Katammoro

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Proroctví jsou naplňována vírou v jejich pravdivost. - Katammoro
(Coraabia Artist: Goran Delic)

Rasa: neživý - Atomo

Domovský svět: Coraab

Éra: -867 Tu - -735 Tu


Katammoro vzejde z recyklačního vaku poznačeného velkou mocí a již brzy kruh osteomancerů rozhodne o tom, že je vhodným adeptem pro přijetí do jejich řad. Katammorův výcvik však narušuje zásah neživého vůdce Zombosse, který se u osteomancerů snaží prosadit své záměry. Atomští šamani nemají šanci odolat mocenskému tlaku dobyvačného vůdce a rychle se mu podvolují. Zomboss však do služeb Atomové říše povolává pouze vybrané jedince a Katammoro mezi nimi není, což mu způsobí nemalé zklamání. Katammorovo vnitřní oko se podle legend otevře předčasně a v ohních bolesti pohlédne do blízké budoucnosti, kde zombský rod Paga na vrcholu moci zaplavuje okolní svět utrpením, aby byl sám nakonec uvržen do záhuby.

Katammoro zaníceně káže o brzkém konci svého kmene, díky čemuž je nakonec donucen uprchnout. Uchyluje se do Říše Kruhu ve víře, že malá zrada vedoucí k odstranění Zombosse zachrání milióny neživotů na obou stranách. Ilokajové jej vyslechnou, avšak zajímají se spíše o tajemství osteomancie než o jeho nejistá proroctví. Katammorova zrada tak nese hořkou příchuť neúspěchu.

Na svobodu se dostává až s postupem atomských vojsk. Du'Baelové, kteří Katammora osvobodí z izolace, jej překvapivě vyslechnou a uvěří mu. Odvracejí se od Atomů, kteří netuší, kdo zapříčinil ztrátu cenného spojence. Katammoro si zoufá. Je snad tím, kdo naplnil proroctví a přivodil zkázu vlastního rodu? Postupný zánik obou říší pak bezmocně sleduje z Mina, kde jej do konce jeho dnů svírají mučivé výčitky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje