C'Ora

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Zvaná též Coraa'Cohha (Kruhové město), Coraahg (Město Coraab) či Outha'Wahg (Periferní Město).

C'Ora je jedinou centropolí planety Coraab. Zároveň jde o zdaleka nejrozsáhlejší aglomerací v nerozvinutém středu Coraabie.

Obsah

Popis

A
C'Ora - průmyslové komplexy v docích TolChentu, Sektor 6.
(Coraabia Artist: Randall MacDonald)

Se svými téměř 335 000 000 obyvateli dnes patří C'Ora k největším koncentrovaným osídlením ve známém multivesmíru. Jde o vysoce kosmopolitní společenství mnoha set ras a národů, které se na Coraabu vyvinuly, či na něj jednoduše přilétly z některého z okolních světů. C'Ora je hlavním sídlem coraabské planetární vlády a dalších významných složek jako jsou armáda či všemožné ekonomické, vědecké a kulturní orgány.

Historie

Vznik

Město bylo vystavěno před cca 3000 Tu v centrální oblasti planety. Do této doby je většina coraabské populace koncentrována v tzv. talských koloniích a neživém městském státě Min'Ora. Brzy dochází mezi Těžaři v koloniích k ostrému rozporu - část z nich odlétá a zbytek je ponechán napospas neživým, v nichž po celá staletí narůstá odpor vůči svým pánům, kteří je neváhali zotročit kvůli tvrdé práci. Aby se zabránilo zničující válce, rozhodnou se Těžaři neživým garantovat nové pravomoci a práva. Zároveň dojde během tzv. Bognorského setkání v 1261 Tu k jednomyslnému rozhodnutí od základů vybudovat novou planetární megapoli, ve které si budou všichni Coraabiané bez rozdílu rovni.

Za ideální místo jsou považovány rovníkové oblasti v blízkosti pohoří Malá Taga, jež jsou tak vzdálené většině talských kolonií. Jde o tektonicky stabilní prostředí, kam prakticky nedosáhnou silné kovové bouře vznikající v Rezavých dunách obepínajících zbytek rovníku. Výhodou je také přítomnost blízkého jezera Yakh-Pagae (Hluboké Vody), jež na Coraabu tvoří jeden z mála vzácných zdrojů tekutin.

Na výstavbě se podle dobových logů podílí okolo 4 000 000 Těžařů a až 31 000 000 neživých dělníků.

C'Ora je v začátcích projektovaná v předem naplánovaném kruhovém půdorysu (kruh symbolizuje v místní kultuře nejvyšší čistotu a poznání), jenž je tvořen spirálovitou sousledností jednotlivých distriktů, pojmenovaných jednoduše Coraai (Okruh, později též Sektor). Těch je zprvu zbudováno dvanáct. Po čase se ale centropole nadále rozrůstá a původní symetrický tvar se spontánně mění. Dnes se C'Ora skládá z bezmála 27 Sektorů.

A
Sektorové velitelství Planetárních kopů v Sektoru 8. Budova sousedí přímo s jedním z Modrých Domů.
(Coraabia Artist: Joshua Kratochvil)


První staletí budování C'Ory jsou podle historiků pozitivním obdobím plným naděje a radosti z nově nabyté svobody a rovnoprávnosti. Neživí konečně dosahují respektovaného postavení, Těžaři si mohou ulevit od staletí strávených monotónní a náročnou těžbou v koloniích.

Neživý stát Min'Ora ale vytrvale odmítá navázat jakékoliv styky s nově vznikající planetární megapolí. Místní obyvatelé stále ještě cítí pachuť ponížení a utrpení, kterému byli nuceni po dlouhou dobu čelit.

Za jediné tisíciletí se pak díky stavbě nové centropole život i neživot na Coraabu promění k nepoznání.

V 2274 Tu se pak C'Oře se poprvé odehrává slovutná Coraabiáda, jež se na konci každého Gulu (šestiletky Těžby) s corabitovou pravidelností opakuje dodnes. Zprvu jde o komorní akci pořádanou hrstkou neživých tradicionalistů, během staletí ovšem celá akce narůstá do obřích rozměrů.

O několik století později proběhne centropolí vlna derobotizace, jež po sobě zanechá značné následky. Nově vzniklé anti-technologické hnutí Wat Wonght! (Navždy Sví!) rozpoltí společnost. Trvá desetiletí, než se vše vrátí do původních kolejí.

Centropole C'Ora má v tuto dobu již dvaadvacet Sektorů, které dohromady čítají bezmála šedesát milionů Coraabianů.


Padesátiletý Skeletát

3435 Tu - 3449 Tu – Téměř 300 Tu relativního poklidu nečekaně vyúsťuje v dlouhou a krvavou občanskou válku. Těžařské hnutí Tu'Rokarr vyprovokuje puč (dnes připomínaný jako Talské Trojšeří), jenž má za cíl vypudit xeňácké obyvatele z Coraabu. Následné boje uvrhnou planetu do naprosté izolace. Jediným výsledkem je kolaps planetární ekonomiky a mnoho mrtvých na obou stranách. Těžařům se na odpor postaví dobře zorganizované a početné ilokajské hnutí Nu'Okha (volně přeloženo provázané bytosti), vedené kontra-revolucionářem Bocheezaiem. Ilokajové totiž po staletí tiše snáší útlak ze strany svých bývalých pánů a tento konflikt pojímá jako záminku pro krvavé vyřízení účtů. C'Ora se ocitá v totální válce.

3450 Tu3501 Tu – Celá krize vyúsťuje v tzv. Padesátiletý Skeletát. Nekonečné rozbroje mezi těžařskými pučisty a neživými tvrdě rozhodují Baelové, kteří pomocí tzv. Ban-bomb srovnají se zemí prvních sedm Sektorů coraabské centropole. Tímto činem byli během jediného dne Šera odstraněni vedoucí představitelé obou znesvářených frakcí, což městskou společnost zcela paralyzuje. Do budoucna jde zdaleka o nejkrvavější čin Baelů, kteří do té doby vyjadřují své přesvědčení zásadně formou diplomacie. Tento čin šokuje celou Coraabii.

V nastávajícím chaosu se vlády ujímá Nejvyšší skelethor Ulthaao (uváděný též jako Ulthao, Ul-tha) a železnou rukou navrací roztříštěný Coraab k poslušnosti. Za jeho padesátileté období vlády společnost nabírá druhý dech. Je to ovšem za cenu totální diktatury a nucené restrukturalizace veškerého politického i kulturního života v C'Oře. Snad nejvýznamnějším Ulthaaovým počinem bylo definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci, podepsané představiteli obou znesvářených stran v 3491 Tu.

A
C'Ora - vyprázdněný koridor pro antigravy. • Sektor 7
(Coraabia Artist: Pavel Tretera)

50 Tu embarga uvaleného na transplanetární obchod vypršelo a krátce po smrti skelethora Ulthaaa v 3499 Tu byl Skeletát radou ostatních skelethorů oficiálně rozpuštěn.


Moderní dějiny

3554 Tu - centropolitní vláda financuje zřízení slavné coraabské Orbitální univerzity.

3707 Tu - začíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu pojmenovaném po dávném revolucionáři, který pro neživé symbolizuje ilokajského národního hrdinu. Bochezai vzniká na západním okraji C'Ory a do budoucna se stane plnohodnotným "městem ve městě", jež každý den přináší práci miliónům Coraabianů.

V 3901 Tu občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňáci - tzv. Kruhovou Lóži. Do této doby formálně centropoli spravovali většinou Těžaři, mnozí historici toto datum později uvádí jako první Tu skutečné coraabské demokracie. Složení první Kruhové Lóže: 43 % Těžařů, 29 % neživých, 23 % xeňáků, 4 % Baelů, 1 % umělá inteligence.


4186 TuKruhová Lóže C'Ory je za nejasných okolností rozpuštěna a správa města se dostává do rukou jediného funkcionáře - guvernéra Zuly. Jeho krédem je posílení byrokracie a bezpečnosti města.

4210 Tu - Dochází k podpisu dohody později nazývané pakt Hermes-Donner. Kosmopolitní světy zastoupené mocnou Ligou se šéfovi InSboru zaváží, že v případě dalšího útoku ze strany Reddů přispěchají na pomoc.

4216 Tu - Díky čilému obchodnímu styku s Annorem je i na Coraab importován nový trend - xeňanští domácí mazlíčci. Obchod s ruuky vyletí do astronomických výšin, prakticky každý městský obyvatel touží mít některého z exotickéch tvorů doma. Nikdo ještě netuší, že annorští obchodníci falšují dokumenty a veškeří ruuci pocházejí navzdory dohodě z podmínek s dramaticky odlišnou atmosférou než Coraab. Vše vyústí v rozsáhlou katastrofu, při které poprvé na půdě Coraabu zasahuje kosmopolitní Liga.

4223 Tu - Dochází k založení V.C.K.G. - Velké Coraabské Kmenové Genobanky. Sbíráním vysoce kvalitního neživého genomu chtějí tradicionalisté udržet "jakost rasy" na stávající úrovni. Nejnovější studie odborníků z Orbitální univerzity totiž prokazují, že genom v posledních staletích dramaticky degeneruje.

4235 Tu – Tradicionalisté zformovaní kolem mocného Zomba Valigursaie spáchají atentát na zaměstnance ústředí C'Orai - nově postaveného guvernátu města. Několik administrativních komplexů je zasaženo biologickými zbraněmi, nicméně samotný Zula přežije a městu utáhne smyčku ještě pevněji. Následuje dvacetiletí paranoie a represí.

7|4258 Tu - Guvernér Zula konečně přiznává městskému přístavu Bochezai status suverénního městského státu. Mnohamiliónová a bohatá aglomerace si tak může od nynějška zřídit vlastní vládní orgán, jež je prakticky nezávislý na sousední centropoli.

1|4269 Tu - ImmaDOR signoval nový vládní byropis, který poprvé v historii centropole umožňuje Mawazaanově úřadu operovat na povrchu planety. Svrchovaný celní úřad tak bude mít větší kontrolu nad importovaným zbožím.

4|4269 Tu - V C'Oře započala výstavba Sektoru 28.

8|4269 Tu - Prachaan Zaan pořádá v C'Oře kongres OPHO-69.

8|4272 Tu - Začala 333. Coraabiáda. Zahajovacího ceremoniálu všecoraabských sportovních her se v C'Oře zúčastnilo bezmála pět a půl miliónu diváků. 16 450 Coraabianů plánuje poměřit síly ve 172 disciplínách. Investice vložené do 333. Coraabiády jsou 14. nejvyšší v historii. Celá akce se odehrává pod přísným dohledem centropolitních i planetárních složek.

5L|4|4273 Tu - Značná část Sektoru 11 je v troskách. Silná exploze rozmetala desítky bloků budov, úřady hlásí tisíce mrtvých Coraabianů. Svědci tvrdí, že prolétající antigrav vypálil z neznámé palubní zbraně nejméně jednu střelu. Guvernér Zula vyhlásil v centropoli krizový stav. Do odklízení velkého množství trosek se zapojily bezpečnostní složky i civilní obyvatelstvo.

54L|6|4273 Tu - Čerstvě jmenovaný robokardinál Valigursai prohlásil, že to byla min'orská super-tajná separatistická komanda Unree, kdo zosnoval nedávný útok kvantarem na c'orský Sektor 11. Robokardinálova slova potvrdil i InSbor, který po celou dobu vše intenzivně prošetřuje. Intergalaktik Hermes prohlásil, že "toto zjištění notně prohlubuje krizi ve vztahu dvou největších coraabských městských států". Minský Kostěnát přitom v minulém Tolu akt terorismu v C'Oře striktně odsoudil.

8L|7|4273 Tu - C'orský guvernát zvažuje uvalení totálního embarga na neživý městský stát v důsledku teroristického útoku provedeného na centropolitním území. Jednotky InSboru podle dostupných zdrojů znovu obsadily strategické pozice v oblastech Nooru a M'Ghoru. Analytici odhadují, že situace je mnohem horší než za poslední krize v 4268 Tu.

Významná místa

COMING SOON

Sektory

A
C'Ora - rozsáhlé aglomerace Sektoru 13.
(Coraabia Artist: Pavel Tretera)

Centrální Sektory

Sektor 1

Sektor 2

Sektor 3

Sektor 4

Sektor 5

Sektor 6

Sektor 7

Kruhové Sektory

Sektor 8

Sektor 9

Sektor 10

Sektor 11

Sektor 12

Vnější Sektory

Sektor 13

Sektor 14

Sektor 15

Sektor 16

  • Velká Coraabská Kmenová Genobanka (VCKG)

Sektor 17

Sektor 18

Sektor 19

Sektor 20

Sektor 21

Sektor 22

Sektor 23

Sektor 24

Sektor 25

Sektor 26

Sektor 27

Sektor 28

Xeňácké oblasti

Populace

Významné osobnosti


Politika


Kultura


Věda

Planetární vláda

Orgány

Instituce

Zajímavosti

A
C'Ora - průmyslové závody JisSaru, známého výrobou antigravů, Sektor 9.
(Coraabia Artist: Marcus Collins)
  • Na stavbě C'Ory se nepodílel prakticky ani jediný Zomb. Zombové existenci nového místa, ve kterém má dojít k harmonickému soužití mezi oběma národy, po staletí striktně odmítali. Většina Zombů z talských kolonií tak dobrovolně zůstala v původních sídlech či přesídlila do osvobozené Min'Ory. Jednou z výjimek je Zombka Kanaan, která v c'orské politice udělala během staletí zářnou kariéru.


  • Studenti Orbitální univerzity získávají při svém přijetí automaticky čestné c'orské občanství.  • Město brzy oslaví 3000 Tu (500 Gulů) od svého založení. Oslav se hodlá zúčastnit početná delegace ze všemožných koutů Coraabie.


  • Průměrná mzda v přilehlém městském státě Bochezai je zhruba o 67% větší než v C'Oře.


  • Dálniční polygony určené pro antigravy přepraví během jediného dne Světla bezmála 110 000 000 cestujících.
A
Typický příklad vertikálně orientované aglomerace C'Ory - některé Sektory mají "obytnou vrstvu" silnou až dva kilometry.
(Coraabia Artist: Minna Sundberg)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje