Boroa-Tal

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Boroa-Tal zvaná též Panská rada, reformační orgán, založený rebelujícími Těžaři kolonie X-Tal v 190 Tu.

Boroa-Tal si dala za úkol svrhnout svrchované vládnoucí rody všemocných Talů a rozdrobit řízení talských koloniích mezi širší společenské vrstvy. Titul Tal mohl od nynějška používat jakýkoliv člen Panské rady. Členství v Boroa-Tal bylo možné získat za zásluhy, úspěšné plnění těžebních plánů či si jej prostě koupit. Vliv Panské rady se postupně rozšířil mezi ostatními talskými koloniemi a inspiroval zbylé Těžaře ke změnám. Velké talské rody jeden po druhém padly a většinou byly nahrazeny podobnými správcovskými orgány. Dalo by se říci, že vznik Boroa-Tal způsobil přerod těžařské společnosti z abolutismu v kořistnický kolektivismus. I tento "všetěžařský" způsob, kdy společnost vládne sama sobě, však postupně vymizel společně s postupným zánikem jednotlivých kolonií a přesunu většiny Těžařů do vzniknuvší centropole C'Ora.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje