Wak Waalk

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Coraabopedia Wak by Miguel Ângelo.jpg
Postupný úpadek Wak Waalků je předzvěstí soumraku svobod, jež byly po tisíciletí hybatelem pokroku wacké civilizace.
(Coraabia Artist: Miguel Ângelo)

Rasa: nejčastěji Wak

Domovský svět: WaalkWak

Éra: první Waalk zvolen -880 Tu


Tato prastará funkce nejvyššího biplanetárního správce nepřímo symbolizuje jedno z nejstabilnějších politických uskupení Coraabie, kterým sousvětí WaalkWak dozajista je. Titul Waalk ve wacké společnosti míní cosi mezi ministrem zahraničí, guvernérem a generálním ředitelem. Díky silným liberálním trendům vládne společnosti vždy více Waalků najednou, kteří si mezi sebou libovolně rozdělují pravomoci a vládnou na základě vzájemného konsenzu. Říká se, že čím větší jsou na WaalkWaku problémy, tím méně Waalků světům vládne. V krušných dobách totiž rozhoduje efektivita a dynamika vedení společnosti. Zatímco v éře prosperity vládne WaalkWaku klidně i osm Waalků zároveň, v dějinách existují dva případy, kdy byl u moci jeden jediný.

Jedním z nich byl nechvalně známý Waalk SqannnnK , který v 3668 Tu plánoval prodat několik umělých oběžnic WaalkWaku znepřátelenému společenství Z'Tran. Za tento čin byl postaven před komisi a odsouzen k doživotnímu domácímu vězení. Druhým ze sólově vládnoucích Waalků byl RaolQ WoaarkK, který po smrti dvou svých kolegů změnil zákon a zabránil nástupnictví ostatních Waalků.

Málokdo mimo domovské světy ví, že v deklaračním logu Waků již po několik staletí titul Waalk nedisponuje prakticky žádnými pravomocemi. Funkce Waalků jsou čím dál více reprezentativní, předávají státní vyznamenání či podepisují mezinárodní smlouvy. Praktickou stránku moci tiše přebírají tektonici, kteří jsou významněji orientovaní na zbrojní průmysl a armádní složky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje