Cherzeng

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání

Verze z 8. 2. 2012, 17:42

Rasa: mýtický tvor

Domovský svět: Coraab

Éra: okolo 500 Tu - současnost

Jeden z min-logů proslulého souboru neživých traktátůYach-Logu zmiňuje podivné živoucí tvory, kteří ve Velké Jeskyni přebírají těla zesnulých a vypravují je na věčnou pouť do Bal'Zangu. Cherzengové dotyčného vypreparují, naplní konzervačním lákem a znovu jej zašijí. Pokud daný jedinec spáchal ve skutečném světě vraždu, Cherzeng ho za trest přišije k tělu jeho oběti. Dobové prameny tvrdí, že mýtus o těchto drobných bytostech s pilovitými zuby vychází z prastaré pohřební tradice, uplatňované kdysi za éry neživých států – mrtví byli skutečně rituálně sešíváni do kozelce a nakládáni do velkých amfor naplněných konzervanty. Tyto tradiční ceremonie vymýtil až příchod Těžařů, v coraabských svatých knihách však přežily dodnes.

Cherzengové byli podle dostupných pramenů stvořeni samotným Nu'Ilokaiem, který je sám sešil ze zbytků dalších bytostí Nu, které se neúspěšně pokoušel stvořit. Cherzeng je živá bytost sloužící neživým, což mělo pravděpodobně dokazovat nadřazenost formy neživota nad životem.

Cherzengové podle tradic vypravovali na posmrtnou pouť všechny kmeny kromě mocnářských Zombů. Ti prý jejich službami opovrhovali a preparovali se na posmrtných lóžích sami. Jak se jim toho podařilo docílit, již Yach-Log nezmiňuje.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje