Xot

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish také nazýván Ikto, někdy nazýván Xoth nebo Zsot.

Xot je nejdůležitějším oficiálním platidlem vyspělých (tzv. xotizovaných) civilizací. Zároveň jde o jednu z nejcennějších surovin v Coraabii.

Obsah

Historie

Xot byl objeven aganskými vědci ve stopovém množství okolo 451 Tu. První velký nález uskutečnil v 636 Tu na okraji Xenozóny aganský xenaut Za-Kir Sot. Ten jako první lokalizoval na přístrojích svého strunnu roj xaoských exo-komet.

Popis a výskyt

Díky extrémně vzácnému výskytu Xotu jde skutečně o nejcennější látku v Coraabii. Xot není nic jiného než dokonale opracované střípky prazvláštního kometárního prachu vzácných xaoských exo-komet, jež do Coraabie vstupují ze vzdálených oblastí Xenozóny. Skupenství Xotu je tak jemné, že jednotlivé krystaly většinou nelze spatřit pouhým okem. Jeho broušení v současnosti probíhá ve třech vyspělých světech - na Aganu, na WaalkWaku a na Khoptidu.

Neopracovaný Xot má většinou sám o sobě šedou nebo čirou barvu. Při zpracování je posléze většinou "pigmentován" takovou barvou, která v místním prostředí symbolizuje bohatství a moc. Aganský Xot je fialový, waalkwacký Xot mívá bílou barvu, khoptidský Xot bývá ponechán v původní tonalitě. Třetí zmiňovaný Xot na trhu prakticky není obchodován, jelikož jeho drtivá většina tvoří závratné finanční rezervy Khoptidu.

Xot je zajímavý tím, že se de facto netěží na planetách - neexistuje totiž hornina, která by jej v jakémkoliv skupenství obsahovala. Výjimkou jsou v tomto skládkosvěty jako Coraab. Zde se dá malé množství Xotu "vydolovat" z určitých datových matric prastarých strojů či obvodů sofistikovaných zařízení.

Jednotky

A
Klajgárský xotník spěchá na svou další schůzku s klientem. Hodnoty Xotu v krizových časech kolísají, na čemž se dá vždy skvěle vydělat.
(Coraabia Artist: Daniel Clarke)

Jednotka Xotu se v celé Coraabii měří na speciální váhové jednotky, tzv. střípky (cor. IKH).

Jeden IKH odpovídá zhruba 0,004mg. Při platebním styku takové množství označujeme jako 1 Xot - ovšem jedině ve standardizovaných komoditních výbrusech o stejné hmotnosti a řezu. Kompaktnější opracované kusy o vyšším počtu faset a složitějších brusech mají hodnotu mnohonásobně vyšší a váží se právě pomocí standardu IKH.

Využití

V současnosti je Xot nejrozšířenějším oficiálním platidlem v Coraabii. Platí jím téměř každá civilizace, která využívá strunové technologie.

V ostatních segmentech nachází Xot uplatnění především ve šperkařství. Průmyslové využití tato vzácná látka prakticky nemá.

Xotizace Coraabie

Dříve měl každý svět svou vlastní měnu, což poněkud komplikovalo transplanetární obchod. Agan zrušil svou dosavadní měnu Gop a ustanovil Xot coby své oficiální platidlo v 749 Tu. Brzy se přidávají další světy. Postupem času se přijetí Xotu, tzv. "xotizace" stává symbolickou vstupenkou mezi společenství vyspělých kultur.

Významné nexotizované světy

Xotové rezervy

Množství vládních rezerv Xotu je odrazem vyspělosti místní společnosti. Xotnický koncern 1-IKH proto pravidelně zveřejňuje žebříček dvanácti xotově nejbohatších regionů.


12 nejbohatších xotizovaných regionů podle 1-IKH

 • 2. WaalkWak (rezervy ve výši 10 118 497 mld. Xotu)
 • 3. CuCaan (rezervy ve výši 4 928 105 mld. Xotu)
 • 4. Searth (rezervy ve výši 4 771 573 mld. Xotu)
 • 5. Khoptid (rezervy ve výši 3 640 426 mld. Xotu)
 • 6. Khalfass (rezervy ve výši 2 120 744 mld. Xotu)
 • 7. Ulgor (rezervy ve výši 2 054 017 mld. Xotu)
 • 8. Ri-Das (rezervy ve výši 1 120 141 mld. Xotu)
 • 10. Golgakk (rezervy ve výši 701 271 mld. Xotu)
 • 11. Coraab (rezervy ve výši 504 082 mld. Xotu)

údaje jsou platné k 4276 Tu


Hrubý domácí produkt na osobu v xotizovaných regionech (za 1 Tu)

 • 2. Searth (4 164 249 Xot na osobu)
 • 3. Khoptid (4 050 611 Xot na osobu)
 • 5. Ri-Das (3 114 200 Xot na osobu)
 • 6. CuCaan (2 551 416 Xot na osobu)
 • 8. Pretto (1 710 205 Xot na osobu)
 • 9. Kokran (1 526 024 Xot na osobu)


(Coraab se nachází mimo žebříček na 15. místě)

údaje jsou platné k 4274 Tu

Zajímavosti


 • Xotník je v průměru jedno z nejlépe placených povolání. Zřídit si prosperující xotnictví uvádí coby vrchol kariéry až 14% nedospělých studentů na Coraabu.


 • Za války Sedmi Svatých Světů se xotové rezervy Aganu zmenšily do takové míry, že se uvažovalo o návratu k předchozí měně. Sedm Svatých Světů se naštěstí rozpadlo dříve, než se chmurné předpovědi stačily vyplnit.


 • Pro ověření pravosti Xotu se používají speciální scannery či xotnické vizory. Xot lze rozeznat podle specifické krystalové mřížky, které nelze dostupnými přístroji dosáhnout výrobním procesem. Padělání Xotu tedy není příliš rozvinutou disciplínou. Právě jeho obtížná napodobitelnost byla jedním z klíčových důvodů jeho prosazení coby panglobální měny.


 • Největším jednolitým kusem Xotu v Coraabii zřejmě disponuje slavné aganské muzeum MezoaDan. Neopracovaný úlomek izolovaný v 2272 Tu z exo-komety THAM-540-511 má hmotnost 919 520 IKH (tedy závratných 3,67808 gramu).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje