Ree

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Zachovalé ree s ambiciózním Zombem Zagrulem bylo nalezeno v 4158 Tu v oblasti min'orské Velké corabitové studny. V poslední době je nalezení zombského ree opravdovou vzácností.
(Coraabia Artist: Manuel Augusto Dischinger Moura)

V překladu z jazyka Zomb'Skaraa cosi jako kokon, obal či krusta.

Ree je cosi jako sofistikovaný biologický ochranný obal, ve kterém byli původně Zombové transportováni na Coraab. Když Zomb procitne, obal se rozevře a vyschne. Jeho klíčovou výhodou je, že jej lze kdykoliv znovu použít. Zomb se může znovu "scvrknout" a díky působení svého ree významně zpomalit degenerativní procesy ve svém těle. Takto lze v bezpečném prostředí obalu naráz strávit až neuvěřitelných 1500 Tu. Po delší době strávené v ree u Zomba postupně dochází k nevratnému poškození nervové soustavy. Dokud Zomb poprvé neprocitne, biochemické procesy uvnitř ree jsou utlumeny téměř na nulu. Lhůta je tedy počítána od prvního procitnutí - dosud neprocitnuvší Zomb tak může ve svém ree strávit i závratné desítky tisíc Tu.

Zomb většinou své ree využívá po celý svůj cyklus neživota. Případy, kdy by došlo ke zničení ree za Zombova života jsou velice vzácné. Ree je totiž konvenčními způsoby prakticky nezničitelné. Zvláštností je, že teprve po Zombově zániku s ním "odumře" i tato jeho zárodečná schránka.

Ree Zomba chrání před jakýmkoliv negativním vnějším vlivem, ať už jde o kosmické záření, extrémní teploty a tlaky či radioaktivitu. Při obalení krustou dojde k určitým biochemickým reakcím mezi Zombovým organismem a jeho ree (jedním z nich je tzv. vitrifikace orgánů, kdy si Zomb potáhne útroby vrstvou organického skla, aby se nepoškodily mrazem). Tyto pochody jsou dodnes jen málo zmapované, jelikož Zombové cizím kulturám přísně zakazují jakoukoliv manipulaci s jejich ree. Pro Zomba neexistuje horší představa než jeho ztráta.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje