Dwaga

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Hlavním projevem úcty vůči Dwagám byl zákaz všem příslušníkům nižších wigitských rodů, aby se k nim přiblížili do vzdálenosti pod jeden lant. Z toho důvody byly ulice hlavního města D'Wagy velice široké.
(Coraabia Artist: David Munoz Velazquez)

Rasa: neživý - Wigita

Domovský svět: Coraab

Éra: okolo -4500 Tu - -2001 Tu


Dwaga v jazyce Wigitů znamená cosi jako hoden pocty. V říši Dwagi se takto označovaly vysoce postavení příslušníci několika prastarých wigitských rodů. Dwagy měly řadu společenských privilegií, zároveň pak sloužily jako mocenská protiváha a pojistka toho, že veřejně zvolený primus nezneužije svých pravomocí, jež byly často velmi blízké absolutní vládě. Dwagy se scházely vždy na přelomu Světla a Šera a posuzovaly zásadní kroky, které primus a jeho dvořané v uplynulé periodě vykonaly. Jejím výsostným právem bylo vyslovit konečné veto, kterému se primus musel podřídit. Moc Dwag byla také podložena kontrolou bezmála třetiny vojenských sil říše Dwagi. Rodové osobní gardy, tzv. Dwa'ge, byly rekrutovány z těch nejlepších bojovníků.

Aby bylo dwažské veto platné, muselo být jednohlasné. Dosažení absolutní shody bylo velmi náročné a primus často skrze ovlivnění jediné Dwagy zasedání ochromil. Přesto se v některých obdobích dokázali Dwagy sjednotit a společně tak prosadit své zájmy v říši. Ve Wigitském min-logu se píše, že za svou historii Dwagy dokázaly svrhnout celkem tři wigitské primuse.

Za osvícené vlády primuse Raabdwy se Dwagám nepříjemně dařilo kumulovat svou moc. Postupně se tak vynořovala reálná hrozba toho, že se jednotně postaví proti velkému exodu. Paša s jedním z dwažských rodů směnil příslib budoucí moci za bojkot nejbližšího veta. Zákon, který následně Raabdwa vydá a který není pro nepřítomnost rodu vetován, je zrušením kasty Dwaga a všech jejích privilegií.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje