Joobo

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
S výrazem joobo se dodnes setkáváme v min'orské slangové coraabštině ve významu: prudič, nebo také čumil.
(Coraabia Artist: Markus Lovadina)

Rasa: neživý - Káďovka

Domovský svět: Coraab

Éra: Svrchní Skládka - současnost


Joobo dnes patří mezi káďovky minoritního společenského i ekonomického významu a jeho obliba je asi na stejně žalostné úrovni jako ta lachtova. Joobo nepoužívá řeč, ale komunikuje pouze několika nepříjemnými infrazvuky, jež doprovází gesty. Podle všeho si tuto schopnost joobové osvojili dodatečně v zoufalé snaze přežít. Kombinace pazvuků doprovázených provokativním zíráním a v některých případech nechtěným ohmatáváním však bere ochotu mít s těmito nižšími neživými cokoliv společného. Osudnou ránu joobům zasadila invaze meta-parazita rodu joobunk, pojmenovaného právě po jejich kmeni, který téměř vyhubil. Joobové přežili jen díky zásahu Kostěnátu, který v Min'Oře zřídil několik ghett, ve kterých dodnes hromadně bivakují.

V minulosti si Těžaři často volili jooba pro jeho drobný vzrůst (a také mezi káďovkami unikátní zrak) za tzv. prvolezce, tedy ty, kdo jako první vkročí na neznámá místa určená k těžbě. Joobo dokázal přežít i v nepříznivém prostředí a mnohdy ustál i těžký zával. Vycvičená joobovská káďovka pak dokázala do písku nakreslit vše, co při průzkumu viděla. Tradice prvolezců však časem zcela vymizela.

Joobovy oči a zrakový aparát za nimi jsou skutečný unikát. Jsou schopny zaostření na obrovské vzdálenosti, přijetí neskutečného množství vizuálních vjemů a jejich téměř dokonalého uložení. Předat tyto obrazy však joobo neumí – k tomu je zapotřebí Zomba, který je z jeho mysli "vyčte". A to je tajemstvím, které jooby (coby nevědomé špehy Kostěnátu) zachránilo před téměř jistým vyhynutím.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje