Kultury Šera

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Coraabish kultury sera.jpg

V jazyce coraabish označovány jako Hakkarae.

Kultury Šera, známé také jako kultury Soumraku, Šedé kultury či Šeré kultury jsou souborem málo známých a prastarých společenství, které obývaly Coraabii (a zřejmě i zbytek galaxie, možná i více galaxií) do cca -31000 Tu. Tyto hypervyspělé kultury se dělí do několika předpokládaných ohnisek, mnoho z nich ze svých impérií zanechalo pouze otisky a není znám ani jejich název. Předpokládá se, že některé nalezené relikvie a techologie pochází ještě z doby před nimi, o které již neexistují v dnešních civilizacích zmínky.

A
Umělcova představa fyziologie příslušníka dávné šeré kultury Eei, o které dnes nevíme prakticky nic.
(Coraabia Artist: Gil Rimmer)

Název je odvozen od tisíciletého zatmění Unaaru, který způsobil přílet skládkařských lodí a následná tvorba planetární Skládky na Coraabu.

Poslední prokázaný výskyt příslušníků kultur Šera pochází z doby okolo -10000 Tu.


Kultury Šera

Skládkaři

okolo -60000 Tu - -18000 Tu

Vysoce rozvinutá civilizace obchodníků a technologů.


Ptharové

okolo -100000 Tu - -35000 Tu

Coraabianům dobře známá Šerá kultura. Ptharové byli v intenzivním styku se Skládkaři a na Coraabu i jiných skládkosvětech po nich dodnes zůstala řada cenných artefaktů. Jejich mimořádné schopnosti a potenciál poukazují na to, jak daleko ptharská civilizace ve svém vývoji pokročila.


kultura Eei

? - okolo -110000 Tu

Vysoce rozvinutá kultura Šera, ze které zbylo pouze několik fragmentů a v neposlední řade legendární písmo Ee, nalezené v troskách obelisků a dómů rozesetých po celém známém multivesmíru.


Bytosti Nu

? - okolo -15000 Tu

Posvátné polobožské bytosti. O jejich existenci a výskytu se dodnes vedou spory.


Bahöf (chybně označovaní jako Nu'Bael)

? - okolo -11000 Tu

Nejmladší Šerá kultura. Prapředci Baelů jsou dnes považováni za vyhynulé, přesto se množí důkazy a spekulace, že několik jejich členů v Coraabii stále operuje.

Odkazy

Kategorie Kultur Šera

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje