Ilokaj

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Pala Boi - Ilokaji uctíván, Těžaři nenáviděn.
(Coraabia Artist: Björn Barends)

V jazyce coraabish zvaný ilokha. Název je odvozen od slova ilokho (cor. recyklační vak).

Obsah

Popis

Ilokaj je jedním mála z vyšších neživých kmenů, které se na Coraabu v současnosti vyskytují. Dnes jsou Ilokajové nejrozšířenějším tradičním etnikem. Jde o starý a svébytný národ, jež obývá prakticky všechny kouty planety.

Historie

A
Byl to právě Drugar Hnisota kdo vedl v éře neživých států ilokajský odboj proti Divokým kostrám a Atomům.
(Coraabia Artist: George Dimitriou)

Ilokajové se postupně rozšiřují po Coraabu v průběhu dlouhého období Střední Skládky.

-3450 Tu – V Rezavých dunách dochází spojením několika ilokajských sídlišť ke vzniku tzv. Říše Kruhu (také Patriarchát Kruhu). Tento superstát prostupuje coraabské dějiny dalších bezmála dva tisíce Tu. V této době je největší neživou centropolí rozsáhlé ilokajské město Tor'Thubo.

Ilokajové mají od začátku značně rezervovaný vztah k Zombům a Atomům - jejich dlouholeté kmenové spory často končí krvavými střety. Situace se ještě vyostřuje v období neživých států, kdy si Zomboss a jeho Atomová říše podmaňují rozsáhlé ilokajské državy. Říše Kruhu je rozprášena a Ilokajové unikají do odlehlých oblastí Periferie.

Ilokajové se ovšem nakonec spojí s Divokými kostrami a společně s dalšími neživými kmeny Zombosse i Atomy definitivně porážejí. Vše nasvědčuje tomu, že Ilokajové brzy obnoví slávu své staré říše a započne éra prosperity. Znenadání ale Coraab zažívá přílet Těžařů a vše je docela jinak...

Ilokajové Těžaře systematicky napadají, protože je berou jako vetřelce a usurpátory. Talové ovšem rychle a rázně odpovídají. Zbraně hromadného ničení vmžiku vymažou nemalou část ilokajské populace. Zbytek etnika v následujících staletích zažívá při nuceném nasazení v talských koloniích muka. V jejich útrobách údajně nalézá svůj konec až 45% všech přeživších Ilokajů na Coraabu.

Dnes jsou Ilokajové plnohodnotně začlenění do coraabské společnosti - jsou hrdými příslušníky své rasy s bohatou kulturou a tradicemi. Někteří se se znepřátelenými Zomby nakonec zbratřili, jiní k nim dodnes chovají značnou nevraživost. Zjednodušeně se dá říct, že v současnosti Zombové ovládají Min'Oru, zatímco Ilokajové dominují centrální C'Oře. Etnické války zatím nehrozí - každý neživý kmen je zcela zaměstnán svými problémy. Společné téma také tito neživí nacházejí v xenofóbii, kterou tak často chovají ke "xeňákům", přilétajícím na Coraab z okolních světů.

Fyziologie

Ilokajové jsou poměrně houževnatí, z hlediska neživých cyklů ale dosahují jen nízkého věku: většinou okolo 80 - 240 Tu. Nedýchají, nepřijímají potravu, oproti Zombům se však rozmnožují, jejich počty se drží v poměrně konstantních hodnotách. Už jejich označení Ilokaj je odvozen od tzv. recyklačního vaku (cor. ilokho). Jde o poměrně unikátní mechanismus - když přestárlý Ilokaj zjistí, že přichází čas jeho konce, nechá se zašít do tohoto vaku (vzdáleně připomínajícího zombské ree). Ten jej záhy rozpustí a kompletně zrecykluje pro tvorbu nového jedince. Ten vak opuští zhruba po dvou Tu vývoje coby "hotový", dospělý jedinec.

Jeden recyklační vak lze takto použít i vícekrát, po několika pokoleních jej dotyčný rod musí nechat vyspravit či vyměnit. Vaky si pomocí pečlivě utajovaného postupu vyrábí Ilokajové sami a drží je v opatrovnictví jako své nejsvětější relikvie - povolání vakovce (cor. ilokarh) je jedním z nejprestižnějších postů v ilokajské společnosti.

Zajímavosti

  • Ilokajové mají svého patrona - uctívají božskou bytost Nu jménem Nu'Ilokaj (Nu'Ilokha), jež údajně kdysi Ilokaje přivedla na Coraab po posvátných hvězdných stezkách zvaných Nuluukh.

Odkazy

Seznam všech známých Ilokajů

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje