Ibar Sigor

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Ibar Sigor v ikonickém výjevu, vyzbrojený výkonnou energetickou zbraní, přezdívanou Numedda.
(Coraabia Artist: Ryan Firchau)

Rasa: Ibar

Domovský svět: Bolga

Éra: 895 Tu - 1240 Tu


Slovutný otec-zakladatel rodu Ibar, veterán války Sedmi Svatých světů, první z měsíčních knížat. Sigor vzešel z nemajetného rodu bolžských starousedlíků, jež se živili převážně zemědělstvím. V 932 Tu opouští Bolgu a v touze po dobrodružství narukuje k vojskům Císaře-Proroka Quagh-Pua. Zde to brzy dotahuje až na elitního neo-gardistu, dostává se mu vládcovy nemalé přízně. Poté, co Sigor se svými muži v 944 Tu úspěšně dobude Korrhan, získává odměnou od Císaře-Proroka državy v odlehlém Jižním Mračně. Vleklé války se ale neúměrně protahují a počty obětí na obou stranách rostou. Sigor nakonec svého pána zrazuje a přidává se na stranu mogratsko-ekhroského odboje. Quagh-Puo je poražen a bývalý neo-gardista na jihu zakládá dynastii, jejíž sláva trvá dodnes.

Sigorovo původní jméno bylo Daramur Bo-Sillakhora. Mladý neo-gardista však toužil oprostit se od linie svých neurozených předků a veřejně vystupoval pod pseudonymem. Ibar pak bolžsky znamená cosi jako Neporažený. Sigor všechny zmínky o původním rodovém jméně Daramur poctivě zahladil. Skutečná minulost rodu Ibar tak pro nadcházející generace zůstává tajemstvím.

Ibar Sigor se dožil rekordně vysokého věku. Měsíční kníže byl tak ješitný, že odmítl zplodit potomky a kromě série omlazovacích procedur podstoupil také kompletní DNA-sterilizaci. Z Qu-Pua si přivezl obsáhlou válečnou kořist, jež zahrnovala i cennou klonovací technologii. Knížecí stolec si tak v budoucnu mohou nárokovat jedině jeho vlastní geneticky identické kopie.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje