Klajgar

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: různé

Domovský svět: Coraab

Éra: okolo 1350 Tu - současnost


Status klajgara patří ke coraabské společnosti stejně neodmyslitelně jako jeho pán, byrokrath. Vysoce postavení úředníci mají ze zákona přísně zakázáno jakkoliv nakládat s peněžními toky svého úřadu, ekonomickou agendu za ně proto odbavují právě státem najatí klajgaři. Tato direktiva jsou natolik přísně dodržovaná, že pokud někdo spatří byrokratha oplývajícího libovolným obnosem hotovosti, má právo jej nechat zatknout a postavit před soudní kruh. Cílem těchto opatření je eliminace korupce v coraabské byrokracii. Klajgaři se pak rozdělují na tzv. trigary (orientují se na domácí trhy) a zotgary (vedou xotový platební styk s okolními světy). Mezi těmito dvěma kastami tradičně panuje značná rivalita. Staré rozpočítávadlo praví: Tri-zot-tri-zot, jeden-bláto-druhý-Xot.

Je typicky coraabským paradoxem, že opatření k potlačení korupce naopak vedou k jejímu permanentnímu nárůstu. Klajgaři často tvoří tajné operační skupiny bez ohledu na resorty svých pánů. Provádějí finanční operace tak, aby se v nich v nepřeberné byrokratické změti paušálů a poplatků nikdo nevyznal. Z oběhu tak údajně odtéká až neuvěřitelných 40% financí třetím stranám.

Byrokrath je i ve svém soukromém životě plně odkázán na služby svých klajgarů. Ti za něj uhrazují sebemenší náklady jakými je nákup jídla či poskytnutí almužny. V jeho společnosti se tak běžně pohybuje jeden či více trigarů, kteří obstarávají vše potřebné. Je smutným paradoxem, že slušně postavený klajgar si díky obratným machinacím přijde až na pětinásobek byrokrathova platu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje