Xin

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

"Tihle Xini jsou bez debaty největším trnem v oku Grannočanů, ale hlavně jsou i trnem, kterej bezmála tisícovku Tu drží tu předraženou břečku na uzdě." - autor neznámý

Obsah

Popis

Řád Xinů je řádem vědců-válečníků operujícím na Grannoku. Bývají označováni jako jediný skutečný nepřítel šířící se Hmoty Xa a daemonů. K nelibosti grannocké vlády operuje zcela nezávisle, ta se však bojí podnikat razantní kroky, neboť není schopna žádnými prostředky zajistit stejně efektivní obranu před Xa-tvory a Xa samotnou. Členové řádu jsou verbováni s výjimkou postradatelných Neo Xinů výhradně z řad Xaisanů.

Historie

Planetární sládka biologické odpadu potřebovala hlídače, kteří zajistí dohled nad procesem tlení, požáry, nelegálním ukládáním jiného odpadu a vybíjení přemnožených zvířat, kterým se ve skládce dařilo. Tito předchůdci Proto Xinů museli později čelit predátorům, kteří se začali objevovat v porostu skládky. Z původně obyčejných "hasičů a popelářů" se stali vcelku dobře vycvičení bojovníci. V reakci na rozšíření daemonů se část rozhodne podnikat výpravy hlouběji do skládky a lovit nebezpečné zplozence Xa. Tak vzniká základ pro frakci Neo. Když dojde v 3300 Tu ke zničení hlavního města Whergu hmotou Xa, nenajde se Xaisana, kterého by to nezásáhlo. Hlídači skládky a roztroušené armádní složky bojující s Xa, z většiny tvořené Xaisany se zreformují v Řád. Odmítnou se nadále zvát Xaisan, a přijmou zkrácenou formu Xin. Až tehdy, kdy bude Hmota Xa poražena, se opět budou zvát celým jménem.

Financování

Náklady spojené s veškerými aktivitami řádu stoupají do astronomických výšin. Přestože grannocká vláda Xinům za mnoho vděčí, přímo je finančně nepodporuje, avšak "zavírá oči" nad všemi nelegálními aktivita, které řád v rámci zisku financí praktikuje . Ačkoli se Řád navenek tváří jako hrdinné a mírotvorné uskupení snažící se o rovnováhu, pod povrchem skrývá aktivity, které by spíše odpovídaly zločinecké organizaci.

Struktura

Řád je rozdělen na 3 frakce dle zaměření a v jeho čele stojí řádová rada. Nejmenší samostatnou jednotkou je oddíl. Oddíly jsou tvořeny různým počtem zástupců každé frakce, dle účelu kvůli kterému byl oddíl sestaven.

Proto

Takzvaní "Praví Xini", kteří se vyvinuli z původních hlídačů skládky. Proto Xinům jsou podřízeny ostatní frakce, přestože již dávno nejsou jediní, kdo zná tajemství přežití v oblastech skládky. Ačkoli nadřazenost nad frakcemi přináší pouze rozpory, nechtějí se své pozice vzdát. Hlavním úkolem Proto Xinů je především obrana tréninkových komplexů, výzkumných zařízení, pevností a těžebních vortexů. Dále se pak starají o komunikaci, údržbu exoskeletů a ostatní techniky. Často se místo hlídaní vortexů zapojují do obchodních válek těžebních koncernů, avšak se nevyplácí posílat Proto Xini proti sobě, neboť to většinou končí ztrátou na straně obou koncernů a ziskem na straně řádu.

Neo

Frakce Neo (jazykem xaisanů - lovec, naháněč) má z daleka nejhorší postavení. Především kvůli cizím rasám, které v ní působí. Již jako novorozenci jsou rekruti vykupováni od obchodníků s dětmi. Mimo extrémního výcviku, jsou podrobeni i genetickým mutacím. Xaisané do řad Neo Xinů bývají rekrutování z sirotků nebo dobrovolníků. Jako bojovníci-lovci stojí v první linii boje s Xa. Statistika dlouhodobě uvádí, že v bojích průměrně připadá jeden zabitý Neo Xin přibližně na tři Xa-tvory, ale s tím jak jsou plozeni agresivnější a krvelačnější daemoni, se toto číslo blíží dvěma. Jsou často najímáni jako xenolovci a díky kontaktům s překupníky trofejí se čím dál častěji stává, že některý z Neo Xinů unikne svému osudu na jedné z jejich lodí.

Uma

Frakce Uma (jazykem xaisanů - hubitel) je mimo řád nejlépe přijímána, především pro jejich jistou umírněnost a také vysoké vzdělání, kterého na post Uma Xina musí daný xaisan dosáhnout. Díky dobrým vztahům bylo dokonce umožněno postavit jeden výcvikový tábor/univerzitu na Kormxu. Zbylých 6 se nachází hluboko podzemí v jižních oblastech Grannoku. Uma Xini jsou jak bravurně vytrénováni tak dobře vzděláni v chemicko-technologické praxi a výzkumu. Stavy Uma se pravidelně jednou za oběh zvyšují s uzavřením výcviku nováčků. Ačkoli je Proto značně víc, jsou jejich počty v toto období uměle navyšovány, třeba přetrénováním xaisanských Neo, ze strachu z puče. Uma Xiné se starají o to, aby Xa nepronikla skrze obranné linie podzemím, o výzkum a aplikaci chemikálií k utlumení Xa, výrobu specializovaných zbraní proti konkretním vyšším, výjimečně nižších daemonům a ošetřováním zraněných. Uma financují svůj výzkum vývojem a vývozem drog či léků. Ze strany příslušníků ostatních frakcí se jim dostává posměchu, že jsou jenom přechytralí koumáci zavření v laboratořích. Přestože v první linii nestojí často, jsou i tak velice efektivní.

Řádová rada

Stará se o koordinaci oddílů, správu financí, obchodní styky a funguje jako informační centrum. Sestává ze sedmi Proto a dvou Uma Xinů, kteří jsou v radě trpěni pouze kvůli důležitosti včasné koordinace chemických oddílů. Řád původně fungoval bez nejvyššího správního celku, původně byla každá frakce řízena zvoleným mistrem. Mocichtiví Proto však velmi brzy sestavili radu, aby upevnili svou pozici. Mezi radou a Ligou dlouho panují napjaté vztahy. Liga se obává toho, co se stane z Řádem Xinů až bude Xa poražena, neboť výcvik, vyzbrojenost a počty Xinů by mohly velmi výrazně zahýbat poměry sil Coraabii, ve chvíli kdy už nebudou vázáni na Grannok. Proto se Liga dlouhodobě snaží omezit dodávky exoskeletů nejvyšší kvality, které jsou společným dodavatelem distribuovány řádu i Lize.

Zajímavosti

Řád Xinů přijal po vyhlazení Kathy poslední přeživší Thasany. Ti v současnosti tvoří nejelitnější oddíly Neo.

Společná obrana před Khalfasskou invazí v 4060 Tu, je jedním z mála případů, kdy Xiné a grannocká planetární vláda zanechali sporů a spolupracovali.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje