Sedm Svatých Světů

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Sedm Svatých Světů

Vznikají v období mezi 705 Tu - 1102 Tu.

A
Válka Sedmi Svatých Světů - jeden z nejhorších válečných konfliktů všech dob.
(Coraabia Artist: Phil Moss)

Sedm Svatých Světů bylo jednou z nejmocnějších doložených super-říší moderní historie, která se v Coraabii objevila. Sedm Svatých Světů postupně vzniklo mocenskou expanzí qu-puoského císařství, které pod pohrůžkou likvidace ke svým državám připojilo několik dalších světů v oblasti. Centrálnímu světu Qu-Puo původně vládl Kor, ten byl ovšem během války nahrazen titulem Císaře-Proroka. Po rozpadu říše se Qu-Puo opět vrátilo k instituci Korátu, který zde trvá s přestávkami dodnes.


Sedm Svatých Světů

Válka Sedmi Svatých Světů

Téměř tři staletí trvající devastační válka vyvolaná šíleným Císařem-Prorokem Quagh-Puem zachvátila Coraabii v 810 Tu - 1106 Tu. Šlo o jeden z nejhorších válečných konfliktů v historii všech civilizací, při kterém zahynuly téměř 3 miliardy bytostí. Primárním cílem Proroka-Císaře bylo vyhladit národy Mogratů a Ekhrů, které považoval za opovrženíhodný odpad. Svou válečnou mašinérii tedy po postupném dobytí všech Sedmi Svatých Světů směřoval směrem ke Kosmopolitním světům a posléze i WaalkWaku. Rozštěpení mocenské expanze do více směrů se mu stalo osudným a Qu-Puo nakonec po staletích krvavých bojů svůj boj prohrálo. Sedm Svatých Světů se v 1102 Tu definitivně rozpadlo.

Quagh-Puovým ideálem bylo nastolit fundamentalistický super-stát, který postupně získá kontrolu nad všemi galaktickými strunami a stane se tak ekonomickou a ideologickou velmocí v celé Coraabii. Ve svém počínání se opíral o tzv. velkou císařskou ideologii Nu-Qa, jež si kladla za cíl přivolat návrat mocných bytostí Nu do Coraabie, jelikož jí nejsou její nynější obyvatelé schopní efektivně vládnout. Ve výsledku ale Quagh-Puo akorát promrhal astronomické sumy na okultní, mnohdy zcela obskurní vědecké programy a mnoho světů nenávratně uvrhl do staletí nepokojů a utrpení.

Během války prudce vzrostla prestiž aristokratického rodu Ibar, který Císaři-Prorokovi věrně sloužil. Nakonec se ale císařský neo-gardista Ibar Sigor od Quagh-Pua odvrátil a postavil se na stranu mogratsko-ekhroského odboje.

Zajímavosti

A
Ofenzíva na Korrhanu - jedna z nejkrvavějších bitev všech svatých válek. Na sub-snímku jsou vidět neo-gardisté z kohorty Ibara Sigora. • 943 Tu
(Coraabia Artist: Alexander Sergeev)
A
Byla to šílená doba. Válečné stroje Qu-Pua obtékaly horizont, bomby a ničivá energie se na nás sypaly ze všech stran. Nechápu, jak jsme mohli tak dlouho vydržet v líté řeži a nezešílet. - Caj Qan
(Coraabia Artist: Fauji M. Bardah)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje