Kvantar

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish známý jako durramarh.

A
Série botů třídy Kodo je vyzbrojena doposud nejvýkonnějšími vícekomorovými kvantary, které jsou schopny střílet i na několik cílů zároveň.
(Coraabia Artist: Alexey Polarlex)

Kvantar je energetická zbraň, která s velmi vysokou kadencí emituje dokonale synchronizované subatomární částice. Ty jsou uvolňovány v kvantových svazcích, které nadsvětelnými "skoky" putují k zaměřeným cílům. V závislosti na dodávaném energetickém příkonu a počtu komor, je kvantar schopen střílet i na několik cílů zároveň.

Srdcem a myslí zbraně je sofistikovaný determinační systém, který umí v rámci principu neurčitosti výskytu částic přesně odhadnout a do jisté míry ovlivnit přesuny kvant. Díky tomu se částice se stále zvyšující pravděpodobností vyskytují v zaměřeném objektu. Determinační systém také synchronizuje spin a moment rychlosti se subatomární strukturou zacíleného objektu. To způsobí extrémně rychlé zvyšování energetického vyzařování objektu a rozhýbá elektronovou mřížku, čímž se naruší jeho strukturální integrita. Je pak jen otázkou charakteru cíle, zda je citlivější na žár a vzplane či exploduje, nebo zda vydrží do doby, kdy harmonické vlnění subatomárních struktur nabere takové intenzity, že atomové síly již neudrží objekt pohromadě a ten se rozpadne.

Koncepce kvantového determinačního systému doposud nebyla zcela pochopena a ve velkých zbraňových systémech, jaké nosily například boti série Kodo, se doposud užívají komponenty nalezené ve vracích skládkařských lodí. Jistého pokroku v okopírování však dosáhl boterský cech 100-son, který přísně tají postup výroby jednodušší verze, která je dostatečná alespoň pro menší zbraně. Doba potřebného zaměření je však exponenciálně vyšší, než u skládkařské varianty.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje