Jol-Ra

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Annor

Domovský svět: Annor

Éra: 2543 Tu


První zmínky o černozeleně pomalovaných nájezdnících Jol-Ra se objevily již v dobách říše Tanga-li. Tehdy však byli pouhou legendou, symbolem agrese a vandalismu. V 2540 Tu, během takzvaného Období temna se odehrál konflikt o vlastnictví půdy mezi pasteveckým kmenem Ma-Jo a zemědělsky orientovaným kmenem Ma-Dora. Ma-Jové byli v té době dominantními v oblasti, ale kvůli křehkým spojenectvím si nemohli dovolit řešit spor silou. Proto jejich náčelník v 2543 Tu tajně najal jezdce na šestinohých bentoruucích z divokých jižních plání, aby populaci Ma-Dora zdecimovali. Spojenectví se však nevyplatilo, protože Jol-Raové nebyli spokojení s kořistí, a proto vydrancovali i vesnice kmene Ma-Jo. Pak opět zmizeli z historie, aby se v ní již nikdy neobjevili.

Vyvraždění kmene Ma-Dora je záhadou annorské historie. Už samotné využití šestinohých bentoruuků coby jezdeckých zvířat je podivné. Bentoruuci nemají vlastnosti, pro které by jejich domestikace měla smysl. V porovnání s jinými druhy, běžně užívanými jako jezdecká zvířata, nejsou rychlí ani vytrvalí a navíc jsou nezvladatelní. Dosud nikdo nedokázal zodpovědět, proč a jak Jol-Raové osedlali právě je.

Někteří xenohistorici se kloní k názoru, že Jol-Raové nikdy neexistovali, a že náčelník kmene Ma-jo jen využil dávné legendy a proti konkurenčnímu kmenu poslal maskované členy vlastní gardy na zlověstně pomalovaných zvířatech. Na otázku, proč pak Ma-Jové drancovali vlastní vesnice, obhájci teorie odpovídají vágně, nepříliš přesvědčivým příběhem o mocenském boji uvnitř kmene."

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje