Mong Dul

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Atta-Oko

Domovský svět: Ymef

Éra: 4208 Tu - 4277 Tu


Po celá pokolení střeží prastaré hnízdo Mongů rozsáhlá teritoria Atta-Oků před bezohlednými narušiteli. Stejného údělu by se zhostil i Mong Dul, kdyby matróna omylem jeho vajíčko nepolila zkvašeným r'hadzím mlékem. Z poškozeného vejce se vylíhl podivně zkroucený samec jménem Dul, kterému na těle odmítlo vyrašit krycí peří. Celé jeho tělo pokrývá hrubá, zvrásněná kůže, je slepý na pravé oko a kulhá. Dul měl být ihned po narození utracen, avšak provinilá matróna potřebovala ulevit svému svědomí a vyprosila pro něj u rady Starých milost. Později však velmi litovala svého rozhodnutí i chvil, kdy se zastávala mrzáka. Že Dul dosáhne kvalit staršího bratra Bonka nedoufala, ale naivně věřila, že se bude mladý a neduživý Atta-Oko alespoň snažit.

Dul se v drsném ymefském prostředí naučí přežít především za pomocí lží, úskoků a krádeží. Záhy jej celý rod upřímně, ale skrytě nenávidí. Dul si totiž hlídá záda tím, že na řadu důležitých obyvatel hnízda trpělivě sbírá kompromitující informace. Dobře vytrénovaný pud sebezáchovy jej však drží zpátky, aby nikoho nepřinutil k odezvě násilím. Je slabý a neduživý a v případném střetu by neobstál.

Dulův bratr Mong Bonk kdysi prohlásil, že Dulovo pokřivené tělo i duše mu připomíná Staré. Dul se urazí a horlivě hledá způsob, jak mu tuto ztrátu na cti oplatit. Když zjistí, že Bonk v horách potají konstruuje únikový modul, pohrozí mu, že vše vyzradí ostatním v hnízdě. Bonk má obavu z toho, že by jeho dlouholeté úsilí přišlo vniveč a tak bratra v nestřeženém okamžiku zasype haldou kamení.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje