Min-log

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish nazývaný yumlok (také yumlokh).

A
Zdobný doprovodný motiv ke starému vydání min-logu Ree. • okolo 1500 Tu
(Coraabia Artist: Alex Ruiz)

Min-log je v překladu cosi jako podčást souborného logu, jež byla v průběhu dějin neživými hodnostáři schválena jako posvátná a hodná učení. Min-logy tvoří jádro vědomostí a liturgie neživého vrhu.

Nejvíce min-logů obsahuje souborný Yach-Log. Další min-logy jsou obsaženy v dílech jako jsou Ug Tutor, matrice Wat-Paga, lopské svitky či zomb'skarský Eenei.

Min-logy se smí předčítat veřejně, tuto povinnost ovšem většinou zastává yach-drog. Mimo neživou komunitu smí být min-logy čteny či distribuovány jen vzácně. Některé neživé kmeny dokonce přísně zakazují vydávání min-logů do nepovolaných rukou mimo svou komunitu a to dokonce pod pohrůžkou trestu smrti.

Neživé min-logy jsou oblíbeným sběratelským artiklem všemožných teologů a bohotepců napříč celou Coraabií.


Významné min-logy

min-logy Eenei

Yachské min-logy

Yachské min-logy

1. Ptharský min-log (dokončen v -1617 Tu) - pojednává o příchodu neživých na Coraab, jejich raných dějinách a soužití s mýtickými bytostmi Nu.

2. Ilkarrský min-log (dokončen okolo -1600 Tu) - pojednává o Shagtakovi a jeho vražedných kohortách.

3. Watský min-log (dokončen v -1597 Tu) - pojednává o neživotě legendárního Wat-Pagana a jeho jezerního lidu.

4. Abcayský min-log (dokončen okolo -1430 Tu) - vypráví o planetární Skládce, jejích tajemstvích a vlivu na coraabskou společnost.

5. Wigitský min-log (dokončen okolo -1235 Tu) - pojednává o dobrodružství a činech primuse Raabdwy.

6. min-log Ilokae (dokončen okolo -1100 Tu) - pojednává o vzniku a dějinách ilokajských kmenů.

7. Minský min-log (dokončen -822 Tu) - pojednává o vzniku města Mino a zdejším působení mocného Minize.

8. Atomský min-log (dokončen okolo -717 Tu) - pojednává o éře neživých států, Atomech a jejich Říši Kruhu.

9. min-log Dungu (nedokončen) - pojednává o utrpení a válkách dungských kmenů.

10. Karbonský min-log (dokončen okolo -230 Tu) - popisuje cesty legendárního Radiokarbona po Coraabu.

11. min-log Luo (nedokončen) - představuje osudy jednotlivých členek tzv. Opačné Sedmičky.

12. min-log Ree (dokončen okolo 310 Tu)- popisuje hrdinské činy a osudy významných post-těžařských Zombů jako Zombog, Zombolt a Wohrra.

13. Talský min-log (dokončen v 524 Tu) - pro své některé skandální části dodnes odmítán mnohými ortodoxními yach-drogy. Pojednává o utrpení neživých kmenů v talských koloniích pod nadvládou Těžařů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje