Bo-Ke

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Bael

Domovský svět: Coraab

Éra: 3840 Tu - 4019 Tu


Bo-Ke byl známý jako neúplatný a ctižádostivý kop, sloužící v C'Oře u dnes již zaniklých sektorových komand 0-LAMAE. V útvaru sžíraném vysokou mírou korupce a všeobecnou liknavostí, Bo-Ke morálně i fyzicky vyčnívá jako corabitový sloup. Rekordní počet získaných titulů Tu'Kop mu pomáhá proniknout k vlivným c'orským funkcionářům včetně samotného Hermese. Ten zatouží ctižádostivého Baela ovládat. Bo-Ke sice lákavou nabídku na povýšení do hodnosti armo přijme, Hermesovy příkazy však vykonává s velkou nelibostí. Stravován vnitřním bojem po několik dlouhých Tu hledá východisko - to přichází v podobě právní kličky, jež mu umožní založit speciální nezávislý elitní útvar Bahoofa. Na důkaz vzdoru pak Bo-Ke rezignuje i na samotnou pozici arma.

Hermes je rozzuřen rebelanstvím svého kostěného vazala a rozhodne se jej potrestat. Když se jednoho Šera Bo-Ke vrátí domů, nalezne v meditační komoře rozdrcené tělo svého partnera Ši-Dzina. Baelovi ihned dojde, kdo za tímto hanebným činem stojí, nadále se však urputně snaží vymanit Bahoofu z područí vlivu planetární vlády. Baelští detektivové se tehdy za své činy zodpovídají pouze Bo-Kemu.

V 4017 Tu Hermesovi definitivně dojde trpělivost. Na jeho povel obsazují armádní jednotky Kruhového sněmu ústředí Bahoofy, zatýkají Bo-Keho i několik jeho podřízených. Vládu nad útvarem během jeho nepřítomnosti znovu přebírají armové loajální vládě. Bo-Ke je souzen za velezradu a o dvě Tu později exemplárně popraven. Jeho čest, píle a obětavost však dodnes slouží za vzor všem členům Bahoofy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje