Cherzeng

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Yl-svýma rukama ho brali
Khe tkáně na ty cáry drali
I je na di-máry dali
O zbytky se yak-bzang rvali.

min-log Pthar, opis Daaimma
(Coraabia Artist: Devin Platts)

Rasa: mýtický tvor

Domovský svět: Coraab

Éra: okolo 500 Tu - současnost


Jeden z min-logů proslulého souboru neživých traktátů Yach-Logu zmiňuje podivné živoucí tvory, kteří ve Velké Jeskyni přebírají těla zesnulých a vypravují je na věčnou pouť do Bal'Zangu. Cherzengové dotyčného vypreparují, naplní konzervačním lákem a znovu jej zašijí. Pokud daný jedinec spáchal ve skutečném světě vraždu, cherzeng ho za trest přišije k tělu jeho oběti. Dobové prameny tvrdí, že mýtus o těchto drobných bytostech s pilovitými zuby vychází z prastaré pohřební tradice, uplatňované kdysi za éry neživých států – mrtví byli skutečně rituálně sešíváni do kozelce a nakládáni do velkých amfor naplněných konzervanty. Tyto tradiční ceremonie vymýtil až příchod Těžařů, v coraabských svatých knihách však přežily dodnes.

Cherzengové byli podle dostupných pramenů stvořeni samotným Nu'Ilokajem, který je sám sešil ze zbytků dalších bytostí Nu, které se neúspěšně pokoušel stvořit. Cherzeng je živá bytost sloužící neživým, což mělo pravděpodobně dokazovat nadřazenost formy neživota nad životem.

Cherzengové podle tradic vypravovali na posmrtnou pouť všechny kmeny kromě mocnářských Zombů. Ti prý jejich službami opovrhovali a preparovali se na posmrtných lóžích sami. Jak se jim toho podařilo docílit, již Yach-Log nezmiňuje.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje