Zomb'Skaraa

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Zomb'Skaraa (v překladu doslova jazyk Zombů) je prastarý jazyk, používaný všemi zombskými podkmeny. Zombština je dnes považována za prakticky mrtvý jazyk. Dříve se běžně používala a to i mezi některými Atomy, Wigity či Divokými kostrami - Du'Baely.

Jazyk se poprvé objevuje společně s prvními procitlými Zomby na sklonku Ranné Skládky v době okolo -30 000 Tu.

Zomb'Skaraa významně ovlivnila slovní zásobu současného nejrozšířenějšího jazyka coraabish - prakticky všechna slova obsahující -eei, -eek, -aai, či složité chrčivé složeniny s wo- wa-, -hr a rh-, pochází původně z její slovní zásoby. V gramatice a syntaxi se ovšem oba jazyky diametrálně liší. Zomb'Skaraa je postavena na obsáhlém souboru frází a zdvořilostních módů. Jednu větu lze říct klidně patnácti či dvaceti způsoby. Jde rozhodně o velmi komplikovaný jazyk a pro někoho mimo komunitu neživých je jen velice obtížné se jej analogicky naučit.

V současnosti mluví na Coraabu tradiční formou Zomb'Skaraa okolo 7000 tvorů - většinou jde o ortodoxní Zomby doplněné o zapálené lingvisty či akademiky Orbitální univerzity.


Užívaná slova

Abcayaa - Skládka

anree - neživý genom

banree - Těžař

ezaai - vůdce, revolucionář

lop'teekaai - služebník, privilegovaný otrok

oraai - Coraabia, multivesmír


Zajímavosti

  • Dungové nikdy jazyk Zomb'Skaraa nepoužívali - jejich řečové ústrojí jim jednoduše neumožňuje napodobit toliko charakteristickou výslovnost zombštiny.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje