Nu'Gwada

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Flavor blank.jpg
Umělecké vyobrazení bytosti Nu ze světa Searth - není jednoznačné, zda autor Nu'Gwadu vykreslil coby vševědoucí bytost, či tvora s roztříštěnou myslí a biliónem protichůdných identit.
(Coraabia Artist: ???)

Rasa: bytost Nu

Domovský svět: pravděpodobně Searth

Éra: neznámá


Nu'Gwada byl podle pověstí patronem vůle a rozumu. Bývá zmiňován coby poutník, přítomný u zrodu většiny prastarých civilizací. Když se nasytil poznáním všehomíra, přestal cestovat a uzavřel se do sebe. Nu'Gwada pak celé eony obýval nehostinný svět označovaný v prastarých análech jako Gwada (později známý jako Searth), který odnepaměti považoval za svůj domov. Postupně ztrácel kontakt s vnějším světem, žil bohatým vnitřním životem a vytvořil si hned několik protichůdných identit, které spolu vzájemně koexistovaly. Jeho rozjímání však po čase narušil přílet kolonizační flotily neznámé rasy. Nu'Gwadu zmítala nejistota, zda má právo nově příchozí cizince odmítnout, čehož vyspělí a ambiciózní tvorové neváhali využít ve svůj prospěch.

Bytosti, které si říkaly Searthové, proniknou mentální obranu nesoustředěného Nu a ještě více roztříští jeho ego. Nu'Gwadu zalije vlna nejistoty a zahlcen přebytkem poznatků, ke kterým už neuměl zaujmout postoj, trhá vlastní osobnost na další a další týrané kusy. S mysl-rvoucím rykem trýzněného boha pak Nu'Gwada uteče ke hvězdám, zanechávaje svůj svět novým obyvatelům.

Nu'Gwada nahodile putuje multivesmírem. Když míjí svět Yttor, mohutný Nu'Yogg rozprostře své obětí ve snaze Gwadovi pomoci. Pomatený Nu se však vzepře a nepřipraveného Yogga roztrhá na kusy, které vrhne zpět na Yttor. Tento věčný poutník podle pověstí dodnes brázdí vnější okraje Coraabie. Traduje se, že každý z nás se po smrti stane jednou z Nu'Gwadových osobností."

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje