Xenolovec

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Annorští xenolovci zachycení při lovu dravého Kwairuuka. Přes pokročilé technologie, kterými Annor disponuje, probíhá lov dodnes pomocí tradičních postupů.
(Coraabia Artist: Jose-Luis Segura)

V jazyce coraabish zvaný hochthu.

Xenolovec je obecné označení pro legálně či ilegálně operujícího honáka či lovce, který vykonává náplň svého povolání na některém se světů Xenozóny.

Xenolovci se objevují prakticky od objevení xeňanských světů - odchyt místní fauny, reprezentované především početnými ruuckými plemeny, vynáší soukromým subjektům nemalé peníze. Časem se zde objevují také vládní xenolovci - především ze světů jako Annor či Khalfass. Ti mají za úkol odchytit a eskortovat vzorky cizorodých plemen k následné domestiskaci či podrobnému výzkumu.

Xenolovci ke svému výkonu povolání používají všemožnou paletu smrtících i nesmrtících zbraní. Rekrutují se z řad žoldnéřů, dobrodruhů, sportovních střelců či společenských vyvrhelů. Někteří se združují do loveckých kast či cechů. Známé xenolovecké cechy reprezentuje například khalfasský DuRuukur či annorští Bílí Bratři.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje