Vakovec

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: neživý - Ilokaj

Domovský svět: Coraab

Éra: ? - současnost


Poslání vakovců je jedním z nejdůležitějších v celé kultuře Ilokajů. Vakovec vytváří a opravuje recyklační vaky, díky kterým se Ilokajové rozmnožují. I když je celý postup výroby a složení vaku pečlivě střežen, celý proces je vědcům dnes již důvěrně znám. Vak není žádný kokon, jde spíš o jakousi formu nádoru, který vakovec nechává na svém těle vybujet a dozrát. Při opravě vaku se pak musí vakovec s vakem znovu spojit a svou speciálně upravenou tkací tlamou jej může za pomoci svých tělních tekutin "zalátat". Jelikož však při opravě dochází ve vaku již k sekundárnímu či terciálnímu buněčnému dělení a buněčné struktury již tak nedrží pevně jako u nového vaku, nedá se vak opravovat do nekonečna a po čase se navzdory údržbě zcela rozpadne.

Vakovcem se může stát prakticky každý Ilokaj. Toto povolání si však musí zvolit již během své rané fáze neživota, jelikož je třeba pozměnit biochemické procesy v jeho těle a v neposlední řadě též přeoperovat jeho ústa. Čerstvě upravený vakovec pak odchází do Sua'Ilokho, kde se učí pod dohledem ostatních vakovců naslouchat pochodům ve svém těle a postupně tvořit peptidy důležité pro stavbu vaku.

Povolání vakovce je velmi nebezpečné, jelikož tento neživý je v době spojení s vakem velmi zranitelný. Vakovec se musí plně soustředit, aby usměrnil biochemické pochody ve svém těle, a bývá v době procesu tvorby, či opravy vaku značně vyčerpaný. Z toho důvodu kolem sebe vakovci během této kritické fáze vypouští prudce jedovaté toxiny, které mají za cíl odradit případné narušitele.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje