Mykoid

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish známý jako ionthakarr.

Obsah

Popis

A
Mykoizace světa Meugo - největší katastrofa v moderních dějinách Coraabie. • 4231 Tu
(Coraabia Artist: Ehsan Kia)

Mykoid je v Coraabii označení pro vyšší formu transplanetárních exomorfů, kteří jsou svou fyziologií nejblíže obřím houbovitým strukturám. Sdružují se do kolonií nebo tzv. proudů. V těchto formacích pak cestují kosmickým prostorem.

Mykoidi jsou tzv. vakuofágové - živí se samotným mezihvězdným prostorem, jenž jsou schopní do svého těla nasát a dokonale vyprázdnit. Jejich unikátní "metabolismus" pak všechnu zbytkovou energii vypudí v podobě tzv. mykovakua opačným směrem. Vzniká tak unikátní metabolitická brázda, dokonale napnutý prostor o tloušťce několika atomů. Později je tento fyzikální jev označován jako struna.

Mykoidi jsou významným hybatelem dějin civilizovaného multivesmíru. První důkazy jejich aktivity v Coraabii pochází z doby zhruba -55 000 Tu. Tehdy mykoidi míjejí planetu Xao, která se stává prvním mykoizovaným světem ve známém multivesmíru.


Mykoizace

Proces, při kterém je cílová planeta intoxikována spórami mykoidů.

Mykoizaci způsobuje především překročení teplotního práhu, chladné světy s řídkou atmosférou či zcela bez atmosféry tedy nejsou zasaženy.

Myko-Waci na WaalkWaku spočítali, že pro úspěšné zažehnutí mykoizace středně velkého světa stačí necelých 10 kg mykoidních spór, obsažených v atmosféře.

Mykoizovaný svět je bez pokročilých ochranných prvků neobyvatelný pro většinu forem života v Coraabii. Spóry mykoidů nejdříve "zkonzumují" atmosféru čímž prakticky zadusí všechny okolní formy života. Následně se po většině planetárního povrchu spontánním dělením rozroste tzv. mykomasa, která planetu sevře do pevného obětí a vytvoří platformu pro substituci dalších pokolení. Z mykoizovaného světa pak do volného prostoru unikají bilióny dalších spór i bezpočet čerstvě odrostlých mykoidů.

A
Mykorg - jedno z nejnebezpečnějších vývojových stádií planetárního mykoida.
(Coraabia Artist: Alex Negrea)

Byť se jedná o poměrně dramatickou metodu násilné metamorfózy celých ekosystémů, odborníci se shodují, že právě díky mykoizaci se mykoidi byli schopní tolik rozšířit napříč celou Coraabií, což nutně vedlo ke vzniku tolika strun, jež jsou nezbytné pro fungování dnešní panglobální ekonomiky.

V současnosti zřejmě neexistuje účinná metoda, jak terminálně mykoizovaný svět zachránit. Civilizované světy se mykoizace svého území natolik bojí, že byly vynaloženy astronomické prostředky na prevenci a boj s případnými mykoidními spórami.

Mykoidní světy v Coraabii


Mykoidní struny

Mykoidní struny umožňují tzv. kmity napříč multivesmírem. Coraabia je jimi doslova protkaná, dosud jich bylo lokalizováno cca 4500. Existují ovšem pouhé čtyři prokazatelně bezpečné, dostatečně kompaktní struny, po kterých lze cestovat mezi některými hvězdnými soustavami. Ty zároveň věrně značí trasu těch největších mykoidních populací.

Úplná trasa ani cíl mykoidů ovšem dodnes není známá. Před několika tisíciletími zmizela hlavní stáda v dalekých oblastech Agoadanu. Celá řada nadšenců a oscilautů se snaží po struně do dalekých oblastí za mykoidy dostat - většina se buď nevrátí nebo zahyne při nedokonalém kmitu.

Díky pokročilé technologii z WaalkWaku se v dnešní době zásadně rozmohl alternativní způsob cestování pomocí tzv. wackých strun. Rozmach syntetických strun postupně staví tradiční mykoidní struny na druhou kolej. Jejich zásadí nevýhodou je také fakt, že přes ně nelze vést transplanetární síť zvanou sub-net.

Mykoidní struny

názvy uváděny v coraabish


Odkazy

struna | mykoizace |

A
Houbovité pláně Orgu - největšího z Mykoidních světů v Coraabii.
(Coraabia Artist: Jose Vega)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje