Yach-Log

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Ve volném překladu z jazyka coraabish něco jako Kniha mas či Paměť zástupů.

Yach-Log je liturgickým souborem věrouky většiny neživých kmenů na Coraabu. Tento dozajista nejznámější neživý log vzniká za vlády wigitorského primuse Raabdwy okolo -1617 Tu - -1595 Tu. Kompilace vychází z odkazu prastarých neživých logů jako jsou kniha Ug Tutor, matrice Wat-Paga, lopské svitky či zomb'skarský Eenei. S postupem staletí byl soubor několikrát doplňován a rozšířen.

Yach-Log se dělí na třináct min-logů, z nichž každý je přidělen jednomu údobí neživých dějin či některé z význačných (a mnohdy legendárních) postav. Některé fundamentalistické skupiny ovšem neuznávají všechny kodifikované min-logy (existuje tzv. Boi-Log, který bere v potaz pouze zápisy z předtěžařské éry s výjimkou min-logu Dungu, a také Toi-Log, ucelený kruhový log tvořící prvních 12 min-logů, který pro změnu bojkotuje čistě Talský min-log).


Yachské min-logy

1. Ptharský min-log (dokončen v -1617 Tu) - pojednává o příchodu neživých na Coraab, jejich ranných dějinách a soužití s mýtickými bytostmi Nu.

2. Ilkarrský min-log (dokončen okolo -1600 Tu) - pojednává o Shagtakovi a jeho vražedných kohortách.

3. Watský min-log (dokončen v -1597 Tu) - pojednává o neživotě legendárního Wat-Pagana a jeho jezerního lidu.

4. Abcayský min-log (dokončen okolo -1430 Tu) - vypráví o planetární Skládce, jejích tajemstvích a vlivu na coraabskou společnost.

5. Wigitský min-log (dokončen okolo -1235 Tu) - pojednává o dobrodružství a činech primuse Raabdwy.

6. min-log Ilokae (dokončen okolo -1100 Tu) - pojednává o vzniku a dějinách ilokajských kmenů.

7. Minský min-log (dokončen -822 Tu) - pojednává o vzniku města Mino a zdejším působení mocného Minize.

8. Atomský min-log (dokončen okolo -717 Tu) - pojednává o éře neživých států, Atomech a Říši Kruhu.

9. min-log Dungu (nedokončen) - pojednává o utrpení a válkách dungských kmenů.

10. Karbonský min-log (dokončen okolo -230 Tu) - popisuje cesty legendárního Radiokarbona po Coraabu.

11. min-log Luo (nedokončen) - představuje osudy jednotlivých členek tzv. Opačné Sedmičky.

12. min-log Ree (dokončen okolo 310 Tu)- popisuje hrdinské činy a osudy významných post-těžařských Zombů jako Zombog, Zombolt a Wohrra.

13. Talský min-log (dokončen v 524 Tu) - pro své některé skandální části dodnes odmítán mnohými ortodoxními yach-drogy. Pojednává o utrpení neživých kmenů v talských koloniích pod nadvládou Těžařů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje