Arthg

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Flavor blank.jpg
Daemona Arthga obklopuje strach nahánějící zelenkavá aureola, díky které si vysloužil od místních Xinů přezdívku Pamöh°skyrri (Oblak smrti). (Coraabia Artist: ???)

Rasa: Daemon

Domovský svět: Grannok

Éra: 3262 Tu - současnost


Arthg je nepochybně jedním z nejzáhadnějších vyšších daemonů, kterého kdy hmota Xa vyvrhla. Poprvé je spatřen ve 3262 Tu během útoku na těžební vortex Hazzk, při kterém byl údajně zabit - alespoň o tom tedy byli všichni přesvědčeni, dokud se Arthg o dva Toly později neobjevil v čele další vlny daemonů a vortex do základů nezničil. Během více než tisíce let, jež od té doby uplynuly, došlo minimálně ke čtyřem dalším podobným událostem. Naposledy jeho zabití ohlásil lovec daemonů Gor Thannar, který svůj skutek doložil trofejí v podobě Arthgovy hlavy. Přesto o několik Tolů později Arthg vyhladil Tannarovu rodnou vesnici, jak ukázaly výpovědi několika přeživších. Existuje nepřeberné množství mýtů i seriózních teorií, ale nikdo tento jev zatím uspokojivě nevysvětlil.

Arthga lze běžně spatřit obklopeného zeleným fosforeskujícím oblakem. Jak se podařilo zjistit, ve skutečnosti se jedná o roj miliard mikroskopických tvorů, hnízdících v jeho těle, který je Arthg schopný ovládat svou vůlí. Roj dokáže v mžiku rozežrat většinu materiálů, jejichž energie mu slouží k údržbě a dalšímu množení. Arthg tuto unikátní dovednost užívá jak při boji z blízka, tak k ničení překážek.

Arthg byl skutečně již několikrát zabit. Když zemře, nižší daemoni v okolí jsou neodolatelně puzeni k jeho tělu, a pokud ho některý z nich pozře, během několika Tolů se hmota Xa, která ho tvoří, přetransformuje do Arthga. Unikátní biochemický proces je tak sofistikovaný, že se dokonce obnoví i jeho vzpomínky. Pouze kompletní likvidace těla může zamezit Arthgovu opětovnému vzkříšení.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje