Exomorf

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish ozačovaný jako iuntarr

A
Exomorf - houževnatý tvor rodící se i umírající ve volném mezihvězdném prostoru. Životní pochody exomorfů jsou dodnes jen málo probádanou vědeckou disciplínou.
(Coraabia Artist: Pascal Blanché)

Exomorf je obecné označení pro tvora, existujícího volně v kosmickém prostoru, který obývá bez nutnosti sekundární podpory životních funkcí. Exomorfové mohou žít čistě ve volném mezihvězdném prostoru, ve svrchních exovrstvách planetární atmosféry či v obytných komplexech (často mřížkách) s volným přístupem do okolního prostoru.

Typickými představiteli exomorfů jsou mykoidé či původní metamorfní obyvatelé mlhovin I-Lluwe. Mezi exomorfy se také často zařazují bájní Nu'Baelové či některé kultury Šera.

Civilizovaní exomorfové žijí v blízkosti exoportů a především tzv. exopolích. Nejznámějšími exopolemi v Coraabii jsou I-Čchra, I-Llam, I-Bbag a mýty opředené I-Zzo.

Exomorfové jsou většinou plně adaptabilní pro život na povrchu planety. Nejlépe se jim ovšem daří v prostoru, který nejsou omezeni gravitací. Mnozí exomorfové vůbec nemají končetiny - jednoduše je nepotřebují. V případě metamorfních exomorfů si je mohou kdykoliv vytvořit. Sídla exomorfů na povrchu jsou většinou opatřena antigravitačním polem, aby si tvorové navodili pocit domácího prostředí.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje