen InSbor a intergalaktikem se stává searthský xeňák Hermes
4. funkční období Kruhového sněmu končí, protektorem byla Kanaan
založeny jednotky Vigilion
4183 Tu Hermes nařizuje druhé jaderné bombardování satelitního světa Reddů
4184 Tu Wronko tajně spolufinancuje atentát na armo Tiamara
4186 Tu narozen Sol Feg
umírá Dagh Dvojkostra
Kruhová Lóže C'Ory je za nejasných okolností rozpuštěna
4188 Tu začátek funkčního období skelethora Onmoma
4189 Tu narozena Bukakella
4190 Tu narozen Pismealh
4191 Tu narozen Fi-Dan
4193 Tu narozen Ajaarpa
4195 Tu narozen Wal Qank
Hangul nastupuje do 5. fungčního období Kruhového sněmu na pozici protektora
dochází k vraždě Aga di-Sayaalo, šéfa sekce společenského života z coraabského bulvárního sub-deníku Žumpič!
4199 Tu narozena Nwollo
dochází k silnému výkyvu magnetického pole
funkce vrchního celního velitele ImmaDORu se ujímá Mawazaan
4200 Tu narozen Bor Khal, Eng-Lar
4201 Tu narozen Mikron, Sakaridas, Lanzo, Xurug
5. funkční období Kruhového sněmu končí, protoktorem byl Hangul
4202 Tu narozen Partengl
Bulthai zakládá legendární modellingovou agenturu BulthaiBaka
4203 Tu narozen Kazaar, Pozink, Warazul, Švepeš
4204 Tu narozen Svaloun, Talla
dílo Dr. Ikrilla Expertní etiky kultur nominováno na prestižní literární cenu Sto-Mag
do funkce protektora 6. funkčního období Kruhového sněmu se vrací Hermes
první zmínky o Dioxovi Dupanzerovi
vydán zákon, který zakazuje Choppa-boty osazovat jakoukoliv vojenskou technikou
4205 Tu vyhláška zákona o osobním ozbrojování zakazuje rekrutorům coby nestátním paramilitaristickým oddílům na území C'Ory nosit jakékoliv smrtící zbraně
narozena Slaqua Nocta
4206 Tu narozen Armur, Tubon
4207 Tu narozen Kraik
4208 Tu narozen Rekrmič, Sorot
4209 Tu stvořen Deddy
narozen Šťáro
4210 Tu narozena Tar Naga, Uglok
dochází k podpisu dohody později nazývané pakt Hermes-Donner
končí šesté funkční období Kruhového sněmu, funkci protektora zastával Hermes
4211 Tu narozena Benka
4213 Tu narozen Benebar Boč VII., Ygwara
4214 Tu narozena Bada
4215 Tu narozen Olong, Kopibor, Bodo Kox
vyrobena první série botů Ptikk
4216 Tu narozena Mooda Rai
díky čilému obchodnímu styku s Annorem je i na Coraab importován nový trend - xeňanští domácí mazlíčci
4217 Tu narozen Numax, Mastodontha
4218 Tu narozen Tupox, Skreťák, Dubh, Venchpor
4219 Tu umírá Dolgith, Demesaraai
narozena Beya al-Tonnra
4220 Tu narozen Tengo, Knecht, Sandera, Čmogod, Ilindit
ve vedení zločinecké organizace Blupan se střídá Fu-Ton za Kepballa
umírá Fu-Ton
mediální magnátkou Bukakellou založena těžařská modelingová agentura Kraasox
na Coraabu se objevují mutarchové
4221 Tu narozen Davokure
4222 Tu narozen Cefal, Mallarič, Birrdyn
4223 Tu založena Velká Coraabská Kmenová Genobanka (V.C.K.G.).
4224 Tu narozen Duton, Aggak
4225 Tu narozen Endur, Balú
4226 Tu narozen Komrit Banal
4228 Tu umírá Dazzil Sikh
narozen Tach Džuk, Bukran
4229 Tu narozen Mugu
4230 Tu Erdha se poprvé objevuje v coraabské databázi hledaných zločinců
4232 Tu narozen Ymar
umírá Pismealh, Xun Tchwo
4233 Tu Dr. Felcho získává prestižní ocenění, tzv. Tarbonautův ingot, za záchranu několika set pacientů
4234 Tu narozen Šošo-San, Bezok
4235 Tu tradicionalisté zformovaní kolem mocného Zomba Valigursaie spáchají atentát na zaměstnance ústředí C'Orai
4236 Tu narozen Madonh
umírá Slaqua Nocta
4237 Tu umírá Tupox
narozena Ygir
4238 Tu narozena Dejora
4239 Tu umírá Dr. Ikrill, Dr. Felcho
narozen Žňók, Smujaka
4240 Tu narozen Cyk, Emoto, Ja-Barr
4241 Tu umírá Deddy, Wronko
narozen El-Barr, Škenny
zaznamenáno poslední napadení korostencem na Coraabu
4243 Tu Šilúg se vydává na Coraab, kde se setkává se Sorotem
4244 Tu zemřel Sorot
4247 Tu umírá Talla
Bukran opouští zločineckou organizaci Blupan společně s její veškerou kořistí za poslední dvě Šera
4248 Tu do Min'Ory definitivně přesunuto mistrovství v thu'ku zvané Fumma'Thu
umírá Graada
4249 Tu díky pečlivě naplánované razii sektorových kopů v docích TolChentu zaniká Blupan, který v té době vedl Kepballa
Zomb'Toi několika vysoce postavených Zombů známé jako Ti, jež Mají uvrhne veškerou Periferii kolem C'Ory v chaos
poslední Zombové opouštějí C'Oru a vracejí se do kolébky své kultury – prastaré Min'Ory
rozpadá se populární gmonková kapela Gurro'Hhanth (Aktivní plíseň)
narozena Ju-Nada
4250 Tu narozen Eezar Ohan, Phanyr
4252 Tu umírá Xogoth
vysílání z nepřátelského We'Rdu se odmlčuje
Smujaka vyhrává juniorský centropolitní přebor ve střelbě
4253 Tu několik významných coraabských činitelů včetně Hermese chce dramaticky zredukovat stavy privilegovaných byrokrathů
po zřícení Antigravu objeven Sheleb
4255 Tu narozen Zjak
umírá Svaloun
zatčen Pachyderm
funkci vrchního technologického dozorce Moa'Iol přebírá Boyre
4257 Tu – 4270 Tu Moa'Iol je postupně upgradován na sedminásobek výkonu
4258 Tu umírá Onopko
kvůli kruté obchodní strategii je z C'Ory uneseno na dva tisíce lasturů
guvernér Zula přiznává městskému přístavu Bochezai status městského státu
4259 Tu umírá Sol Norh, Lanzo
Komrit Banal získává titul Nu'Sok v Sokurru
Min'orská důlní společnost ToZanX ohlašuje ukončení těžby corabitu ve Velké corabitové studni
poblíž coraabské soustavy dochází ke střetu s neznámou lodí
tektonik Sqquuknu uvaluje dočasné embargo na veškeré kmity
za zničením Qaakkkonu5 stojí podle oficiální zprávy vyšetřovatelů fatální přetížení pohonné jednotky wakkenu
4260 Tu sub-deník Žumpič! natáčí se Shelebem skandální sub-port, který dokazuje podvod
městský guvernát oslovuje Bor Khala ke spolupráci
umírá Sheleb
4261 Tu ve volbách nového rektora coraabské Orbitální univerzity získává drtivou většinu hlasů waalkwacký cestovatel a dlouholetý orbitální xenolog Qan Koolai
probíhá privatizace Corašských cechů
4262 Tu v závodech boterského cechu 100-son dochází k průmyslové sabotáži
4263 Tu Slintax přilétá na Coraab v útrobách kontejneru s nákladem traxolského tabáku
4264 Tu dungský zápasník Bunta získává titul Nu'Sok v Sokurru
Warrchar se setkává s reddským armem Tiamarem na We'Rdu
4266 Tu nejvyšší představitel Ligy Donner poprvé osobně navštěvuje Coraab
známý zločinec Erdha utíká z Goa'Kach
umírá Kucan, Maniok
4267 Tu Škenny vítězí v bi'tolských závodech v Sektoru 20
4268 Tu Min'Ora čelí vlně nepokojů
Hermes připouští, že InSbor masově mobilizuje jednotky I.C.A. v přilehlých oblastech kolem Nooru
Dungové v Min'Oře zaplavují prostranství okolo Kostěnátu
Dungové požadují po místních Zaanech reakci na pohyby centropolitních sil na hranicích
Dungským předákům přichází na pomoc početný oddíl Nugů
několik Nugů se v přilehlých ulicích Takhta'Shoka pouští do ostré potyčky s min'orskými jednotkami
na oroi přichází zpráva o vypovězení tzv. tuddu-ung-tol paktu mezi předáky dvou největších dungských frakcí
4269 Tu umírá Erdha
ImmaDOR signuje nový vládní byropis, který poprvé v historii centropole umožňuje Mawazaanově úřadu operovat na povrchu planety
Coraab navazuje diplomatické styky s Ri-Dasem
v C'Oře jsou podepsány lukrativní zakázky na export corabitu na Ri-Das
Pachyderm propuštěn z Goa'Kach
celkovým vítězem sezóny ZoloXu se stávají stáje Kazye
Prachaan Zaan pořádá v C'Oře kongres OPHO-69
exoport Iontal dočasně zastavuje provoz
guvernér Zula podepisuje amnestii několika set xeňáckých imigrantů
titul Nu'Sok podruhé získává Dung Bunta
debutující talský sokurro Emasil zazářil v disciplíně Raburr
Blupan obnovuje činnost pod vedením uufthakanských dvojčat Muomtha a Duomtha
Padatuo je Kostěnátem jmenován do funkce nejvyššího diplomatického zmocněnce Min'Ory
Endura přivádí do InSboru osobně intergalaktik Hermes
v C'Oře započala výstavba Sektoru 28
4270 Tu potravinový gigant Gamma-Boč prodal rekordní počet frutokoktejlů
Bi-Tal se po více než 600 Tu definitivně distancuje od období hrůzovlády Beupa XII
Iel-Kain zatčen Bahoofou
Iel-Kain poslán do Goa'Kach na 110 Tu
magrav převážející taranské draky do místní xenoZOO nouzově přistává poblíž C'Ory
zápas Un-Nom-Paku přerůstá v krvavý střet s centropolitními složkami
dav Dungů pod vedením zápasníka Mugu vychází do ulic Sektoru 9
umírá Xurug, Bezok
povstalci z hnutí Gu-Rang se po ostrých střetech se složkami InSboru stáhují do svých původních pozic
vedoucí představitelé dungského povstání Gu-Rang eskortováni před soudní kruh
InSbor ohlašuje ukončení bojových operací a stahuje své jednotky ze Sektoru 9
skládkokopové nacházejí na dně jezera Wat-Pagae několik segmentů ptharského qanu
Benebar Boč VI. ohlašuje záměr investovat rekordní částku do rekonstrukce poničeného stadiónu Dubbu-Rang
Epleef & Dillo plánuje otevřít svou další pobočku v těžařské Oře
coraabský hvězdný dok X-Chent čeká v příštích Tu generální rekonstrukce
planetární pokladna RinX podepsala dohodu o další dodávce fialového Xotu
Bagdeg přilétá na Coraab kvůli zakázce z Bonnaxu
mediální konsorcium C.O.G. odkupuje populární sub-deník Mžik!
Mallarič se probíjí do samotného sídla organizace Blupan, načež při útoku rozleptá Muomthovi levou ruku a část hlavy
4271 Tu ImmaDOR zajišťuje magrav skrývající ve svých útrobách tisíce karaf s pančovaným klujjem
coraabský xenokabaret Selze-Gor ukončuje svou činnost
Zaan Valigursai záhadně zmizel ze svého min'orského sídla
Valigursai navazuje klíčová přátelství s Excelencí 15
rozleptané torzo Ccorda Garoccena je objeveno na cucaanské ambasádě v srdci městského státu Bochezai
Mugu je soudním kruhem nepravomocně odsouzen k trestu smrti
centropoli C'Ora zasahuje vlna rezavých bouří
za smrtí Ccorda Garoccena stojí uprchlý ymefský meta-korýš čogoli
Anoocká xenomodelka Mooda Rai je těhotná
zasedá civilní soudní kruh, který definitivně rozhodne o osudu Mugua a dalších vůdců povstání Gu-Rang
Dung Mugu pravomocně odsouzen k okamžitému trestu smrti
InSbor vyhlašuje celoplanetární pátrání po agentovi mechakultury Redda, známém pod přezdívkou LabMagh
soudní kruh uděluje vysoké tresty vůdcům povstání Gu-Rang
nepokoje v C'Oře plynoucí z rozhodnutí soudního kruhu
centropolitní pořádkové síly vytlačují dungské povstalce z okupovaného území
umírá Mugu
4272 Tu vyroben bot Sglyphtor
robokardinál Kerong přistává v Bochezai, jeho cílem návštěvy je posílení občanských práv a svobod v nepokoji zmítané C’Oře
na Coraabu se rozhořelo nové kolo sporů ohledně historicky prvního zařazení Un-Nom-Paku na program Coraabiády
xenomodelka Mooda Rai porodila dceru, které dává jméno Oona Rai
Armo Aggak ostře vystupuje proti Hermesově bezprecedentní pozici v coraabské politice
nejvyšší armo InSboru Endur upozorňuje strunexem Hermese na rozkol v organizaci
nejvýznamnější muzeum na Coraabu An-Waranh je za záhadných okolností vyloupeno
sub-deník Žumpič! se veřejně omlouvá Bulthai za článek, který ji nepřímo nařkl z dovozu látek, jež nelze získat bez porušení zákonů
Hermes ihned po svém návratu z aganské mise odvolává arma Aggaka z vedení C.P.F.
Xinix získává titul Nu'Sok v Sokurru
sub-netem koluje nový populární vi-log nesoucí název Hrdý Lanzo
zahájena 333. Coraabiáda
díky Coraabiádě je Coraab pod tlakem zatím největšího přívalu turistů ve své historii
dochází ke kritickému výpadku celého systému na Orbitale
na bosse syndikátu B.U.N. Čmogoda je úřady vypsána závratná odměna
4273 Tu Nejvyšší duchovní představitel národa Baelů skelethor Onmom s okamžitou platnosti odstoupil z funkce
novým Nejvyšším skelethorem se stává Bael Buruua
nejznámější coraabská modelka současnosti Mooda Rai ohlásila definitivní konec práce v modellingu
několik skupin zkušených korolezců vyrazilo k úpatí Bo Monu
značná část Sektoru 11 je v troskách, Guvernér Zula vyhlašuje v centropoli krizový stav
Valigursai se stává prvním Coraabianem, který získává titul robokardinála a stává členem Omechy
Kosmopolitní světy i WaalkWak přislibují finanční pomoc zničenému Sektoru 11
Valigursai prohlašuje, že to byla min'orská super-tajná separatistická komanda Unree, kdo zosnoval útok na c'orský Sektor 11
c'orský guvernát zvažuje uvalení totálního embarga na neživý městský stát v důsledku teroristického útoku
Min'Ora plánované embargo považuje za pouhé rozmáchlé gesto postrádající jakékoliv opodstatnění
Zaanové C'Oře přislibují pomoc při dopadení viníků pocházejících z komand Unree
umírá Hettzib
na síti oroi se objevuje zpráva, že BrokHat beze stopy zmizel společně s nákladem chlupatých datlí
Ústav pro výzkum neživota ohlašuje objev příčiny selhání funkce tzv. návratového genu
4274 Tu Dung Xapek má ambice stát se právoplatným následníkem Mugua v čele neživého hnutí Gu-Rang
na Coraab dorazil Kwa-Sokkk a nabízí pomocnou ruku při vyšetřování původu wackého kvantaru, který způsobil demolici Sektoru 11
nejvěstší coraabská xenoZOO Kirtú znovu otevírá po náročné a dlouhotrvající přestavbě své brány
centropolitní guvernát oznámil rozsáhlé urbanizační plány na území výbuchem poničeného Sektoru 11
sub-deník XotSokh drasticky ovlivnil lokální poptávku po nemovitostech, když upozornil na statistiku bezpečnostních rizik v Sektoru 11
vedení InSboru zvažuje možnost preventivního útoku na Min'Oru
zombské mocenské uskupení, nazývané Ti, jež Mají, je v současnosti ekonomicky nejsilnějším neživým subjektem na Coraabu
summit CAAG končí vítězstvím neživé diplomacie
4275 Tu Kargando je obvniňen z prodeje ukradeného kvantaru příslušníkům super-tajných komand Unree, úřady po Kargandovi vyhlásily intenzivní pátrání
poblíž Velké corabitové studně došlo k nálezu zachovalého Wigitského min-logu z předtěžařské éry
hromadná havárie na iniciačním závodu nové sezóny ZoloXu vyřadila ze hry řadu zolgravců včetně favorita Škennyho
potravinářský gigant Gamma-Boč prožívá na Coraabu nebývale úspěšné období
C'Ora a Min'Ora vzájemně podepisují závazný sub-log o neútočení
poblíž Unry dochází k explozi neoznačeného plavidla
4276 Tu umírá Armur, Uglok
Guvernér Zula definitivně prosazuje zrušení agentur Lubro i Zmuchlan pro jejich nadbytečnost
coraabská soustava je podle průzkumů xotnického koncernu 1-IKH jedenáctým nejbohatším regionem v multivesmíru
Bulthai se vdává za Danala Korpa
populární závody ZoloXu čelí krizi - zájem publika uvadá a návštěvnost prudce klesá
Antha čelí tisícileté vodě
militantní hnutí X.I.R. se rozpadá pro nedostatek ochotných členů
4277 Tu neživý vrh zápasníků Joobo-Habuty znovu získává titul v centropolitním mistrovství Un-Nom-Paku
coraabské trhy trpí akutním nedostatkem bio-kyselin, především pak typu 7-KUUL a 9-KUUL
v Min'Oře údajně operuje Sol Vox, který se snaží od těžařských prostředníků odkoupit ptharské artefakty
zombský mocnář Zagrul prohlašuje, že učiní cokoliv pro to, aby arogantní Soly co nejdříve vymazal z povrchu coraabského
coraabská média spekulují o tom, že v Min'Oře operují dva Solové naráz
šašský kočovný xenocirkus Ebrigon dorazil v rámci svého nejnovějšího turné do coraabské centropole
Sol Gekk zapojený do tzv. ptharské aféry je zabit v ulicích Min'Ory
zpravodajské augy potvrzují přítomnost přeživšího Sol Voxe v Min'Oře
4278 Tu Prachaan Zaanova spamová mračna zasahují centrální Sektory C'Ory
Sol Vox opouští Coraab a míří do Xenozóny, uvádí sub-deník LaGAZ
c'orská vláda zvažuje demolici rozvalenišť centrálních Sektorů a následnou rekonstrukci celé oblasti
Dung Xapek je opětovně souzen za svůj podíl na dungském povstání Gu-Rang
dungský revolucionář Xapek si v Goa'Kach odsedí pouze 12 Tu namísto 91, uvedl mluvčí soudního kruhu
přístroje na severním pólu Coraabu naměřily rekordní hodnoty radioaktivního záření v oblasti
Tar Naga je odpojena z přístrojů
je zahájena 334. Coraabiáda
armové InSboru teprve dnes veřejně uznávají pochybení v případě Bo-Keho tehdejší exemplární popravy
4279 Tu archeologické práce poblíž náhorní plošiny Yo'Raa odhalují dosud neznámou soustavu sídlišť, jejichž původ je datován do éry prastaré neživé říše Kao-Paga
na vysoké orbitě Coraabu dochází počátkem Šera ke srážce nákladního magravu s vrakem skládkařské lodi
policejním boterským cechem HONK otřásá další ze série korupčních skandálů
vrchní velitel ozbrojených sil InSboru armo Endur prohlašuje, že již nadále nestrpí čile bující korupci ve vládních institucích
coraabská největší xenoZOO Kirtú prolamuje od své nedávné rekonstrukce všechny dosavadní rekordy v návštěvnosti
Planetární kopové dnes ohlásili rozsáhlou operaci namířenou proti špičkám zločinecké organizace překupníků ze Su-Angi
pět nejvyšších předáků v čele s pašeráckým bossem Su-Arrou si od c'orského soudního kruhu odnášejí doživotní tresty
zatčený pašerácký boss Su-Arra poskytuje policistům detailní informace o ilegálním obchodu se vzácným zondským voskem, za kterým stojí samotný arcipadouch Kargando
zondský mafián Kargando v poslední chvíli uprchá z coraabského systému
centropolitní Sektor 9 zažívá nejkrvavější Tol od dob dungského povstání v 4270 Tu
speciální jednotky InSboru odpověděly střelbou na provokativní útoky neživých radikálů, kteří v nynější nepřehledné situaci ovládají téměř celý c'orský Sektor 9
velitel komand Unree Reeshta podle zpráv InSboru osobně operuje v nepokoji zmítaném Sektoru 9 a nabádá ilokajské extremisty k zabíjení Dungů
další stovky dungských a ilokajských ozbrojenců zahynuly ve zájemné brutální potyčce, jež vypukla na stísněném vertikálním náměstí Ung'Pala v Sektoru 7
4280 Tu umírá Madonh
intergalaktik Hermes vyzývá oba duchovní vůdce konfliktu Xapeka a Reeshtu k okamžitému ukončení etnických střetů, které po déle než Tol ochromují centrální Sektory C'Ory
revoluční hnutí Gu-Rang slaví triumf, malé operační skupině odvážných dungských válečníků se podařilo zabít ilokajského velitele separatistických komand Reeshtu, což uvrhlo zbytek Ilokajů do chaosu a nejistoty
boterský cech WaBBo vstupuje na coraabský trh
ekhroská žoldnéřka Bol Chenai čelí podezření z toho, že napomohla utéci nechvalně známému zločinci Kargandovi na Bau-Zondu
obviněná Bol Chenai je podle pravomocného verdiktu nevinná a ihned může opustit Coraab
Guvernér Zula oznamuje konec svého dlouholetého působení v pozici vedoucího představitele centropole C'Ora
kandidát na guvernéra Aggak zpochybňuje legitimitu možného nástupu Bor Khala na čerstvě uvolněný post vedoucího představitele C'Ory
neživé kmeny, imigranti i početná xeňanská menšina opět protestují proti talskému monopolu na post centropolitního guvernéra
ostře sledovaný předvolební průzkum ovládl Aggak s odhadovaným ziskem 41,16%
Beya al-Tonnra ve volbách nečekaně získává 40,71% a stává se historicky první guvernérkou C'Ory
4281 Tu umírá Dejora, Lin Rezzt
čerstvě zvolená guvernérka Beya al-Tonnra nabízí poraženému kandidátovi Bor Khalovi lukrativní post byrokratha pro centropolitní rozpočet
na Coraabu se podle logů tajných služeb objevil Or-sha jménem Ka Beeul
guvernérka Beya al-Tonnra nařídila vznik elitních protikorupčních komand označovaných jako "TUNN" (Pařát)
zdroje blízké zločineckému syndikátu Hakkara prohlašují, že cizinec jménem Ka Beeul přistál na Coraabu z jediného důvodu a to zabít samotného bosse Lina Rezzta
v horních vrstvách dálničního polygonu Sektoru 14 explodoval luxusní antigrav, na jehož palubě se podle všech informací nacházela Tar Ylbe, jedna z prominentních Lin Rezztových milenek
další ze zločineckých bossů Zapraskal projevuje radost z Ka Beeulovy snahy zbavit se svého někdejšího obchodního partnera Lina Rezzta
v módním domě TiGu v Sektoru 17 dochází k ostré přestřelce Planetárních kopů
v centropoli dochází k náhlému přemnožení invazivního meta-hmyzu ojaga
obavy planetárních epidemiologů se naplňují - několik Coraabianů bylo hospitalizováno po žahnutí mouchou ojagou
následkem epidemie se Modré Domy v RamaXu znepokojivě plní mrtvými těly
tisíce ojag sužují okrajové sektory C'Ory i přilehlé oblasti městského státu Bochezai
šéf celního úřadu Mawazaan vydává okamžitý pokyn k zastavení provozu coraabské přepravní struny
4282 Tu experimentální plavidlo CUCCAR-1 s kapitánem Xedem na palubě právě dorazilo k hranicím coraabské soustavy
rozsáhlá mračna spór obřího cibinha zničila téměř všechny ojagy v centropoli, prohlašuje armo Gul Betar
trenér Sokurru Shaago prohlašuje, že zápasník Bunta je placen z prostředků zombského konsorcia Těch, jež Mají
c'orská guvernérka Beya al-Tonnra otevřeně vystoupila proti autoritám největšího coraabského neživého státu Min'Ora
Komrit Banal poráží v dramatickém finále šampióna Buntu a získal tak po bezmála třicetileté odmlce elitní zápasnický titul Nu'Sok
KeiDukk, jeden z nejslavnějších nu-bloggerů současnosti, právě dorazil na Coraab
Scara Varga umírá při rutinním lovu přemnožených hypomorů v oblastech Kal'Harrad
významný nu-blogger KeiDukk se stává terčem útoku členů extremistického hnutí Aro-O'ra
obrovský khalfasský magrav třídy THAL je zadržen úřady těsně před sestupem do coraabské atmosféry
speciální vyšetřovací oddíly xenub zahájily důkladnou inspekci na palubě zadrženého khalfasského magravu
orbitální augy několika komerčních sub-kanálů zaznamenávají prudký pokles kvality podpory života na palubách zadrženého magravu s ilegálními přistěhovalci
sub-kanály po celé Coraabii zaplavují tajně pořízené záběry z paluby khalfasského magravu, na kterých příslušnici vládních oddílů xenub brutálně zavraždili několik xeňanských imigrantů
coraabská vláda umožňuje zadržovanému khalfasskému magravu přistát v hvězdném přístavu městského státu Bochezai
Ilokaj Padatuo přichází s odvážným prohlášením, že Solové na Coraabu operují i nadále a někteří z nich navzdory vzájemné nevraživosti dokonce spolupracují s vysoce postavenými neživými
4283 Tu c'orské slumy jsou díky hnijícím spórám cibinha sužovány zvýšeným výskytem káďového svrabu
Xel Dzeng je v anketě pořádané sub-kanálem Sok-Sok vyhlášen nejvlivnější osobností ilegálních zápasů sokurru současnosti
ceremoniář Woreekai prohlašuje, že Nejvyšší Ozářený, vrcholný duchovní představitel min'orského Kostěnátu, nyní čelí existenciálnímu ohrožení
v minskému Kostěnátu zaznělo, že není v zájmu jeho vlády, aby likvidovala své dlouholeté souměstské spojence
stopy původce krizové situace v Min'Oře vedou do nejvyšších pater c'orského guvernátu, uvádí investigativní nu-blogger Yo-Ri
producenti zábavního sub-kanálu GronKHA ohlašují další z restartů kultovního seriálu Špína Coraabu
Kostěnát oznamuje, že se mu podařilo zneškodnit elitního khwarského zabijáka Zmeuga
armo Gul Betar přebírá z rukou robokardinála Keronga Dodekahedron cti, prestižní ocenění, signované samotnou Excelencí 16
tisíce demonstrantů pestré směsice kultur zaplavují prostranství před guvernátem v reakci na nedávné skandální události v Min'Oře
tým talských archeologů z coraabské univerzity Pthral tvrdí, že se mu podařilo lokalizovat Wat-Paganův mýtický palác, který má údajně ležet na dně polárního jezera Wat-Pagae
4284 Tu hlubinný scan archeologů z talské univerzity Pthral potvrzuje dřívější domněnku o tom, že vody radioaktivního polárního jezera Wat-Pagae skutečně skrývají bájný palác samotného Wat-Pagana
policie provádí rozsáhlou razii v několika c'orských Sektorech za cílem rozbít utajovanou síť organizátorů ilegálních zvířecích zápasů
traxolský šampión Grobol je zadržen na coraabském exoportu Iontal a na osobní příkaz guvernérky al-Tonnry nebude vpuštěn na povrch planety
Coraab znovu čelí nebývalým teplotním výkyvům
intergalaktik Hermes se již déle než Tu neukázal na veřejnosti
nejvyšší diplomatický představitel Min'Ory Padatuo připouští, že městské státy C'Ora a Min'Ora opět stojí na křehkém pomezí míru a války
na zasedání grémia generálního Xenosu prohlašuje guvernérka Beya al-Tonnra, že se musí s okamžitou platnostní razantně zpřísnit imigrační politika Coraabu
startuje 335. Coraabiáda
4285 Tu Bulthai se rozvádí
Hermes se po dlouhé odmlce objevuje na veřejnosti
Bael Kra-Nol spáchal okázalou sebevraždu, když se před zraky nově přijatých studentů vystřelil do volného vesmírného prostoru bez ochranného exoskeletu a následně shořel při prudkém sestupu do coraabské atmosféry
začíná mistrovství coraabské klasické stolní hry thu'ku známé jako Fumma'Thu
brány nejslavnější coraabské XenoZOO jsou po jeden Tol otevřeny všem jejím návštěvníkům nonstop a zdarma
finále Fumma'thu turnaje jednoznačně vyhrává GL9001 bot se sériovým číslem B-NOM-155-KARRA
4295 Tu
Beya al-Tonnra umírá v důsledku biologického útoku, Bor Khal jmenován přechodným guvernérem C'ory

Coraabia

Datum Událost
-110000 Tu poslední zmínky o vysoce rozvinuté kultuře Eei
-100000 Tu první zmínky o ptharské civilizaci
první zmínky o Nu'Rogovi
-70000 Tu vznik Kultury I se datuje do vrcholného období Šerých kultur
-60000 Tu v Coraabii se objevují Exoskládky
první výskyt Skládkařů
-55000 Tu první důkazy aktivity mykoidů v Coraabii
první výskyt Mykorgů
-40000 Tu první prokázané zmínky o mechanických kulturách či zcela kyborgizovaných společenstvích
údajný výskyt Nu'Ilokaje
-37000 Tu Ptharové se údajně z nějakého důvodu náhle snaží zbavit veškerého hmotného majetku i poddaných
-35000 Tu poslední zmínky o ptharské civilizaci
-33000 Tu ustává nekonečný příliv skládkařských lodí brázdících Coraabii
-31000 Tu cca do této doby obývají Coraabii Kultury Šera
-25000 Tu údajný výskyt Nu'Pataaie
-18000 Tu o Skládkařích již nejsou žádné zmínky
-15000 Tu ze záhadných důvodů mizí bytosti Nu, jež údajně obývaly Coraabii
-11000 Tu poslední zmínky o nejmladší kuluře Šera Bahöf
-10000 Tu poslední prokázaný výskyt příslušníků kultur Šera
455 Tu první zmínky o Solech
2550 Tu první prokázaný výskyt Vrzače v Coraabii, kdy se nečekaně setkává s aganskou expedicí na BaMalu
4000 Tu narozen Mawazaan
4190 Tu do funkce Solmistra zvolen Sol Eru
4205 Tu narozen Lin Rezzt
4237 Tu Solmistrem zvolen Sol Mon
4234 Tu na sub-netu se objevuje vi-log s vrásčitou tváří staré ekhroské ženy, která se vydává za Tien Vogu
4241 Tu v Coraabii má údajně přístup na sub-net cca 28% populace
4253 Tu Sol Mon přivádí Xetu do kasty Sol
4261 Tu kompletní zátěž sub-netu je v celé Coraabii odhadována na 552 IoXů za Un
4262 Tu podle údajů nepřesahují počty Coraabianů operujících po ostatních světech Coraabie 44 000 000
4269 Tu kritici umělé inteligence vyjadřují obavy z nové generace dokonalejších wackých strojů
4270 Tu xotnictví po celé Coraabii zaznamenávají prudký nárůst zájmu o transplanetární měnu Xot
4283 Tu údajný vedoucí představitel Solů známý pod kastovním jménem Mon je nakažen smrtící chorobou
obávaný vojevůdce Sol Sor skupuje zbraně a vojenskou techniku po celé Xenozóně i v oblastech regionu Ul-che
Sol Vox shromažďuje společenství Solů, připravených postavit se ambicióznímu Sol Sorovi a jeho nohsledům, kteří se snaží uchvátit vedoucí pozici v kastě pro sebe
4284 Tu solmistr Mon je mrtev a kasta si již zvolila nového vůdce, oznamuje planetárním vládám sub-log signovaný solmistrovou pečetí

CuCaan

Datum Událost
-20000 Tu první výskyt Fyto-ghúla
905 Tu kosmopolitními xenauty je objeven CuCaan
968 Tu vědečtí pracovníci se setkávají s rasou Xo-tcha
1081 Tu kosmopolitní uprchlíci přistávají na CuCaanu, bojí se, že bude jejich domovina dobyta Qu-Puem
1800 Tu zhruba každý pátý emigrant v Coraabii míří na CuCaan
2208 Tu konec svaté povinnosti vládců civilizace Xo-Tcha
3921 Tu záškodnický úder na CuCaan iniciovaný Khalfassem
4096 Tu narozen Donner
4180 Tu Donner se hroutí z dlouhodobé závislosti na ethanolu
4096 Tu narozen Drinndo
4204 Tu nalezeno mrtvé tělo Tien Vogy
4219 Tu narozen Xed
4240 Tu neúspěšná mise na Rad'Zaak (Sol Sun)
4262 Tu umírá Drinndo
4270 Tu umírá liganor Donner
4274 Tu cucaanští vědci z TiicC Xa-Cry ohlašují revoluční objev nového druhu blíže nespecifikovaného mezihvězného pohonu
4283 Tu Sol Vox shromažďuje společenství Solů, připravených postavit se ambicióznímu Sol Sorovi a jeho nohsledům, kteří se snaží uchvátit vedoucí pozici v kastě pro sebe
4285 Tu významný cucaanský xenolog Xed havaruje se svým výzkumným plavidlem Cuccar-1 na cestě k nedávno objevenému světu Kengu
Ccord Bokh je ze vzdáleného Kengu evakuován identickým dvojčetem Xedovy legendární průzkumné lodi
Cuccar-2 se úspěšně přemisťuje do soustavy Kengu, kde bude pátrat po troskách svého legendárního předchůdce i s přeživším Ccordem Bokhem
posádka Cuccaru-2 nalézá zraněného Ccorda Bokha na povrchu planety Kengu nedaleko trosek prvního experimentálního plavidla
na palubě experimentální lodi se kromě Ccorda Bokha nachází také živý, avšak těžce zraněný kapitán Xed

Forneek

Datum Událost
4170 Tu narozen Om Xalok
4209 Tu Om Xalok rukuje do meta-gardy
4212 Tu Om Xalok navazuje kontakt s cizáckými Annory, kteří již po dlouhá staletí přilétají na Forneek lovit

Grannok

Datum Událost
2984 Tu zrozen z hmoty Xa Vongul
2984 Tu zrozen z hmoty Xa Hwarang
3111 Tu zrozen z hmoty Xa B'Khelith
3130 Tu zrozen z hmoty Xa Zubei
3232 Tu umírá Zubei
3233 Tu umírá Hwarang, Vongul
3250 Tu zrozen z hmoty Xa Plastoss
3300 Tu počátky rasy Xin
3806 Tu umírá Plastoss
4060 Tu začátek vleklé invaze na Grannok iniciován Khalfassem
4065 Tu slovutný Botcamal se účastní khalfasské invaze na Grannok
4071 Tu konec invaze na Grannok
4231 Tu narozen Gor Thannar
4264 Tu xenolovec Botcahoof přistává na Grannoku
4278 Tu Latak jménem Botcahoof proniká navzdory předchozímu opakovanému vyhoštění do loveckých teritorií vyššího daemona B'Khelitha
umírá Botcahoof, ohořelé tělo xenolovce je nalezeno poblíž B'Khelithova podzemního hnízdiště

Golgakk

Datum Událost
4198 Tu narozen Iel-Kain
4280 Tu mocnáři ze vzdáleného světa Golgakku rozpoutali další ze série devastačních konfliktů, jež se lavinovitě šíří napříč celou planetu Golgakk

Hoptar II

Datum Událost
3590 Tu dlouho utajované svržení prvního testovacího prototypu Nu-bomby na Hoptar II
umírá Bethrezen
3995 Tu vyhynutí thoruuka

Id

Datum Událost
-4400 Tu mykoizace světa Id

Jižní Mračno

Datum Událost
1160 Tu narozen Ibar Virok
1494 Tu umírá Ibar Virok
2891 Tu narozen Ibar Kador
2911 Tu narozen Ibar Dorn
2915 Tu velké planetární zemětřesení na nějaký čas zcela ochromuje ekonomiku v Jižním Mračně
2938 Tu Ibar Kador se vrací do paláce
2965 Tu umírá Ibar Kador
3105 Tu umírá Ibar Dorn
4202 Tu narozen Ibar Kira
4072 Tu narozen Ibar Rejo
4072 Tu narozen Ibar Ratan
4224 Tu umírá Ibar Rejo
4230 Tu umírá Ibar Kira
4231 Tu Donner nabízí práci ligana v Kosmopolitních světech Ibaru Ratanovi, ten nabídku přijímá
4237 Tu poblíž ibarského Měsíčního paláce přistává techno-loď Nu´Khnuzuukových akolytů
4271 Tu tetra-králové pod pohrůžkou Ligy na uvalení embarga na region neprodlouží svůj mandát
4275 Tu tetra-králové v souladu se svým předchozím prohlášením oficiálně složili své mocenské funkce ve prospěch Ibara Ratana
4276 Tu Ibar Ratan se může opět honosit legitimním titulem Měsíční kníže
4279 Tu Ibar Ratan ve svém prvním veřejném prohlášení od přijetí titulu Měsíčního knížete oznamuje, že je připraven přistoupit k realizaci svého klonu
4284 Tu nový Ibar oficiálně přijímá jméno Suval

Khalfass

Datum Událost
2100 Tu Khalfass postupně kolonizován
2300 Tu první zmínky o makrafanovi
3886 Tu vyrobena první série Automatonů
4082 Tu narozena Ylas Varga
4105 Tu začátek khalfasské Třetí války cti
4107 Tu vyrobena první série botů s označením BUDDA
4109 Tu konec khalfasské Třetí války cti
4169 Tu narozena Sol Gara
4170 Tu umírá Ylas Varga
neznámými atentátníky zmasakrována mocná khalfasská rodina Sol Gary
4213 Tu narozena Scara Varga
4219 Tu narozen Beebop
4223 Tu narozena Amara, Gapeg
4229 Tu narozen Botcahoof
4231 Tu narozen Šilúg
4237 Tu Sol Gaře jen těsně uniká titul Solmistra
4245 Tu Gapeg opouští Khalfass a uchyluje se na Agan ke svému strýci
4275 Tu v khalfasské centropoli Basaap začíná vědecký kongres nekomerčních technologií KHAL-TECH
veřejný test nového pohonu na kongresu KHAL-TECH končí fatálním neúspěchem
4278 Tu narozen Čřept
zemřel Botcahoof

Khnu

Datum Událost
-75 000 Tu nejstarší nálezy pravděpodobných fragmentů kultury Bytostí Nu
1560 Tu až 2300 Tu Khnu osídleno vědeckými pracovníky a archeology (především z Kosmopolitních světů a WaalkWaku)

Khoptid

Datum Událost
2559 Tu zřízení ochránkyň robopapežů, slavných Khoptid
3716 Tu Khoptid patří do Iontachoru
4276 Tu Khoptid zažívá rekordní turistickou sezónu
4278 Tu exilující neživý robokardinál Valigursai ve svém vystoupení před khoptidským sněmem robkardinálů ostře odsuzuje praktiky žoldnéřské kasty Sol
4280 Tu na Khoptidu se ujímá vlády Excelence 16

Kokran

Datum Událost
3197 Tu narozen Och-Mal
3259 Tu umírá Och-Mal

Kosmopolitní světy

Datum Událost
-25000 Tu již od konce éry kultur Šera se na Aganu úspěšně rozvíjí civilizace Mogra
-2500 Tu Mograté ovládají v té době ještě značně primitivní technologie transplanetárních letů
-1100 Tu Agan navazuje úzké diplomatické styky s Koganem (tehdy ještě nazývaným Koharr)
-514 Tu Meugo (tehdy nazývané Meghro) vstupuje do Mogra-Danu
-302 Tu Mograté kolonizují nedaleký svět, který pojmenují Mogra Troi
-88 Tu kolonisté na Aganu rázně žádají o nezávislost – výsledkem je vojenská okupace Mogra Troi
401 Tu titánské souměstí se označuje jako Gutadar, avšak po podepsání Pegallské charty významnými představiteli Kosmopolitních světů je název centropole sloučen s označením světa a používá se obrat a-Agan (na Aganu)
označení Gatta-Dan (tedy Kosmopolitní světy) se poprvé objevuje během osídlování Dudu
440 Tu vznik úřadu Sub-Rob
451 Tu aganskými vědci objeven Xot ve stopovém množství
636 Tu aganským xenautem Za-Kir Sotem objeven na okraji Xenozóny Xot
720 Tu ke svým državám připojuje Kogan neveliký těžební měsíc Khoma
749 Tu Agan ruší svou dosavadní měnu Gop a ustavuje Xot coby své oficiální platidlo
806 Tu dochází k prvnímu objevu několika mykoidních strun, které protínají prakticky celou Coraabii
Kosmopolity objevena mykoidní struna Iontha Gatta (tzv. Gattská struna)
882 Tu xenologové objevují mykoizovaný svět Id
Kosmopolity objevena mykoidní struna Iontha Ida (tzv. Idská struna)
841 Tu Kosmopolity objevena mykoidní struna Iontha Nua (tzv. Nu-struna)
901 Tu odehrává se první experimentální kmit
911 Tu skupina vědců v čele s profesorem Ekk Bokanaguem jako první úspěšně kmitne strunou napříč Coraabii
944 Tu Ibar Sigor se svými muži úspěšně dobývá Korrhan
965 Tu dochází k významnější krizi za války Sedmi Svatých Světů
1377 Tu Aganská vláda se s Waky dohodne na spuštění experimentálního provozu sítě sub-net
1505 Tu Aganští prospektoři objevují planetku Vestru se závratnými zásobami těžkých kovů
2272 Tu izolován největší neopracovaný jednolitý kus Xotu v Coraabii
2740 Tu založena vyhlášená vojenská akademie DaruDar se sídlem na Aganu
3791 Tu na Aganu vydražena nejdražší karafa s klujjem za xotový obnos, rovnající se ceně zánovního transportního magravu
3958 Tu narozen Pachdan
3980 Tu založen jeden z nějvětších vládou provozovaných sub-kanálů Kot-Agan
4005 Tu narozen Gogaj
4010 Tu narozen Wert
Pachdan získává nejvyšší hodnost ganu
4021 Tu po několika finančních skandálech se akademie DaruDar dostává do existenciálních potíží a je nucena svůj provoz ukončit
4030 Tu na planetě Kogan během útoku rozmetána metropole Ogrego-Skak
4070 Tu narozen Trokafixx
4044 Tu na Aganu je zřízen nový orgán nadplanetární ochrany - mocná Liga
4055 Tu Liga přijímá adepty ze všech koutů Coraabie
4060 Tu obnovení činnosti akademie DaruDar
Gogaj s úspěchem apeluje na rozpuštění tzv. Rady 24
4070 Tu narozen Císař Xenu
4090 Tu Strunifikované světy se na velké konferenci GACA 4090 konající se na Šinu domlouvají na společném dodržování specifických směrnic a zákonů pro nakládání se zatčenými
4101 Tu umírá Pachdan
4102 Tu narozen Ahúd Snorgal
4111 Tu narozen Valak
umírá Gogaj
4112 Tu umírá Trokafixx
Tongenton se dobrovolně stává po liganor Trokafixxovi historicky třetím liganorem v čele Ligy
4118 Tu vyroben první Aikonur
4121 Tu počet Týmů slovutné Ligy je rozšířen na devatenáct
4133 Tu narozena Tien Voga
4159 Tu narozen Dogont
Valak díky konexím od Solů osobně organizuje puč v jedné z mogratských prefektur, aby jej záhy v čele Týmu 17 se vší pompou krvavě potlačil
4171 Tu počty operujících Týmů liganů se volatilně pohybují mezi dvaadvaceti až třiceti
4172 Tu narozen Hefthor
4174 Tu narozen Enodath
4180 Tu narozen Kassio
4181 Tu narozen Eluk Bonn
4188 Tu umírá Císař Xenu
4190 Tu Liga odhaluje rozsáhlou síť zkorumpovaných úředníků, ilegální obchod ruuky řídí Sol Sun
narozen GraviX
4203 Tu narozen Qin Bolas
4204 Tu narozen Dax Vrilon
4207 Tu narozen Pom Karr
4208 Tu narozen Bark Monorok, Slemeshek
4209 Tu narozen Ruka
4210 Tu narozena Tokara
4212 Tu narozen KeiDukk
4214 Tu narozen Sonar
4218 Tu narozen Dukor, Prefekt Bozarak
4220 Tu narozen Gamoa
4223 Tu umírá Kassio
4224 Tu umírá Tien Voga
4225 Tu narozen Kippur
4227 Tu umírá Ahúd Snorgal
4229 Tu narozeny Jogga a Kogga
4230 Tu narozen Byore, Yrdanne
4231 Tu narozen Agu'Ab
4233 Tu Pom Karr společně se svými přáteli jako je Bark Monorok či Dax Vrilon zakládá radikální organizaci Bai'ala
4234 Tu narozena Decuma Una
Ruka se vydává na Agan splnit si svůj odvěký sen stát se liganem
4235 Tu Bark Monorok opouští Bai'Alu a hledá štěstí v odlehlých koutech Coraabie
4236 Tu jedna ze čtyř sester Tokary tragicky umírá při teroristickém útoku na hvězdnou loď Sarkass III
narozena Menuki
4239 Tu narozen Prefekt Yamdra, Nirah
4240 Tu na Slemesheka úřady vypisují tučnou odměnu
4241 Tu umírá GraviX
4242 Tu narozen Geuta-Wa
umírá Slemeshek
4243 Tu narozen Bagdeg
4245 Tu Ruka se dostává na třetí pokus do Ligy
otec Joggy a Koggy odvolán na krizí zmítanou Bolgu coby nezávislý vojenský pozorovatel
4249 Tu ligan Dogont žádá o přijetí Xosoona do Ligy
4254 Tu Gamoa vstupuje do Ligy
4256 Tu Enodath končí na pozici nejvyššího armádního velitele troiského prefekta Tok-Nela
4257 Tu Liga objevuje do Qawakky mířící umělou strunu známou jako Qaka4-
4263 Tu Enodath se oficiálně setkává s liganorem Donnerem v Agadě
4265 Tu Kogga obdrží od samotného prefekta Tok-Nela vyznamenání prvního stupně za rozvrácení ior-lanské odnože teroristické organizace Bai'ala
4269 Tu umírá Bark Monorok
ligan Gamoa oficiálně připouští, že by přijal funkci liganora po Donnerovi
4270 Tu Gamoa je oficiálně zvolen sedmým liganorem
Dukor vystupuje z utajení a stává se velitelem Týmu 4 místo Werta
umírá Pom Karr
4271 Tu liganor Gamoa se ostře vymezil vůči vládnoucí garnituře tetra-králů z Jižního Mračna
Liga oficiálně vyzývá vládce Knížecího měsíce, aby svou funkci složili ve prospěch lorda Ratana
prefekt Yamdra ostře odsuzuje postup Ligy
tetra-králové pod pohrůžkou uvalení embarga na region neprodlouží svůj mandát a na sklonku 4275 Tu rezignují na své posty
4272 Tu aganské magravy zničily několik dospělých Mykoidů pohybujících se volným prostorem poblíž hranic s Meugem
prefekt Yamdra informuje o rostoucí intenzitě výskytu dospělých mykoidů po celém Agoadanu
Gamoa vydává prohlášení, ve kterém se zavazuje k aktivní obraně proti mykoidům
civilní magrav letící počátkem z Koganu zaznamenává v hraniční oblasti další proud dospělých mykoidů
prefekt Yamdra informuje o zklidnění situace ohledně výskytu mykoidů
4273 Tu umírá Dogont
4274 Tu legendární ligan po krátké schůzce s liganorem Gamoou prohlašuje, že nastupuje zpět do Ligy
mogratroiský prefekt Tok-Nel vyhlašuje tendr na výnosnou žoldnéřskou smlouvu ohledně redukování počtů mykoidů v okolí světa Meugo
4275 Tu ligan Wert se znovu stává velitelem Týmu 4
4276 Tu Gamoa je během návštěvy šinské centropole Uiro potřísněn nebezpečnou chemikálií
šinský prefekt nařídil v reakci na pokus o atentát na Gamou neprodleně uzavřít všechny hvězdné přístavy na planetě
sub-netem hromadně kmitají záběry hrdinného zákroku ligana Gapega, který liganora Gamou zachránil před atentátem
útočník, který Gamou potřísnil smrtelně nebezpečným jedem, je zadržen na koganském exoportu Ko-We
neznámý útočník, který se snažil otrávit liganora Gamou, spáchal sebevraždu ve své cele
4277 Tu analýza ostatků metamorfa, který spáchal atentát na Gamou, potvrzuje domněnku mnohých nu-bloggerů o tom, že pochází z Ulgoru
4283 Tu prefekt Yamdra nečekaně upadá do bezvědomí v průběhu rutinního schvalování navrhovaného zákona v jednacím sále Agady
prefekt Yamdra podlehl selhání svého centrálního ganglionu
aganská vláda zvolila nového prefekta centrálního kosmopolitního světa Agan, stal se jím zkušený politik Dal Bozarak
4284 Tu liganor Gamoa nařizuje dopadnout vedoucí představitele separatistické organizace Bai'ala v čele s ex-ligankou Tokarou
ligan Lao zveřejňuje informace o údajné zradě ligana Agu'Aba, který z Ligy vynesl přísně tajné informace a nyní spolupracuje s ex-ligankou Tokarou
při masivní protiofenzívě mechanizovaných jednotek Bai'aly nedaleko města Goro-če zahynuli dva ligani z Týmu 11
Dax Vrilon poskytuje Lize podrobné informace o Bai'ale i její dosud utajené síti informátorů
stovky přeživších sympatizantů separatistické organizace Bai'ala zahajují ústup do silně chráněného podzemního komplexu v pohoří Yammasar
Týmy 11 a 19 zaznamenávají rostoucí odpor v pohoří Yammasar, kde ve snaze zastavit sílící příliv členů Bai'aly rozprostřely své síly na příliš rozsáhlé území
umírá Ruka, Tokara
základna Bai'aly je dobyta a její velení v srdci pohoří Yammasar je v troskách
aganská vláda v čele s prefektem Bozarakem ostře zkritizovala nedávnou liganskou misi na Mogra Troi

Meugo

Datum Událost
4191 Tu narozen Sol Wukk
4231 Tu náhlá mykoizace světa Meugo, pří které umírá Barkova biologická matka

Orbotoš

Datum Událost
-40000 Tu počátky rasy smarfín
4114 Tu narozen Čugomak

Org

Datum Událost
887 Tu mykoizace Org

Pretto

Datum Událost
3736 Tu narozen Baron Kováč
3870 Tu umírá Baron Kováč
4201 Tu narozen Pachyderm

Qakwe

Datum Událost
4269 Tu na čerstvě kolonizovaném světě Qakwe jsou objevena závratná ložiska bimetanu

Qu-Puo

Datum Událost
705 Tu vzniká super-říše Sedm Svatých Světů
810 Tu počátek války Sedmi Svatých Světů
vznik jednotek yunanar
835 Tu narozen Koburang
980 Tu narozen Caj Qan
1003 Tu slavné lstivé vítězství Caj Qana při obraně Ro-Guptské citadely
1012 Tu umírá Koburang
1039 Tu umírá Caj Qan
1102 Tu Sedm Svatých Světů se definitivně rozpadá
1106 Tu konec války Sedmi Svatých Světů
zánik jednotek yunanar
4184 Tu Sol Norh opouští Coraab a vydává se na Qu-Puo, právě tam pravděpodobně probíhá jeho konverze k Solům
4223 Tu narozen Kurro
4249 Tu vztahy coraabské vlády a qu-puoského korátu se dramaticky zhoršují
4272 Tu Qu-Puo nařizuje provést další ze série strato-bombardování významných bolžských provincií
Qu-Puánci hlásí převzetí moci nad bolžským městem Naktud
4273 Tu qu-puoské síly převzaly kontrolu nad dalšími dvěma velkými městy Bolgy
qu-puoský korát obsadil klíčové pozice v Lirmaru a pozatýkal příslušníky velení ozbrojených sil
Qel-Kur Daysin je oficiálně ustanoven novým nejvyšším Korem Qu-Pua
4277 Tu Qel Betu XVII během augference s bolžskou vládou prohlašuje, že zajatá armo Pawa náleží v rámci poválečných reparací qu-puoské legislativě

Rad'Zaak

Datum Událost
4179 Tu narozen Sol Ikka
4183 Tu narozen Bosolem
4211 Tu Iko Thurm přijímá kastovní jméno Sol Ikka
4213 Tu narozena Sol Trixa
4217 Tu narozen Lao
4220 Tu na Sol Garu je spáchán atentát, kterému Bosolem jen tak tak zabraňuje

Searth

Datum Událost
276 Tu narozen Zil
1440 Tu umírá Zil
3622 Tu narozen Xosoon
4160 Tu narozen Ichor
4275 Tu ligan Xosoon potvrzuje vlastnictví unikátního artefaktu Numedda
4276 Tu Xosoon se musí vzdát postu předsedy válečnického svazu Sooea Ttaebu, prohlašují zastánci radikálního křídla
Xosoon se podvoluje tlaku a vzdává se místa předsedy válečnického svazu Sooea Ttaebu

Traxol

Datum Událost
1500 Tu první chovy blitkočervů
4169 Tu skupina bohatých oligarchů se ujímá vlády Prvního Thulu
4239 Tu narozen Kyzoll
4265 Tu narozen Ampy
4281 Tu Traxol vypravuje v solidaritě s obyvateli Coraabu několik agrav naložených blitkofenolem, vzácným preparátem neutralizujícím nebezpečné žahnutí mouchy ojagy

Ul-che

Datum Událost
3482 Tu meta-král Xul Bi-Šo ohlašuje vznik nového suverénního regionu Ul-che
3950 Tu Ul-che se dostává do oficálních map coby akt solidarity v reakci na devastující epidemii marrdackého moru

Ulgor

Datum Událost
-22000 Tu Ulgové osidlují svět Ulgor
-7000 Tu první zmínky o Shan Tawě
1000 Tu stvořen mombax
1755 Tu planetě vládne prakticky nepřerušená linie meta-králů, kteří se na trůně střídají doslova jak na běžícím pásu
1800 Tu objeven marrdacký brouk
1954 Tu Ulgor navazuje kontakt s delegáty z WaalkWaku
3501 Tu z města Ul je z bezpečnostních důvodů přestěhován palác meta-krále do nedalekého sopečného pohoří Xoa°Hu
3930 Tu marrdačtí brouci jsou zdrojem globální epidemie, vymírá až sedmdesát procent populace na Ulgoru
4004 Tu exemplární poprava annorského diplomata Alpechana za dovoz přísně zakázaného ruuckého plemena
4085 Tu nově založená Liga zjišťuje, že Ulgor byl jen krůček od testování své nově nabyté destruktivní zbraně – strunaru
4271 Tu výkonnost ekonomiky Ulgoru zaznamenala v posledním Tu dramatický pokles
4282 Tu Ulgor přiznal pochybení v dodržování směrnic, kterým podléhají nákladní magravy mířící do centrálních oblastí Coraabie

Ultimo

Datum Událost
2555 Tu samoaktivuje se první (Excelence 1) z pětadvaceti titánských myslících strojů
2810 Tu Excelence 3 nařizuje exodus na dosud neobydlený zapadlý svět daleko od Ultima
3004 Tu Ibar Dorn se po boku khoptiďanů účastní útoku na Ultimo

Vestru

Datum Událost
4221 Tu Eluk Bonn rozjíždí vlastní bezpečnostní agenturu Bonnax
4244 Tu narozena Sol Zar
4250 Tu zhruba třetina velkých obchodních magravů v Kosmopolitních světech létá pod patronací Elukových mužů
4261 Tu Solové posílají na Vestru Sol Qorta, kterému se podaří vyřadit z provozu klíčové agenturní databáze Bonnaxu

Volkt

Datum Událost
4216 Tu narozena NiNiFe
4230 Tu narozena Tintagela

WaalkWak

Datum Událost
-110000 Tu počátky soopského podkmene Qubba
-3000 Tu počátek povolání konstrukvak
-2000 Tu počátky soopského podkmene Booma
-1500 Tu osídlen Waalk
-880 Tu zvolen první Wak Waalk
-520 Tu až -460 Tu fatální zhroucení průmyslu v důsledku gigantické solární erupce domovské hvězdy na WaalkWaku
891 Tu xotizace WaalkWaku
1200 Tu první výskyt Energonů
916 Tu Waky objevena mykoidní struna Iontha Waalka (tzv. Waalkská struna)
930 Tu WaalkWak uskuteční první úspěšný kmit
1154 Tu na WaalkWaku je s velkou pompou zprovozněn první strunový uzel - tzv. Gath-1
1319 Tu uskutečněn první úspěšný kmit do Kosmopolitních světů
2335 Tu zvolen první tektonik
2403 Tu třetím tektonikem je oficiálně zakázána kasta Booma
2405 Tu vzniká zákon o odvádění 1% WaalkWacké produkce na resort tektoniků
2991 Tu počátek výroby legendárních GL9001ů na WaalkWaku
3205 Tu vznikají první verze wakkenů, dlouhou dobu známé pod označením waagrav
3117 Tu počátek výcviku kyberenů
3351 Tu bombardování WoQaarku, zasahují jednotky kyberenů
3541 Tu v sub-médiích se začíná poprvé používat označení wakken
3668 Tu Waalk SqannnnK plánuje prodat několik umělých oběžnic WaalkWaku znepřátelenému společenství Z'Tran
3775 Tu vyrobena první série Kodo-botů
3814 Tu vyrobena první série Indigo-botů
3892 Tu vyroben první mykoborg
4030 Tu Wakští boteři vypouští poslední, čtvrtou generaci série Kodo
4102 Tu rodina Tubona opouští WaalkWak
4112 Tu narozen Daokoprvní série vyrobena
4120 Tu vyrobena první série Qu-botů
4139 Tu narozen Wronko
4150 Tu narozen Sqquuknu
4152 Tu Whukkk NanQ předstupuje se šokujícím návrhem rozpustit wakskou armádu a svěřit obranu sousvětí do rukou Ligy z Kosmopolitních světů
4184 Tu narozen Qukkk
4221 Tu narozen Qach Mannnq
4225 Tu narozen Bordillox
4231 Tu Sol Wukk prchá na WaalkWak, kde získává politický azyl
4235 Tu narozena Sol Xeta
4253 Tu vyrobena první série Perifero-botů
4259 Tu Qank kmitá na WaalkWak kvůli audienci u samotného Kwa-Sokkka
vyrobena první série botů Turgor
4260 Tu Bordillox se probíjí do finále planetárního mistrovství v kategorii Kkkw
4263 Tu na kywackém exoportu zatčen yttorský pašerák zbraní Kilimanh
4269 Tu wačtí tektonici požadují 3% ze zisků z budoucí těžby bimetanu na čerstvě kolonizovaném světě Qakwe
signován tzv. mokrý pakt
4277 Tu konsorcium QaWaX je po vleklém soudním sporu donuceno zaplatit rekordní odškodné celkem čtrnácti odběratelům Xotu napříč Coraabií
4281 Tu wacké Tektonikum se ostře ohrazuje proti snahám vládnoucí skupiny Waalků o restrukturalizaci státní správy
4282 Tu vleklá politická krize na WaalkWaku vyúsťuje v demisi dvou vedoucích představitelů celého sousvětí
4283 Tu cechmistr Kwa-Sokkk nařizuje pozastavení výroby čtvrté generace autonomních bojových strojů série Kodo

Xao

Datum Událost
-55000 Tu mykoizace Xao
první výskyt fázového kurriho
1990 Tu narozen Mango Mana

Datum Událost
1460 Tu první přistání Kosmopolitů v neprobádaných oblastech planety
4255 Tu objeven imballir
4262 Tu export imballirů z přísně zakázán díky incidentu, při kterém došlo k masakru cucaanské expedice

Ymef

Datum Událost
3610 Tu annorským xenautem Bande-Kchaiem objeven Ymef
objeven kyrix
4201 Tu narozen Mong Bonk
4208 Tu narozen Mong Dul
4241 Tu Sol Sor zneužívá nabídky zámožného kosmopolitního oligarchy k obsazení tajného výcvikového centra kasty Sol na Ymefu
4259 Tu Xenauti objevují na Ymefu ruiny neznámé civilizace a s překvapením zjišťují, že tato civilizace oslavovala klakopy jako božská stvoření
4277 Tu zemřel Mong Dul

Yttor

Datum Událost
-55000 Tu z nejhlubšího místa posvátného barvomoře údajně vystoupil Y.O.G.
-13800 Tu vznik mutarchů
3700 Tu první výskyt joobunka
4003 Tu narozen Xossa
4195 Tu narozen Sol Sor
4223 Tu Sol Ikka umírá v krvavé občanské válce, která se nečekaně strhne při misi na Yttoru
4227 Tu narozen Haďák
4229 Tu narozen Kilimanh
4233 Tu Yttorský vojevůdce Abak Sorrel je odsouzen revolučním vojenským tribunálem k trestu smrti za organizování krunarské genocidy
4236 Tu narozen Segga
4263 Tu zadržena krunarská flotila a zabaven kontraband zbraní
umírá Segga
4277 Tu Briia Pawa je zatčena Týmem 10 na periferii yttorské centropole Tsung
4283 Tu Solové uzavřeli rekordní kontrakt s yttorským armem Xossou, kasta na Yttoru odkoupí jeden z menších kontinentů
yttorský armo Xossa zveřejňuje, že kontinent na jeho domovském světě zakoupili Sol Gara a Sol Poku
4285 Tu Yttor stojí na prahu nové etnické války
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje