Anando

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Nošení jakýchkoliv oděvů způsobuje mezi anandami citelné porušení etikety, jež může vést až k vyhoštění z komunity.
(Coraabia Artist: Emma Weakley)

Rasa: Anando

Domovský svět: Annor

Éra: okolo -500 Tu - současnost


Říční anandy mají své čestné místo v palácích Annorských Pánů prakticky od jejich založení. Tito plaší tvorové obývají rozlehlá akvária, která svými rozměry i charakteristikou připomínají harém - do palácových vodních nádrží se smí vysazovat jen samice, popřípadě eunuši, kteří se starají o jejich blaho. Ananda slouží ku potěše svým pánům především svým krásným zpěvem, jenž navozuje příjemné meditační transy. Je však přísně zakázáno se jich jakkoliv dotýkat a za tělesný kontakt s anandou hrozí troufalci až trest smrti. Je také nepsaným zvykem, že žádná z anand nikdy nesmí překročit hranice Annoru, jinak by tisíciletá říše zanikla. Tohoto překrásného tvora tedy nelze najít v žádném z vyhlášených xenoparků Coraabie.

Anando má velice citlivý sluch a v případě průniku nežádoucích osob do paláce vydává vysokofrekvenční zvuky, které celou budovu v mžiku postaví na nohy. Coraabští obchodníci kdysi nabídli Annoru odkoupení několika anand za účelem obchodu s bezpečnostními alarmy, ze strany úřadů se jim ale dostalo jen opovržení a nařčení ze zesměšňování annorských tradic.

Anando má dokonalou hlasovou paměť a za svůj krátký život nikdy nezpívá stejnou meditační píseň znovu. Rozsah a specifickou barvu anandského zpěvu neumí interpretovat žádný jiný známý tvor. Na černém trhu lze sice nalézt sub-logy, stvořené syntetickými postupy, jsou však v drtivé většině případů jen levnou a nedostačující napodobeninou originálu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje