Daemon

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Pojmenování vychází ze slova daema (jazykem xaisanů cizinec).

Daemon je označení tvora jež byl zplozen z Hmoty Xa

Obsah

Původ

Daemoni se zrodily na severu Grannoku krátce po vzniku Hmoty Xa, poprvé však byli pozorováni 2981 Tu. Odborníci se dlouhou dobu přeli o tom jak je taxonomicky klasifikovat v systému organismů, byla tedy nově nadefinována říše tzv. poly-entit. Daemoni jsou považováni za projev imunitního systému jejich mateřské hmoty. Poté co vypukla masivní těžba Xa, začala hmota plodit stále nebezpečnější tvory a ti vyhlásili absolutní válku všemu živému na povrchu planety.

Fyziologie

Deamoni jsou složité organismy z pravidla na bázi uhlíku či křemíku a Hmoty Xa . Většina má predatorní vzhled, někteří zástupci mají stejné některé vnitřní orgány nebo se podobají vzezřením, ale mimo původ z Xa je prakticky nic nespojuje. Velká část jedinců pak disponuje nejrůznějšími obranými a útočnými orgány, od rohů nebo drápů, přes bio-exoskelety či čepelím podobné končetiny, ke kůži schopné se rozžhavit na tisíce stupňů celsia. Typickou vlastností daemonů je telepatická komunikace či manipulace s Xa. Logická je absence pohlavním a rozmnožovacích orgánů.

Členění

Daemoni jsou členěni na vyšší a nižší. Mezi "vyšší" jsou řazeni jedinci s vysokým stupněm inteligence a indexem nebezpečnosti. Toto řazení není úplně odpovídající. Hwarang je například řazen mezi nižší daemony, i přes dosud nejvyšší zaznamenaný stupeň inteligence, a to kvůli své mírumilovné povaze, která mu v indexu nebezpečnosti vynesla nulu. Pravým opakem je vyšší deamon Xatva, jež vynikl svou enormní nebezpečností. Na rozdíl od vyšších daemonů, jen velmi málo nižších má své vlastní jména, většina z nich má pouze kódové označení.

Seznam vyšších daemonů

Arthg

B'Khelith

Plastoss

Xatva

Seznam nižších daemonů

Hwarang

Othmog

Vongul

Zubei

Zajímavosti

Grannočané pohlížejí na daemony jako na bestie přinášející smrt a zkázu, jedinou výjimkou je Hwarang, jehož sochu můžeme najít i v Novém Whergu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje