Chaalo

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: různé

Domovský svět: Annor

Éra: 3120 Tu - současnost


V 3120 Tu zažívá Třetí annorská říše ekonomickou krizi. Vládnoucí dóžata ve snaze získat více peněz do státní pokladny ustavují funkci chaala, vládního zmocněnce pro obchod s chaalkovým dřevem. Oficiálně má zprostředkovávat obchod mezi chaalory - správci chaalkových hájů - a zákazníky. Ve skutečnosti je ale chaalo spíše výběrčím daní. Po kontaktu s Waky v 3240 Tu dóžata postupně ztrácí vládnoucí postavení a nastává finanční chaos. Chaalové využívají svých kontaktů z předchozí éry a zbohatnou díky exportu chaalkového dřeva do vzdálených soustav. Jako důkaz cti ke své branži se začínají odívat zásadně do chaalku, což obzvláště rozčiluje chaalory, kteří tvrdě dřou v chaalkových hájích, a přitom si sami chaalk nemohou dovolit.

Historie Annoru pamatuje tři události zvané pálení chaalku. První ""pálení"" proběhne krátce po uvolnění trhu v 3252 Tu. Chaalorové z provincie Ruano, nespokojení se svými minimálními podíly na zisku z exportu dřeva, unesou a zapálí skupinu chaalů, kteří je ožebračují. Tím začíná spontánní lidové povstání, které definitivně ukončí nadvládu dóžat. Paradoxně však vynese k moci chaaly ovládané korupčníky.

Druhé ""pálení chaalku"" přichází v 3270 Tu a opět se jedná o povstání. Tentokrát je tvrdě potlačeno a pozice chaalorů se dál zhoršuje. Třetí ""pálení"" je pak už pouze teatrálním aktem, jímž v 3305 Tu legendární aktivista Quarn-Ru spouští nenásilnou ""dřevěnou revoluci"", jež konečně vede k dohodě mezi chaaly a chaalory. Chaalorové tento symbolický akt na památku svého vítězství každoročně opakují.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje