Bytost Bzang

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: neživý - Káďovka

Domovský svět: Coraab

Éra: Střední Skládka - současnost


Bytosti Bzang jsou velmi vzácným podkmenem káďovek - odhaduje se, že se dnes na Coraabu nachází pouhých několik set těchto jedinců. Bzangové se řadí mezi káďovky navzdory tomu, že se nerozmnožují. Káď však v jejich neživotním cyklu hraje důležitou roli. Tělo bytostí Bzang je z jedné čtvrtiny tvořeno biomimetickými houbami o rozměrech několika nanometrů. Pokud je odumřelý Bzang vhozen do kádě, tyto houby zahájí progresivní regeneraci tkání, jedince obnoví a následně jej aktivují. Nejedná se však o pouhé vrácení neživota, jelikož regenerovaný jedinec získá novou osobnost. Ačkoli mu zbývají vzpomínky svých předchůdců, nově zrozený Bzang si vždy volí nové jméno. Bzangové hovoří zvláštní posunkovou řečí, kterou se vědcům dodnes nepodařilo plně rozluštit.

Řeč bytostí Bzang sestává z množství harmonického klapání a mlaskání, které je doplňováno o pohyby hlavy. Řeč Bzangům stimuluje čelní nervová centra obsahující biomimetické nanohouby. Ty následně reagují vyzařováním tzv. bzanyonových vln, které u jiného neživého vyvolávají obrazy a pocity. U živých jedinců mají vlny účinek podobný velmi silnému halucinogenímu stavu, který je však bez abstinenčních následků.

Díky účinkům své unikátní řeči na živé bytosti jsou Bzangové spektakulární atrakcí zámožných xenocirků. Pouze staří Zaanové, kteří se rádi Bzangy obklopují, vědí, že toto záření posluchačům navíc léčí závažná a to i smrtelná onemocnění. Bzangům byla tato schopnost nejspíše vtělena proto, aby opravovali neživé nástroje Šerých kultur. Jen málo se však ví, že Bzangové umí svou řečí přivodit i opačný efekt.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje