Nu-bomba

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Dopad nu-bomby může být katastrofální - důkazem je testovací odpal v soustavě Kengu, který v 3991 Tu zcela zničí jednu z menších planet.
(Coraabia Artist: Igor Vitkovskiy)

V jazyce coraabish známá jako nu'tuun.

Nu-bomba (nazývaná také prachová bomba či šerá bomba) je označení pro dosud nejúčinnější zbraň hromadného ničení, která byla v Coraabii za poslední desítky tisíc Tu sestrojena. Nu-bomba byla navržena skupinou aganských vědců, kteří dostali od aganské vlády za úkol vytvořit nový prototyp strategické zbraně, jež bude schopná vyřadit z boje jediným preventivním úderem celou planetu. Do této doby se za tímto účelem používaly zastaralé termonukleární nálože či ban-bomby, jež ale nebyly příliš praktické především díky vysoké radiaci, která se po výbuchu na zasaženém místě vyskytovala.

Nu-bomba je ovšem zcela odlišným typem zbraně. Samotné označení "bomba" je značně zavádějící, zbraň totiž není explozivní, při jejím spuštění se neuvolňuje žádná ničivá energie či teplo. Jde o disperzní zbraň, využívající pokročilé nanotechnologie. Když je nu-bomba aktivována, do ovzduší se uvolní několik biliard nano-botů, kteří se ihned po kontaktu s atmosférou zaktivují a rozvinou se do předem naprogramované formace. Poté započnou s molekulární přestavbou všeho v dosahu podle předem nadefinovaného vzorce. Nu-bomba je tedy volně konfigurovatelnou zbraní, jejíž útok se musí pokaždé zcela přizpůsobit místním podmínkám. Nevýhodou tak je určitý čas na přípravu "na míru" vytvořené zbraně, dají se tak ovšem neuvěřitelně efektivně minimalizovat jakékoliv nechtěné ztráty.

Nu-bomba tedy dle potřeby dokáže zcela vyhladit vše živé v potřebném dosahu (ten může být údajně až desítky tisíc kilometrů) stejně jako "vykousnout" mnohakilometrový kráter do horniny či vodstva (což způsobí šokový kolaps místního ekosystému či obří ničivé vlny). Dokáže také z atmosféry "vyžrat" libovolný plyn či jej resyntetizovat na látku s vyšším či nižším protonovým číslem. Možnosti její konfigurace jsou takřka neomezené. Jediným limitem je její obří pořizovací cena, náklady navyšuje především výroba miliard a miliard specializovaných nano-botů, kteří bombu de facto ze sta procent tvoří.

První testovací prototyp Nu-bomby byl v utajení svržen na Hoptar II v 3590 Tu. Zkouška proběhla úspěšně, následovalo jí ještě několik dalších pokusů ve volném kosmickém prostoru či na neobydlených světech. Celkem se k dnešnímu datu v Coraabii odehrálo okolo dvaceti testů nu-bomby.

Nu-Bomba je natolik účinná a smrtící, že nebyla dosud použita v žádném válečném konfliktu. Jedinými výrobci nu-bomb jsou Agan a WaalkWak, kteří tuto technologii úzkostlivě střeží před ostatními. Kdyby se nu-bomba dostala do nepovolaných rukou, mohla by napáchat nedozírné škody.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje