Bytosti Nu

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Bytosti Nu, v coraabish Nu (vyšší bytosti), též Nhu (jazyk Khopta), Nua (jazyk Mogra), Nnu (jazyk BaTol), Nuu, Nuq (annorština), též Nnul (od tohoto slova je odvozené označení pro rasu Nnul Dae).

Obecně jsou tzv. bytosti Nu považovány za jeden z "kmenů" kultur Šera, jež údajně obývaly Coraabii až do období okolo -15 000 Tu, kdy ze záhadných důvodů zmizely. V historii existuje bezpočet nejrůznějších záznamů a logů, jež na tyto "božské" bytosti odkazují. Určité důkazy o jejich působení byly nalezeny v lokalitách napříč celou Coraabií a je zajímavé, že téměř všude se jejich název shoduje. Což je více než zajímavé vzhledem k tomu, že na mnohých (dnes již civilizovaných) místech v té době neexistovaly struny. Dnes ovšem v Coraabii pravděpodobně neexistuje jediný inteligentní tvor, který by prokázal jejich existenci. Některým bytostem Nu je totiž přiřazována taková nadpřirozená moc, že se většina vědců zdráhá o jejich existenci byť spekulovat.

Někdy je v mýtech a zápisech nad bytostmi Nu postaven samotný Nu coby jejich bůh-otec.

Dodnes se vedou spory o tom, zda je "rodištěm" většiny bytostí Nu vzdálený, dnes neobývaný svět Khnu či podobným osudem stižený BaMal.


Obsah

Historie

Je zajímavé, že na různých světech se uctívají bytosti Nu různých jmen a zaměření. Málokdy se stane, že by na dvou světech existovaly původní zmínky o stejné bytosti Nu. Určité výklady bájí praví, že každý obyvatelný svět všehomíra byl osazen jedním patronem, který jej rozvíjel a přetvářel k obrazu svému. Jiné skupiny tvrdí, že bytosti Nu rády měnily jména a ve skutečnosti mohlo jít o pouhou hrstku bohů-cestovatelů. Radikálové prosazují fakt, že všechny bytosti Nu jsou pouhým odštěpkem boha-otce Nu a jako takové měly jedno vědomí.

Některé bytosti Nu spolu údajně koexistovaly v míru a harmonii, jiné se rozprchly po Coraabii a žily v samotě a izolaci. Hrstka bytostí Nu se pustila do vleklých a nesmyslných válek, jež mohly být jedním z důvodů jejich postupného úpadku a zániku.

První a dnes zřejmě nejstarší zmínky o přítomnosti bytostí Nu v Coraabii pocházejí ze vzdáleného BaMalu z doby okolo -110 000 Tu. Zdejší vědomostní sloupy NuMmMaA praví:

Ta bytost rozžehla Tmu. Záře! Proťala BaMal svým okem. Oko vzplálo - svět vzplál. Oko plnila myrha - BaMal se třásl. Nu přichází! - volaly hory. Nu je tu! - křičel mrak. NuMmM! - sténal sloup.


Bytosti Nu

A
Coraabia prošla během válek, jež údajně zuřily mezi některými bytostmi Nu, ničivou apokalypsou.
(Coraabia Artist: Alex Ruiz)

Seznam známých bytostí Nu.

Půl-bytosti Nu (Nu'Tha)

Mnohé národy a kmeny jsou přesvědčeny o tom, že jejich kultura s bytostmi Nu navázala určitý druh kontaktu či svazku a z jejich počínání došlo ke vzniku křížených kmenů. Těmto "půl-bytostem" (Nu'Tha) byla přisuzována veliká moc. I oni jsou však většinou napůl bájnými či historicky značně zkreslenými postavami.

Kříženci

Související odkazy

Seznam všech známých bytostí Nu

Zajímavosti

  • Na Coraabu se celkem pravidelně slaví tzv. Nu'Om - okamžik, při kterém neživí prosí bytosti Nu o přízeň do dalších časů. Svátek často doprovázejí násilnosti a ostré střety znesvářených liturgických skupin a hnutí.
  • Rasa Nnul Dae - V současnosti se jedná o jediný národ, jenž se veřejně a zákonně hlásí k božskému původu, pocházejícím přímo od bytostí Nu. Tento fakt byl mnohými odborníky zcela vyvracen či zpochybňován, Nnul Dae jej ovšem berou jako nevyvratitelnou pravdu. Z toho také zřejmě vyplývá jejich častá nadřazenost a arogance, kterou toliko s oblibou parodují někteří nu-bloggeři na sub-netu.
A
Nu'Xelot - patron vědomosti a poznání, známý též jako tzv. "Faseta Moudrosti".
(Coraabia Artist: Fyodor Losev)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje