Bobtnák

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
"Služeb" tohoto meta-hmyzu využívají také mnohé zločinecké organizace. Zbavit se beze stop mrtvého těla nedokáže nikdo lépe než hladovějící bobtnák.
(Coraabia Artist: Scott Altmann)

Rasa: neživý - meta-parazit

Domovský svět: Coraab

Éra: Raná Skládka - současnost


Prapředkové bobtnáků zřejmě protékali podzemními skládkotoky už v dobách, kdy první neživí vylézali na povrch a osvojovali si neživot v novém, nehostinném světě. Dříve se bobtnákům říkalo moa'min (cosi jako dlouhá mnohočetnost) a byli v neživých sídlech uctíváni v posvátných nádržích coby posvátné bytosti. Později se zjistilo, že někteří domestikovaní bobtnáci ve svých tělních sekretech přenášejí celou řadu degenerativních chorob. Zásadní chybou bylo, že byli tito meta-paraziti vypouštěni zpět na svobodu. K masivnímu přemnožení bobtnáků pak došlo při stavbě nové coraabské centropole – místní potemnělé a spletité kanalizační systémy pro ně byly učiněným rájem. V 1590 Tu se populace bobtnáků v podzemí C'Ory odhadovala na neuvěřitelné tři miliardy jedinců.

Dospělý bobtnák dosahuje délky až patnácti metrů. Živí se mršinami, splašky a dalším biologickým odpadem, přefiltrovává jej pomocí tzv. Hikalraaova aparátu. Povrch jeho těla je osazen desítkami hmatových brv, které mu usnadňují pohyb i orientaci. Bobtnák je slepý, dokáže ale brvami naráz ohmatat až sto objektů za vteřinu. Tím získává věrný prostorový obraz okolního prostředí.

Příslušníci některých neživých kmenů v dávných dobách trápili těžařské zajatce tím, že jim nechali podvázat končetiny a poté je vhodili do mělké nádrže, hemžící se stovkami bobtnáků. Ti si svých obětí nevšímali, dokud jim nazačaly jednotlivé končetiny odumírat. Záhy se strhl dlouhý a bolestivý proces postupného rozpouštění těla, mnohdy za plného vědomí daného nebožáka.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje