Caj Qan

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Caj Qan, zjizvený bezpočtem bitev, zachycený na jednom ze svých posledních tažení, tzv. Velké eppecké misi. • 1020 Tu
(Coraabia Artist: Eoghan Cowan)

Rasa: Ekhro

Domovský svět: Qu-Puo

Éra: 980 Tu - 1039 Tu


Věrný spolubojovník lenního pána Ibara Sigora, zakladatele prastarého rodu Ibar. V dávných dobách qu-puoského císařství Sedmi Svatých Světů to byl on, kdo vedl Sigorovy jednotky do boje proti údajným bezvěrcům, obývajícím okolní světy. Caj Qan byl čestný a věrný, avšak za jeho zásluhy se mu od Císaře-Proroka Quagh-Pua dostalo pouze slov hanby a opovržení. Šílený imperátor totiž k smrti nenáviděl národy Ekhrů a Mogratů, kteří proti němu dlouhá léta vedli válku. V závěru své krutovlády dokonce nechal Quagh žoldnéřského šikovatele Qana uvěznit a mučit. Říká se, že toto byl moment, kdy Císař-Prorok u Ibara Sigora navždy pozbyl i ty poslední zbytky oddanosti. Caj Qan se po svém osvobození dočkal rehabilitace a do své smrti vedl na Qu-Puu proslulou akademii Psi-Pu-Xan.

Caj Qanova obsáhlá autobiografie Sedm válek se v žoldnéřské kastě Sol považuje za jeden z pilířů obecně uznávané věrouky. Šikovatel Caj vynikal na svou dobu výsostně progresivním uvažováním a humánními postoji, jež dodnes přinášejí inspiraci. Caj Qan byl jedním z nemnoha přeživších šťastlivců, kteří se v průběhu let postupně zúčastnili mnoha bojů o Sedm Svatých Světů a přežili.

Caj se vždy snažil zvolit strategii, jež s sebou přinese nejnižší možné ztráty na životech. Při obraně Ro-Guptské citadely v 1003 Tu neváhal pomocí satelitních projektorů a několika laciných audiovizuálních triků navodit pocit, že se od hor řítí početná jednotka Sigorových gardistů na pomoc. Tisícihlavý dav nepřátel se Caj Qanovým pětapadesáti mužům vzdal bez jediného výstřelu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje