Zomb

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce Zomb'Skaraa také označován jako Wrree (zrozený).

Název označuje jeden z hlavních neživých kmenů, který po tisíciletí dominoval Coraabu. Zombové jsou považováni za nejvyšší vývojové stádium neživých. Sami se považují za privilegované bytosti, které jsou od úsvitu dějin předurčené k nadvládě nad živými i neživými.

Gallerypostavy.jpg


Obsah

Historie

A
Min'Orský Zaan Valigursai - jeden z nejvýznamnějších coraabských Zombů současnosti.
(Coraabia Artist: Francis Tsai)

Zombové se s ostatními neživými na Coraab dostávají v období tzv. Rané Skládky. Jde o nejvyšší známé vývojové stádium služebníků Šerých kultur - Zombové disponují velkou mocí a širokou škálou užitečných schopností. Místní drsné podmínky se na nich sice po tisícíletích pobytu podepíší, jde ovšem o fascinující a dodnes poměrně záhadné etnikum, jež se dokázalo účinně přizpůsobit všem nástrahám coraabských dějin.

První zmínky o Zombech se datují do doby okolo -25 000 Tu. Příběhy legendárních zombských hrdinů popisují četné Yachské min-logy. Sami Zombové si dlouho mysleli, že jsou přímými potomky božských bytostí Nu (tzv. Nu'Zombové). Dnes je ovšem jasné, že jde o vývojově pokročilé výrobní série umělých služebníků pradávných kultur.

Dalo by se s nadsázkou říci, že za každou významnou událostí předtěžařské éry vždy stál nějaký Zomb. Zombové zakládali první neživé státy, stojí za založením legendárního města Mino, nejdovedněji využívají prastaré skládkařské technologie, osvojují si těžbu corabitu. Ne nadarmo se dlouhému období Střední Skládky přezdívá Zomb'Tokh (eon Zombů).

Zombové jsou obecně považování za vývojový vrchol neživých kmenů. Jen neradi slýchají, že mnozí Wigitové v dávných dobách jejich schopnosti ještě předčili.

Jazykem Zombů byla odjakživa tzv. Zomb'Skaraa (pre-zombština). Některá její slova se v obecné coraabish používají dodnes. Někteří tradicionalisté a lingvističtí nadšenci sice dodnes tento prastarý jazyk užívají, jejich počet ale vytrvale klesá.

V celých dějinách se na Coraabu objevilo údajně okolo 15 000 - 17 000 Zombů. Extrémně nízké počty zombské populace ovšem vyrovnává jejich pověstná dlouhověkost.

Přílet Těžařů hluboce poznamenal i zombskou kulturu. Zombové tyto cizácké narušitele upřímně nenáviděli, v zájmu zachování existence ale mnozí časem konvertovali na jejich stranu. Je tedy smutným paradoxem coraabských dějin, že některé pracovní tábory v talských koloniích vedli namísto Talů privilegovaní zombští dozorci. Nechvalně známí jsou pak především tzv. x-talští Zombové, kteří neváhali likvidovat příslušníky ostatních neživých kmenů po statisících. Někteří tuto "zradu" Zombům dodnes nemůžou odpustit.

Fyziologie

Charakteristika

Zombové jsou povětšinou antropomorfní, vzpřímeně se pohybující tvorové, jejichž vnější fyziologie na první pohled nenapovídá tomu, že by tito neživí měli jakékoliv mimořádné schopnosti. Především v pokročilém věku jsou Zombové "vysušení" a shrbení tvorové, kteří jsou jen zdánlivě zranitelní a křehcí. Ve skutečnosti je jejich fyziologie pozoruhodným souborem superlativů.

Zombové jdou jen velice obtížně zabít. Jejich syntetická kůže je většinou zcela odolná proti ohni či kyselině, jde jen obtížně poškodit projektilovými či energetickými zbraněmi. Kostra Zombů disponuje nejdokonalejším regeneračním systémem široko daleko - pro úplnou rekonvalescenci složité zlomeniny stačí několik málo minut.

Skutečnou silou Zombů je ale především jejich mentální potenciál. Jsou uzpůsobení k tomu vyvinout enormní fyzickou sílu, skutečné fyzické konfrontaci se ale úzkostně vyhýbají. Ozbrojené konflikty a souboje jim přijdou staromódní a nehodné jejich společenského postavení. Přenechávají je svým vazalům a podřízeným. Sami Zombové jsou mistři v manipulaci a úskoku. Dokáží efektivně pracovat s emocemi soupeře, na dálku spustit v těle oběti určité nevyžádané biologické pochody, které mohou vést třeba k rakovinnému bujení. Silou své osobnosti dokáží demoralizovat celé armády, pouhým skřekem (cor. ilka) rozprášit prakticky jakýkoliv živoucí odpor v dosahu.

Své tisícileté zkušenosti Zombové zúročují v mocenských organizacích, vysokých postech a tajných spikleneckých uskupeních. Z jejich řad se dlouhodobě rekrutují ti nejradikálnější tradicionalisté, kteří odmítají "kontaminaci" Coraabu jakoukoliv cizí kulturou. Xenofóbie pramení zřejmě ze špatné zkušenosti s těžařskou kulturou a také bezbřehého pocitu nadřazenosti a výjimečnosti, kterým Zombové disponují.

A
Zomb v karikaturním podání sub-deníku Mžik!. Zombové jsou dnes vnímáni jako radikalističtí intrikání, kteří se snaží uchvátit moc pouze pro sebe.
(Coraabia Artist: Carlos Cabrera)


Za nejbližší příbuzné Zombů se dnes považují již vyhynulí Atomové, vedlejší vývojová větev údajných Nu'Zombů od radioaktivního jezera Wat-Pagae. Atomové sice nedisponovali schopností scvrknout se, byli ovšem schopní dosáhnout vysokého věku a taktéž disponovali škálou pozoruhodných dovedností.

Jen velice málo Zombů svým vzhledem připomíná ženské pohlaví. Těchto "Zombek" se na Coraabu zatím objevilo všehovšudy sedm. Dohromady tvoří tzv. Opačnou Sedmičku a jsou připomínány jako zajímavá kuriozita.

Zombové se dorozumívají jazykem Zomb'Skaraa. Někteří používají kromě "zombštiny" i univerzálnější jazyk coraabish, pro ortodoxní tradicionalisty je to však slabošské a poníženecké.

Cyklus

Charakteristickým rysem Zombů je jejich enormně vysoký věk, jehož jsou schopní díky unikátním tělesným pochodům dosáhnout. Zombové byli odjakživa na Coraabu nalézání v útrobách planetární Skládky v tzv. ree (cor. kokon, krusta). Po odpečetění svého ree Zomb procitá a začíná jeho cyklus. Ten se v aktivní části odhaduje na 800 - 1000 Tu (u Gwahů - Dlouhověkých - až na neuvěřitelných 2500 Tu). Každý Zomb ale disponuje nezanedbatelnou výhodou - může se kdykoliv navrátit do svého ree a "scvrknout" se. Tím Zomb své tělesné funkce dramaticky zpomalí, čímž si ušetří síly do pozdějších dějinných epoch. Pomocí této techniky mohou Zombové dosáhnout až magické hranice 10 000 Tu věku. Po celý cyklus nabírají závratné zkušenosti a poznatky, znovu a znovu procitají a figurují v coraabské historii. Právě závratný věk v kombinaci s opakovaným scvrkáváním způsobuje jejich tolik specifický vzhled připomínající přestárlé a zkrabatělé kmety.

Výhoda extrémního věku je ovšem vyvážena jednou dramatickou nevýhodou. Zombové se nerozmnožují a díky sérii (zřejmě záměrných) opatření nejdou ani klonovat. Počet Zombů na Coraabu je tedy fixní a dávnými dějinami předem určený. Je tedy vcelku logické, že se po dlouhých miléniích jejich komunita vytrvale zmenšuje. Planetární Skládka už byla nesčíslněkrát prozkoumána a jen vzácně je dnes v jejím nitru nalezeno nějaké nové ree, obsahující provozuschopného Zomba. Dříve však šlo o běžný jev - schránky se Zomby byly nalézány prakticky po celém Coraabu. Dnes jde ovšem o vzácnou a ojedinělou událost. Prozatím poslední neprocitlý Zomb byl nalezen zaměstnanci důlní společnosti ToZanx poblíž Velké corabitové studny v 4158 Tu.

Komunita

Zombové se často sdružovali v tzv. Zomb'Toi - posvátném bratrském Kruhu. Z této tradice například později vznikla v coraabské centropoli tzv. Kruhová Lóže. Akce probíhaly v přísném utajení a veřejnosti byly zcela nepřístupné. Zombové na těchto setkáních plánovali dlouhodobou strategii svých mocenských expanzí. Díky svému extrémnímu věku bylo totiž třeba promyslet některé kroky a jejich případné dopady na celá staletí dopředu. Tradiční baštou Zombů je pak od pradávna prastaré souměstí Min'Ora.

Zombové se považují za svrchované pány neživých kmenů. Dungy, káďovky i Ilokaje považují za pouhé služebníky, nástroje k dosažení své moci. S posledním zmíněným kmenem mají Zombové dlouhodobě nejhorší vztahy - Ilokajové proti nim vedli četná povstání a vleklé války za nezávislost.

Dnes jsou Zombové vzácným a tajemným etnikem, shrbeným stínem pradávných dob, jež zvolna ztrácí vliv nad významnými událostmi coraabských dějin. V 4249 Tu uvrhne Zomb'Toi několika vysoce postavených Zombů známé jako Ti, jež Mají veškerou Periferii kolem C'Ory v chaos. Masové demonstrace neživých vyústí v ostrý střet s jednotkami InSboru. Po těchto událostech opouštějí poslední Zombové C'Oru a přesidlují ke svým jižním spojencům v Min'Oře.

Zombské rody

Zombové se dělí do několika vývojově odlišných podkmenů (tzv. rodů - woree). Některé jsou již dlouhá tisíciletí vyhynulé.


Velké Zombské rody

Zaan - tzv. horní Zombové, vysoká neživá aristokracie, např. Valigursai, Warrchar. Tento titul je udělován napříč všemi zombskými rody

Významní Zombové

A
Wohrra - legendární osvoboditel Min'Ory z těžařského područí.
(Coraabia Artist: Riyahd Cassiem)

Mýtické a historické postavy

Současní Zombové

Členové Opačné sedmičky

Zajímavosti

  • Některé ree byly dokonce v minulosti nalezeny na oběžné dráze Coraabu. V několika případech se tělo Zomba podařilo zachránit a došlo k jeho procitnutí.


A
X-talští Zombové - jedni z nejbrutálnějších a nejvíce nenáviděných neživých všech dob.
(Coraabia Artist: Alex Ruiz)

Odkazy

Seznam známých Zombů

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje