Koburang

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Bez pozvání k audienci se Koburang prodral před Císaře-Proroka a sebevědomě prohlásil: "Vím, jak dobýt celý multivesmír". "Jak?" zeptal se Quagh-Puo. "Začneme znovu," odvětil Koburang, načež osobně pobil všechny neo-gardisty v trůním sále.
(Coraabia Artist: Rolf Bertz)

Rasa: neznámá

Domovský svět: Qu-Puo

Éra: 835 Tu - 1012 Tu


Žoldnéřský velitel Koburang byl nepřehlédnutelným velikánem qu-puoských válek Sedmi Svatých Světů. Ač byl synem qu-puoské šlechtičny, z otcovy strany (jeho původ je dodnes obestřen tajemstvím) mu v žilách kolovala exotická krev. Koburang byl téměř dvakrát vyšší než průměrný muž a díky svému znělému hlubokému hlasu byl přirozeným vůdcem ovládajícím masy. Brzy se ukazuje, že jemu přidělené jednotky bojují efektivněji a Koburang dostává na starost velení celé qu-puoské armády. V té době se stává jedním z nejbližších důvěrníků šíleného Císaře-Proroka Quagh-Pua - oba nacházejí společnou řeč v otázkách nezbytné brutality při zacházení s poddanými i právu Qu-Pua na ovládnutí celého multivesmíru.

Koburang strávil většinu života mimo Qu-Puo. Před svým působením v armádě bojoval v mnoha válkách od Bolgy až po Rad'Zaak. Domů se vrací již jako respektovaná osobnost. Bitvy jej zocelily, ale také zjizvily. Na Volktu je vlákán do léčky a při následné krvavé řeži přichází o levou ruku. Tehdy si Koburang nechává vyrobit svou charakteristickou zbroj, kterou již nikdy veřejně nesundá.

Nejbolestivěji se projevuje zrada Ibara Sigora, který Qu-Puo opouští společně s celou elitní jednotkou neo-gardistů. Z kdysi přátelských rozprav si Sigor odnáší pochopení Koburangova způsobu boje. Dva velikáni své doby se stávají úhlavními nepřáteli a jejich konečný střet se zdá nevyhnutelným. Duel však nemá vítěze - Koburang nečekaně umírá na sepsi způsobenou zanícením starých ran.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje