Sol

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Kasta sol.png

Kasta Sol je nejstarším a dnes zřejmě i nejmocnějším žoldnéřským uskupením v Coraabii.

Obsah

Historie

A
Kdyby se sečetly všechny državy, kterými kasta Sol disponuje, došla by zákonitě veřejnost k závěru, že má co dočinění s plnohodnotným superstátem, jenž se nachází všude tam, kde je ho právě zapotřebí. - Sol Mon4270 Tu
(Coraabia Artist: Arturo Aguirre)

První zmínky o Solech pocházejí z 455 Tu. Kastou prošly tisíce jedinců ze všech světů Coraabie. Solové se zprvu zformovali ze zbytků členů zakázaného hnutí Eikku. V průběhu války Sedmi Svatých Světů bylo jejich učení silně ovlivněno mysliteli z legendární akademie Psi-Pu-Xan.

Řád a organizace

Některé rituály a nařízení se u Solů ani po miléniích nezměnily.

Adept si vždy změní své první jméno na Sol, po kterém následuje pseudonym, dlouhý většinou tři až pět znaků. Pseudonym většinou symbolizuje zkrácené jméno, povahový rys či výjimečnost, kterou daný Sol disponuje. Oficiálním komunikačním jazykem Solů je jazyk Mogra.

Kastu Sol vede solmistr. Ten je vždy jeden. Funkce je doživotní. Jakmile zemře, zvolí se ihned nový. Všichni členové jej volí naráz přes síť sub-net. Prvním solmistrem uvedeným do funkce byl Sol Dur. Stalo se tak okolo 650 Tu, kdy Solové definitivně zjistili, že přílišná decentralizace moci tříští jejich operační schopnosti i potenciál.

Kasta Sol si je rovna - všichni kromě solmistra mají jednu hodnost.

V kastě je kladen důraz na nejlepší možné vybavení a materiální zázemí, organizace je technologicky na výši, má vlastní botery, pokročilou umělou inteligenci, základny i lodě.

Solové jsou nesmírně bohatí. Kasta Sol vlastní celé části planet napříč Coraabií. Přesto Solové nemají žádné hlavní sídlo. Ze zvyku i z bezpečnostních důvodů se nikdy nescházejí ve větších počtech na jednom místě. Operují v malých skupinách a vše potřebné řeší přes nastrčené osoby či prostřednictvím sub-netu.

Solové se navzájem tajně oslovují podle jména solmistra, momentálně tedy "Mon" (podle Sol Mona). Identita solmistrů zůstává veřejnosti mnohdy utajena, s radostí se o ní však spekuluje, jelikož jednotliví významní Solové jsou Coraabianům dobře známi (alespoň tedy jejich kastovní jména). Po solmistrově smrti se obvykle podle zvyku jeho kastovní jméno zveřejňuje, Solové mu tak posmrtně vzdávají čest.

Počty aktuálně operujících Solů kolísají mezi 200-500 členy.

Sedm bodů solské doktríny, tzv. "Sedm úmluv"

(redakčně zkráceno)

  • 1. Jednej rázně a bez zbytečných emocí - strach tě přiblíží smrti.
  • 2. Chraň ostatní Soly - jsou tvou rodinou i smyslem života.
  • 3. Chraň solmistrovu identitu - je tvým otcem i velitelem.
  • 4. Neváhej použít sílu - je-li nejpřímější cestou k jistému vítězství.
  • 5. Zabíjej s rozvahou - každý život má svou cenu a určení.
  • 6. Nevyvyšuj se nad ostatní tvory - útlak se vždy obrátí proti tobě.
  • 7. Nikdy nezraď svou kastu - bude tě to stát život.

Členové

A
Těžce obrněný Sol Sor, zapojující se do válečného konfliktu u Banjh-Pontu. • 4248 Tu
(Coraabia Artist: Cyril Terpent)

Bývalí či nežijící členové


Stávající členové

Solmistři

Zajímavosti

A
Solové operují na všemožných světech bez ohledu na přírodní podmínky.
(Coraabia Artist: WhoAmI01)
A
Sol Amra - ďábelsky vypočítavá žena, jež podle legend neváhala odstranit kohokoliv, kdo se jí na její cestě za mocí připletl pod nohy. • 1040 Tu
(Coraabia Artist: Keun Ju Kim)
A
Adept ve výcvikové zbroji. Zájemci, kteří se ještě v průběhu příjímání nemohou pyšnit titulem Sol, bývají nejčastěji označováni jako kedde (nezávazný) či gu-kedde (v půli cesty).
(Coraabia Artist: Tom Edwards)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje